Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2018

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,7 milj.
8 %
ikon: sweden 895 000
3 %
ikon: foreign 788 000
13 %
Topp 3:
Tyskland
104 000
13 %
Förenta Staterna
80 500
3 %
Storbritannien
44 700
9 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 380
3 %
ikon: room 34 600
7 %
ikon: bed 72 100
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med åtta procent

Under juli 2018 registrerades 1,7 miljoner bäddnätter i Storstockholm (+7,5 %), av vilka 895 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 788 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med åtta procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (104 000 nights).

Mellan januari och juli registrerades 5,0 miljoner bäddnätter (+1,4 %) för inhemska besökare och 3,2 miljoner (+9,5 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 8,3 miljoner (+4,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 13,1 procent

Sammanlagt 12,9 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 8,9 miljoner nätter (+0,5 %) nyttjades av nationella besökare och 4,0 miljoner nätter (+6,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 13,1 % (+0,6 procentandelar), av inhemska bäddnätter 10,1 % och utländska bäddnätter 19,7 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2018
Antal
Förändring jan-juli 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK 2,1 % 1 200 SEK 1,5 %
Revpar (Registrerade) 660 SEK 5,5 % 730 SEK 1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

380 inkvarteringsanläggningar (+11)
34 600 rum (+2 300)
72 100 bäddar (+4 700)

Rumsbeläggning 68,4 % (+2,2)
Osålda rum 11 000
Bädd beläggning 66,7 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa