Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2018

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,7 milj.
5 %
ikon: sweden 928 000
5 %
ikon: foreign 751 000
6 %
Topp 3:
Tyskland
99 000
4 %
Förenta Staterna
73 700
5 %
Storbritannien
50 400
3 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 400
2 %
ikon: room 36 400
5 %
ikon: bed 74 800
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under augusti 2018 registrerades 1,7 miljoner bäddnätter i Storstockholm (+5,5 %), av vilka 928 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 751 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (99 000 nights).

Mellan januari och augusti registrerades 6,0 miljoner bäddnätter (+2,0 %) för inhemska besökare och 4,0 miljoner (+8,8 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 9,9 miljoner (+4,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 19,6 procent

Sammanlagt 8,6 miljoner bäddnätter (-0,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 5,9 miljoner nätter (-1,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,7 miljoner nätter (+1,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 19,6 % (+1,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 15,8 % och utländska bäddnätter 27,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2018
Antal
Förändring jan-augusti 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 1,2 % 1 200 SEK 1,5 %
Revpar (Registrerade) 890 SEK 2,8 % 750 SEK 1,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

400 inkvarteringsanläggningar (+9)
36 400 rum (+1 800)
74 800 bäddar (+3 700)

Rumsbeläggning 75,8 % (+1,2)
Osålda rum 8 800
Bädd beläggning 66,4 % (+0,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa