Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2018

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,3 milj.
2 %
ikon: sweden 812 000
0 %
ikon: foreign 479 000
6 %
Topp 3:
Tyskland
51 000
27 %
Förenta Staterna
49 400
6 %
Storbritannien
37 300
5 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 400
2 %
ikon: room 36 500
4 %
ikon: bed 75 000
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,74
1 %
ikon: bed 0,55
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under september 2018 registrerades 1,3 miljoner bäddnätter i Storstockholm (+1,9 %), av vilka 812 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 479 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (51 000 nights).

Mellan januari och september registrerades 6,8 miljoner bäddnätter (+1,7 %) för inhemska besökare och 4,5 miljoner (+8,5 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 11,2 miljoner (+4,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 29,2 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (-0,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,3 miljoner nätter (-1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (+2,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 29,2 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 24,9 % och utländska bäddnätter 40,9 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2018
Antal
Förändring jan-september 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -0,2 % 1 200 SEK 1,2 %
Revpar (Registrerade) 930 SEK 0,7 % 770 SEK 1,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

400 inkvarteringsanläggningar (+8)
36 500 rum (+1 400)
75 000 bäddar (+3 500)

Rumsbeläggning 74,2 % (+0,68)
Osålda rum 9 400
Bädd beläggning 55,5 % (-1,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa