Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2019

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,7 milj.
3 %
ikon: sweden 997 000
11 %
ikon: foreign 739 000
6 %
Topp 3:
Tyskland
116 000
11 %
Förenta Staterna
90 900
13 %
Storbritannien
41 600
7 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 400
4 %
ikon: room 36 500
5 %
ikon: bed 76 700
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under juli 2019 registrerades 1,7 miljoner bäddnätter i Storstockholm (+3,2 %), av vilka 997 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 739 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med sex procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets juli.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (116 000 nights).

Mellan januari och juli registrerades 5,5 miljoner bäddnätter (+9,2 %) för inhemska besökare och 3,2 miljoner (-1,6 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 8,7 miljoner (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 12,8 procent

Sammanlagt 13,5 miljoner bäddnätter (+5,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 9,3 miljoner nätter (+4,9 %) nyttjades av nationella besökare och 4,2 miljoner nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 12,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 10,7 % och utländska bäddnätter 17,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2019
Antal
Förändring jan-juli 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -3,6 % 1 100 SEK -2,3 %
Revpar (Registrerade) 630 SEK -5,6 % 710 SEK -1,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

400 inkvarteringsanläggningar (+15)
36 500 rum (+1 900)
76 700 bäddar (+4 600)

Rumsbeläggning 67,0 % (-1,4)
Osålda rum 12 100
Bädd beläggning 65,1 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa