Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,8 milj.
6 %
ikon: sweden 1,0 milj.
11 %
ikon: foreign 744 000
1 %
Topp 3:
Tyskland
107 000
8 %
Förenta Staterna
80 000
8 %
Storbritannien
52 600
4 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 420
3 %
ikon: room 38 000
5 %
ikon: bed 78 400
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,77
1 %
ikon: bed 0,68
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sex procent

Under augusti 2019 registrerades 1,8 miljoner bäddnätter i Storstockholm (+6,0 %), av vilka 1,0 miljoner nätter nyttjades av inhemska besökare och 744 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (107 000 nights).

Mellan januari och augusti registrerades 6,5 miljoner bäddnätter (+9,5 %) för inhemska besökare och 3,9 miljoner (-1,5 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 10,5 miljoner (+5,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 20,0 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 20,0 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 17,0 % och utländska bäddnätter 26,8 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 2,5 % 1 100 SEK -1,6 %
Revpar (Registrerade) 930 SEK 3,6 % 740 SEK -1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

420 inkvarteringsanläggningar (+11)
38 000 rum (+1 600)
78 400 bäddar (+3 700)

Rumsbeläggning 76,6 % (+0,85)
Osålda rum 8 900
Bädd beläggning 67,6 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa