Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,3 milj.
3 %
ikon: sweden 868 000
7 %
ikon: foreign 457 000
5 %
Topp 3:
Förenta Staterna
57 000
15 %
Tyskland
44 900
12 %
Storbritannien
41 300
11 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 410
3 %
ikon: room 38 100
4 %
ikon: bed 78 500
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under september 2019 registrerades 1,3 miljoner bäddnätter i Storstockholm (+2,6 %), av vilka 868 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 457 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (57 000 nights).

Mellan januari och september registrerades 7,4 miljoner bäddnätter (+9,2 %) för inhemska besökare och 4,4 miljoner (-1,8 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 11,8 miljoner (+4,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 29,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 29,3 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 25,8 % och utländska bäddnätter 39,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 6,1 % 1 200 SEK -0,5 %
Revpar (Registrerade) 980 SEK 6,4 % 770 SEK 0,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

410 inkvarteringsanläggningar (+12)
38 100 rum (+1 600)
78 500 bäddar (+3 500)

Rumsbeläggning 74,4 % (+0,18)
Osålda rum 9 800
Bädd beläggning 54,6 % (-0,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa