Storstockholm
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Storstockholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1,3 milj.
7 %
ikon: sweden 898 000
11 %
ikon: foreign 395 000
2 %
Topp 3:
Förenta Staterna
37 200
32 %
Tyskland
36 100
11 %
Storbritannien
31 400
2 %
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 400
3 %
ikon: room 38 100
5 %
ikon: bed 77 500
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,7
0 %
ikon: bed 0,53
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under Oktober 2019 registrerades 1,3 miljoner bäddnätter i Storstockholm (+6,5 %), av vilka 898 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 395 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (37 200 nights).

Mellan januari och Oktober registrerades 8,3 miljoner bäddnätter (+9,4 %) för inhemska besökare och 4,8 miljoner (-1,8 %) för utlänningar i Storstockholm, sammanlagt 13,1 miljoner (+5,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 31,9 procent

Sammanlagt 4,1 miljoner bäddnätter (+3,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 936 000 nätter (-2,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Storstockholm av det totala antalet bäddnätter var 31,9 % (+0,8 procentandelar), av inhemska bäddnätter 28,8 % och utländska bäddnätter 42,2 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -0,1 % 1 200 SEK -0,5 %
Revpar (Registrerade) 820 SEK 0,0 % 770 SEK 0,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

400 inkvarteringsanläggningar (+13)
38 100 rum (+1 800)
77 500 bäddar (+4 200)

Rumsbeläggning 70,1 % (+0,06)
Osålda rum 11 400
Bädd beläggning 53,0 % (+0,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "greater stockholm + nyckelord"

Google söker efter "greater stockholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa