Grums
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Grums: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (Oktober 2019)
ikon: star 1 400
25 %
ikon: sweden 970
7 %
ikon: foreign 400
48 %
Besökare ikon
Besökare (Oktober 2019)
ikon: star 850
4 %
ikon: sweden 610
3 %
ikon: foreign 240
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (Oktober 2019)
ikon: star 776 000 SEK
8 %
Genomsnittliga priser:
Natt
567,60 SEK
172,10 SEK
Rum
812,50 SEK
218,50 SEK
RevPAR
324,50 SEK
19,90 SEK
utnyttjande ikon
Utnyttjande (Oktober 2019)
ikon: room 0,4
31 %
ikon: bed 0,24
25 %
Väder ikon
Väder (februari)
ikon: nederbörd 55 mm
5 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter (Oktober 2019)

Under Oktober 2019 registrerades 1 400 bäddnätter i Grums (-24,5 %), av vilka 970 nätter nyttjades av inhemska besökare och 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 48 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets Oktober.

240 rooms (-31,3 %) bokades av fritidsresenärer och 720 rooms (-16,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

850 turister som ankommit till inkvartering (Oktober 2019)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 71,3 procent inhemska och 28,7 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Grums i genomsnitt 1,6 nätter (-0,16) och utländska besökare 1,6 nätter (-1,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 776 000 SEK (Oktober 2019)

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 776 000 SEK (+59 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 810 SEK 36,8 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 570 SEK 43,5 % SEK
Revpar (Registrerade) 320 SEK -5,8 % SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "grums + nyckelord"

Google söker efter "grums" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa