Grums
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Grums: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 100
18 %
ikon: sweden 900
9 %
ikon: foreign 240
74 %
Topp 3:
Norge
68
353 %
Tyskland
21
31 %
Finland
18
260 %
ikon: star 730
18 %
ikon: sweden 560
5 %
ikon: foreign 165
94 %
Genomsnittliga priser:
Natt
591,50 SEK
59,90 SEK
Rum
835,00 SEK
19,50 SEK
RevPAR
288,70 SEK
69,50 SEK

Registrerade gästnätter ökade med 18 procent (Oktober 2021)

Under oktober 2021 upptecknades 1 100 registrerade gästnätter i Grums (+18,0 %), var av 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 74 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 18 procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (68 nights).

340 rum (+6,7 %) bokades av fritidsresenärer och 470 rum (+49,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

730 turister som ankommit till registrerat inkvartering (Oktober 2021)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 77,3 procent inhemska och 22,7 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Grums i genomsnitt 1,6 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,17).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 676 000 SEK (Oktober 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 676 000 SEK (+161 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK 2,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 11,3 % SEK
Revpar (Registrerade) 290 SEK 31,7 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa