Grums
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Grums: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 300
44 %
ikon: sweden 3 300
25 %
ikon: foreign 980
204 %
Topp 3:
Tyskland
250
198 %
Nederländerna
150
2 400 %
Norge
147
101 %
ikon: star 2 300
60 %
ikon: sweden 1 700
33 %
ikon: foreign 620
267 %
Genomsnittliga priser:
Natt
394,50 SEK
68,60 SEK
Rum
1 081,80 SEK
170,60 SEK
RevPAR
643,20 SEK
232,60 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 87
0 %
ikon: bed 210
0 %
ikon: room 59 %
32 %
ikon: bed 88 %
66 %

Registrerade gästnätter ökade med 44 procent

Under juli 2021 upptecknades 4 300 registrerade gästnätter i Grums (+44,2 %), var av 3 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 980 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 25 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 200 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 44 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (250 nights).

1 100 rum (+76,5 %) bokades av fritidsresenärer och 500 rum (+8,4 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Grums av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 60 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 73,3 procent inhemska och 26,7 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Grums i genomsnitt 2,0 nätter (-0,13) och utländska besökare 1,6 nätter (-0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,7 miljoner SEK (+728 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 18,7 % SEK
Revpar (Registrerade) 640 SEK 56,7 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK 21,1 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
87 rum (+0)
210 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 59,5 % (+14)
Osålda rum 35
Bädd beläggning 88,2 % (+35)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa