Grums
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Grums: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
ikon: sweden 1 400
ikon: foreign 590
Topp 3:
Norge
133
Finland
107
Storbritannien
72
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 400
ikon: sweden 930
ikon: foreign 460
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 902 000 SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
445,80 SEK
Rum
754,40 SEK
RevPAR
397,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 78
11 %
ikon: bed 184
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 73 mm
9 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Grums, av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 590 av utländska besökare.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (133 nights).

310 rooms bokades av fritidsresenärer och 890 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Grums av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 400 turister som ankommit till inkvartering

Av alla ankomster var 66,6 procent inhemska och 33,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Grums i genomsnitt 1,5 nätter och utländska besökare 1,3 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 902 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 902 000 SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 750 SEK  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK  SEK
Revpar (Registrerade) 400 SEK  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
78 rum (+8)
184 bäddar (-4)

Rumsbeläggning 52,7 %
Osålda rum 37
Bädd beläggning 37,0 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "grums + nyckelord"

Google söker efter "grums" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa