Gullspång
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gullspång: Turismen i ett nötskal

ikon: star 12 800
42 %
ikon: sweden 10 100
20 %
ikon: foreign 2 700
367 %
Topp 3:
Nederländerna
1 100
5 014 %
Tyskland
970
175 %
Norge
200
509 %
ikon: star 4 800
42 %
ikon: sweden 3 700
15 %
ikon: foreign 1 100
551 %
Genomsnittliga priser:
Natt
177,40 SEK
18,40 SEK
Rum
7 129,80 SEK
891,30 SEK
RevPAR
4 571,10 SEK
925,20 SEK
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 16
0 %
ikon: bed 50
4 %
ikon: room 64 %
41 %
ikon: bed 825 %
34 %
ikon: nederbörd 80 mm
20 mm

Registrerade gästnätter ökade med 42 procent

Under juli 2021 upptecknades 12 800 registrerade gästnätter i Gullspång (+41,8 %), var av 10 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 20 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 370 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 42 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (1 100 nights).

300 rum (+44,8 %) bokades av fritidsresenärer och 14 rum (+40,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Gullspång av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

4 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 42 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 76,7 procent inhemska och 23,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gullspång i genomsnitt 2,8 nätter (+0,12) och utländska besökare 2,4 nätter (-0,94).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 2,3 miljoner SEK (+503 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 7 100 SEK -11,1 % SEK
Revpar (Registrerade) 4 600 SEK 25,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 177 SEK -9,4 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
16 rum (+0)
50 bäddar (+2)

Rumsbeläggning 64,1 % (+19)
Osålda rum 5,7
Bädd beläggning 824,7 % (+210)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa