Gullspång
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Gullspång: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 700
52 %
ikon: sweden 5 600
12 %
ikon: foreign 3 100
312 %
Topp 3:
Nederländerna
1 600
722 %
Tyskland
1 100
212 %
Norge
110
686 %
ikon: star 3 200
56 %
ikon: sweden 2 000
10 %
ikon: foreign 1 200
394 %
Genomsnittliga priser:
Natt
159,90 SEK
19,40 SEK
Rum
6 211,90 SEK
3,60 SEK
RevPAR
2 792,80 SEK
566,00 SEK
ikon: room 45 %
25 %
ikon: bed 559 %
39 %

Registrerade gästnätter ökade med 52 procent (augusti 2021)

Under augusti 2021 upptecknades 8 700 registrerade gästnätter i Gullspång (+51,6 %), var av 5 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 310 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 52 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (1 600 nights).

210 rum (+41,6 %) bokades av fritidsresenärer och 12 rum (-25,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti 2021)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 56 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 61,9 procent inhemska och 38,1 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gullspång i genomsnitt 2,8 nätter (+0,07) och utländska besökare 2,5 nätter (-0,51).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK (augusti 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 1,4 miljoner SEK (+361 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 6 200 SEK 0,1 % SEK
Revpar (Registrerade) 2 800 SEK 25,4 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 160 SEK -10,8 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2,0 inkvarteringsanläggningar (+0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa