Gullspång
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Gullspång: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (augusti)
ikon: star 7 700
ikon: sweden 2 600
ikon: foreign 5 000
Besökare ikon
Besökare (augusti)
ikon: star 3 100
ikon: sweden 1 000
ikon: foreign 2 000
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (augusti)
ikon: star 1,1 milj. SEK
Genomsnittliga priser:
Natt
148,20 SEK
Rum
11 968,90 SEK
RevPAR
3 024,10 SEK
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 79 mm
30 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

7 700 registrerade bäddnätter (augusti)

Under augusti 2019 registrerades 7 700 bäddnätter i Gullspång, av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 5 000 av utländska besökare.

93 rooms bokades av fritidsresenärer och 2,0 rooms av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

3 100 turister som ankommit till inkvartering (augusti)

Av alla ankomster var 33,5 procent inhemska och 66,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Gullspång i genomsnitt 2,6 nätter och utländska besökare 2,5 nätter.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK (augusti)

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,1 miljoner SEK.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 12 000 SEK SEK
Revpar (Registrerade) 3 000 SEK SEK
Bäddnatt (Registrerade) 148 SEK SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

2,0 inkvarteringsanläggningar

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "gullspång + nyckelord"

Google söker efter "gullspång" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa