Håbo
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Håbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
17 %
ikon: sweden 2 300
16 %
ikon: foreign 38
850 %
Topp 3:
Storbritannien
20
Danmark
5,0
67 %
Norge
5,0
400 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
2 %
ikon: sweden 1 500
4 %
ikon: foreign 31
933 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 073,60 SEK
162,70 SEK
Rum
1 431,10 SEK
156,70 SEK
RevPAR
382,00 SEK
50,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 330
0 %
ikon: bed 620
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 17 procent

Under december 2019 registrerades 2 400 bäddnätter i Håbo (+17,2 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 38 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 850 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 17 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Storbritannien (20 nights).

270 rooms (+62,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (+7,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Håbo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,0 procent inhemska och 2,0 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Håbo i genomsnitt 1,6 nätter (+0,27) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,5 miljoner SEK (+44 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK -9,9 %  SEK
Bäddnatt (Registrerade) 1 100 SEK -13,2 %   SEK
Revpar (Registrerade) 380 SEK -11,7 %   SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
330 rum (+0)
620 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 26,7 % (-0,54)
Osålda rum 240
Bädd beläggning 19,9 % (+0,72)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "håbo + nyckelord"

Google söker efter "håbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa