Håbo
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Håbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
42 %
ikon: sweden 2 000
43 %
ikon: foreign 22
22 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
55 %
ikon: sweden 1 100
56 %
ikon: foreign 20
54 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 374,90 SEK
237,60 SEK
Rum
2 005,40 SEK
476,80 SEK
RevPAR
339,10 SEK
95,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 330
0 %
ikon: bed 620
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,17
41 %
ikon: bed 0,14
38 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 000 bäddnätter i Håbo (-42,5 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 22 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 43 procent och utländska bäddnätter ökade med 22 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 42 procent jämfört med förra årets mars.

131 rooms (-35,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-48,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 8 800 bäddnätter (-14,7 %) för inhemska besökare och 65 (-45,8 %) för utlänningar i Håbo, sammanlagt 8 900 (-15,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Håbo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,2 procent inhemska och 1,8 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Håbo i genomsnitt 1,8 nätter (+0,4) och utländska besökare 1,1 nätter (-0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,7 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 10,3 miljoner SEK och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 2 000 SEK 31,2 % 1 600 SEK 1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 400 SEK 20,9 % 1 200 SEK 1,2 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK -22,0 % 440 SEK -10,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
330 rum (+0)
620 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 16,9 % (-12)
Osålda rum 280
Bädd beläggning 13,6 % (-8,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "håbo + nyckelord"

Google söker efter "håbo" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa