Håbo
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Håbo: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 400
10 %
ikon: sweden 6 300
10 %
ikon: foreign 123
8 %
Topp 3:
Finland
44
8 %
Tyskland
27
10 %
Förenta Staterna
17
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 000
14 %
ikon: sweden 4 900
14 %
ikon: foreign 68
3 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 8,6 milj.
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 338,30 SEK
292,20 SEK
Rum
1 687,30 SEK
392,50 SEK
RevPAR
981,60 SEK
86,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 330
0 %
ikon: bed 620
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 10 procent

Under september 2019 registrerades 6 400 bäddnätter i Håbo (+9,6 %), av vilka 6 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 123 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter minskade med åtta procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 10 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (44 nights).

340 rooms (+79,3 %) bokades av fritidsresenärer och 4 800 rooms (+8,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Håbo av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

5 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,6 procent inhemska och 1,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Håbo i genomsnitt 1,3 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 8,6 miljoner SEK (-956 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK -18,9 %   SEK
Bäddnatt (Registrerade) 1 300 SEK -17,9 %   SEK
Revpar (Registrerade) 980 SEK -8,1 %  SEK

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
330 rum (+0)
620 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 58,2 % (+6,8)
Osålda rum 139
Bädd beläggning 42,2 % (+4,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa