Håbo
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Håbo: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 900
159 %
ikon: sweden 8 800
158 %
ikon: foreign 26
Topp 3:
Tyskland
10
Polen
8,0
Norge
5,0
ikon: star 3 700
146 %
ikon: sweden 3 700
145 %
ikon: foreign 17
Genomsnittliga priser:
Natt
375,20 SEK
127,30 SEK
Rum
1 949,20 SEK
557,40 SEK
RevPAR
448,10 SEK
208,90 SEK
ikon: room 23 %
34 %
ikon: bed 65 %
133 %

Registrerade gästnätter ökade med 159 procent (augusti 2021)

Under augusti 2021 upptecknades 8 900 registrerade gästnätter i Håbo (+159,0 %), var av 8 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 26 av utländska besökare.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (10 nights).

360 rum (+4,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 400 rum (+50,8 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

3 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (augusti 2021)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 146 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,5 procent inhemska och 0,5 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Håbo i genomsnitt 2,4 nätter (+0,13) och utländska besökare 1,5 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK (augusti 2021)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 3,3 miljoner SEK (+1,6 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 900 SEK 40,0 % SEK
Revpar (Registrerade) 450 SEK 87,3 % SEK
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -25,3 % SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

3,0 inkvarteringsanläggningar (-1)

Rumsbeläggning 26,7 % (-0,54)
Bädd beläggning 19,9 % (+0,72)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa