Hagfors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hagfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 800
8 %
ikon: sweden 2 000
7 %
ikon: foreign 780
9 %
Topp 3:
Tyskland
320
21 %
Norge
165
35 %
Nederländerna
72
7 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
21 %
ikon: sweden 960
20 %
ikon: foreign 380
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 975 000 SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
351,30 SEK
63,80 SEK
Rum
649,90 SEK
145,70 SEK
RevPAR
198,10 SEK
45,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 187
57 %
ikon: bed 500
11 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 2 800 bäddnätter i Hagfors (-7,7 %), av vilka 2 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 780 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med nio procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med åtta procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (320 nights).

400 rooms (+270,0 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (+12,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 18 200 bäddnätter (-34,5 %) för inhemska besökare och 22 300 (-16,9 %) för utlänningar i Hagfors, sammanlagt 40 500 (-25,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hagfors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 71,3 procent inhemska och 28,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hagfors i genomsnitt 2,1 nätter (-0,61) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,73).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 975 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 975 000 SEK (+111 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 10,9 miljoner SEK och den ökade med 1,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 650 SEK -18,3 %  1 000 SEK 19,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK 22,2 %  270 SEK 56,9 % 
Revpar (Registrerade) 198 SEK -18,7 %  270 SEK -8,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
187 rum (+68)
500 bäddar (+51)

Rumsbeläggning 30,5 % (-0,14)
Osålda rum 130
Bädd beläggning 19,8 % (-2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hagfors + nyckelord"

Google söker efter "hagfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa