Hagfors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hagfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 200
57 %
ikon: sweden 960
57 %
ikon: foreign 220
55 %
Topp 3:
Tyskland
113
26 %
Norge
40
7 %
Nederländerna
35
5 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 660
12 %
ikon: sweden 580
8 %
ikon: foreign 79
35 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 929 000 SEK
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
790,60 SEK
450,30 SEK
Rum
1 120,60 SEK
81,00 SEK
RevPAR
164,40 SEK
90,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
67 %
ikon: room 210
80 %
ikon: bed 560
30 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 200 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 200 bäddnätter i Hagfors (-56,8 %), av vilka 960 nätter nyttjades av inhemska besökare och 220 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 57 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 57 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (113 nights).

166 rooms (+12,9 %) bokades av fritidsresenärer och 660 rooms (-10,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 22 400 bäddnätter (-31,3 %) för inhemska besökare och 23 800 (-15,9 %) för utlänningar i Hagfors, sammanlagt 46 200 (-24,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hagfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

660 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 12 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,1 procent inhemska och 11,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hagfors i genomsnitt 1,6 nätter (-1,9) och utländska besökare 2,7 nätter (-1,2).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 929 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 929 000 SEK (+2 700).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 14,3 miljoner SEK och den ökade med 2,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 7,8 % 970 SEK 17,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 790 SEK 132,3 %  310 SEK 61,0 % 
Revpar (Registrerade) 164 SEK -35,6 %  250 SEK -10,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+4)
210 rum (+95)
560 bäddar (+128)

Rumsbeläggning 14,7 % (-9,9)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 7,5 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hagfors + nyckelord"

Google söker efter "hagfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa