Hagfors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hagfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
39 %
ikon: sweden 950
3 %
ikon: foreign 67
90 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 720
37 %
ikon: sweden 690
68 %
ikon: foreign 33
72 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 684 000 SEK
72 %
Genomsnittliga priser:
Natt
673,60 SEK
433,70 SEK
Rum
827,70 SEK
292,10 SEK
RevPAR
103,10 SEK
4,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
43 %
ikon: room 210
80 %
ikon: bed 560
47 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,12
38 %
ikon: bed 0,06
58 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Hagfors (-38,7 %), av vilka 950 nätter nyttjades av inhemska besökare och 67 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med tre procent och utländska bäddnätter minskade med 90 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 39 procent jämfört med förra årets mars.

240 rooms (+161,0 %) bokades av fritidsresenärer och 580 rooms (-10,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 900 bäddnätter (+21,8 %) för inhemska besökare och 1 100 (-51,3 %) för utlänningar i Hagfors, sammanlagt 5 000 (-9,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hagfors av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

720 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 37 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hagfors i genomsnitt 1,4 nätter (-1,0) och utländska besökare 2,0 nätter (-3,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 684 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 684 000 SEK (+287 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,7 miljoner SEK och den ökade med 732 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK 54,5 % 860 SEK -4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK 180,9 % 550 SEK 49,8 %
Revpar (Registrerade) 103 SEK -4,1 % 156 SEK -19,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+3)
210 rum (+95)
560 bäddar (+177)

Rumsbeläggning 12,5 % (-7,6)
Osålda rum 187
Bädd beläggning 5,9 % (-8,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hagfors + nyckelord"

Google söker efter "hagfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa