Hagfors
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Hagfors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 300
1 %
ikon: sweden 3 100
25 %
ikon: foreign 6 200
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 500
47 %
ikon: sweden 1 800
34 %
ikon: foreign 2 700
57 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
84 %
Genomsnittliga priser:
Natt
273,00 SEK
122,60 SEK
Rum
1 400,90 SEK
487,40 SEK
RevPAR
499,60 SEK
124,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
22 %
ikon: room 187
57 %
ikon: bed 500
17 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under augusti 2019 registrerades 9 300 bäddnätter i Hagfors (+1,4 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 6 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 25 procent och utländska bäddnätter ökade med 23 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets augusti.

720 rooms (+223,1 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-15,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 16 200 bäddnätter (-36,8 %) för inhemska besökare och 21 500 (-17,2 %) för utlänningar i Hagfors, sammanlagt 37 800 (-26,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hagfors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

4 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 47 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 40,1 procent inhemska och 59,9 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hagfors i genomsnitt 1,7 nätter (-1,4) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,62).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 2,5 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 9,9 miljoner SEK och den ökade med 1,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 53,4 %  1 100 SEK 26,2 % 
Revpar (Registrerade) 500 SEK 33,1 %  280 SEK -7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 270 SEK 81,4 %  260 SEK 59,7 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+2)
187 rum (+68)
500 bäddar (+73)

Rumsbeläggning 35,7 % (-5,4)
Osålda rum 120
Bädd beläggning 64,5 % (-4,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hagfors + nyckelord"

Google söker efter "hagfors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa