Halden
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Halden: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 900
2 %
ikon: norway 1 500
12 %
ikon: foreign 320
117 %
ikon: establishment 6,0
50 %
ikon: room 270
52 %
ikon: bed 510
53 %

1 900 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 1 900 registrerade gästnätter i Halden (-2,3 %), var av 1 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 12 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 117 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med två procent i jämförelse med januari förra året.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade gästnätter (+51,5 %) registrerades i hela landet, var av 888 000 nätter (+35,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 292 000 nätter (+132,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Halden av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+2)
270 rum (+93)
510 bäddar (+176)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa