Hallands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hallands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 70 200
27 %
ikon: sweden 66 100
24 %
ikon: foreign 4 100
55 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 32,2 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
459,00 SEK
34,60 SEK
Rum
1 058,00 SEK
28,00 SEK
RevPAR
359,80 SEK
189,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 85
1 %
ikon: room 2 800
3 %
ikon: bed 8 000
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
33 %
ikon: bed 0,21
32 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

70 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 70 200 bäddnätter i Hallands Län (-27,2 %), av vilka 66 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 24 procent och utländska bäddnätter minskade med 55 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 27 procent jämfört med förra årets mars.

Mellan januari och mars registrerades 220 000 bäddnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 21 400 (-15,0 %) för utlänningar i Hallands Län, sammanlagt 242 000 (-0,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,5 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hallands Län av det totala antalet bäddnätter var 2,5 % (+0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,8 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 32,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 32,2 miljoner SEK (-15,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 116,3 miljoner SEK och den minskade med 6,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -2,6 % 1 100 SEK 0,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK -7,0 % 480 SEK -4,6 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -34,5 % 450 SEK -9,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

85 inkvarteringsanläggningar (+1)
2 800 rum (+79)
8 000 bäddar (+300)

Rumsbeläggning 34,0 % (-17)
Osålda rum 1 800
Bädd beläggning 20,6 % (-9,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "halland county + nyckelord"

Google söker efter "halland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa