Hallands Län
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hallands Län: Turismen i ett nötskal

ikon: star 73 000
45 %
ikon: sweden 68 600
43 %
ikon: foreign 4 400
87 %
Topp 3:
Danmark
1 400
436 %
Tyskland
620
18 %
Slovak
540
ikon: star 40 300
ikon: sweden 38 100
ikon: foreign 2 100
Genomsnittliga priser:
Natt
576,10 SEK
181,40 SEK
Rum
1 364,70 SEK
383,70 SEK
RevPAR
417,40 SEK
155,60 SEK
ikon: establishment 94
21 %
ikon: room 3 600
50 %
ikon: bed 8 400
24 %
ikon: room 31 %
15 %
ikon: bed 32 %
84 %

Registrerade gästnätter ökade med 45 procent

Under januari 2022 upptecknades 73 000 registrerade gästnätter i Hallands Län (+45,0 %), var av 68 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 4 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 43 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 87 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 45 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (1 400 nights).

19 300 rum bokades av fritidsresenärer och 11 500 rum av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hallands Län av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,1 % (+0,8 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,5 % och utländska gästnätter 1,1 %.

40 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 94,7 procent inhemska och 5,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hallands Län i genomsnitt 1,8 nätter och utländska besökare 2,0 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 42,1 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 42,1 miljoner SEK (+22,2 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 39,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 45,9 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK 59,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

94 inkvarteringsanläggningar (+16)
3 600 rum (+1 200)
8 400 bäddar (+1 600)

Rumsbeläggning 30,6 % (+3,9)
Osålda rum 2 500
Bädd beläggning 31,5 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa