Halland Län
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Region Halland: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 495 000
7 %
ikon: sweden 425 000
6 %
ikon: foreign 69 600
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 84,2 milj.
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
170,10 SEK
16,30 SEK
Rum
1 221,00 SEK
13,00 SEK
RevPAR
843,80 SEK
3,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 107
3 %
ikon: room 2 800
1 %
ikon: bed 9 000
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under augusti 2019 registrerades 495 000 bäddnätter i Region Halland (+6,9 %), av vilka 425 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 69 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets augusti.

Mellan januari och augusti registrerades 2,2 miljoner bed nights (+5,7 %) för inhemska besökare och 307 000 (+4,3 %) för utlänningar i Region Halland, sammanlagt 2,5 miljoner (+5,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 5,6 procent

Sammanlagt 8,9 miljoner bäddnätter (+3,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 6,1 miljoner nätter (+4,0 %) nyttjades av nationella besökare och 2,8 miljoner nätter (+3,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Region Halland av det totala antalet bäddnätter var 5,6 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 7,0 % och utländska bäddnätter 2,5 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 84,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 84,2 miljoner SEK (-2,1 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 523,1 miljoner SEK och den ökade med 15,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 1,1 % 1 200 SEK 2,8 %
Revpar (Registrerade) 840 SEK -0,4 % 700 SEK 1,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 170 SEK -8,7 % 210 SEK -2,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

107 inkvarteringsanläggningar (-3)
2 800 rum (+33)
9 000 bäddar (+36)

Rumsbeläggning 69,1 % (-1,0)
Osålda rum 880
Bädd beläggning 48,1 % (-1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa