Hallands Län
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hallands Län: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 74 200
3 %
ikon: sweden 65 500
2 %
ikon: foreign 8 700
11 %
Topp 3:
Danmark
2 600
18 %
Tyskland
2 000
37 %
Norge
1 300
9 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 35,5 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
477,60 SEK
3,40 SEK
Rum
1 082,00 SEK
17,00 SEK
RevPAR
450,10 SEK
15,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 86
2 %
ikon: room 2 400
5 %
ikon: bed 7 000
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent

Under december 2019 registrerades 74 200 bäddnätter i Hallands Län (+3,0 %), av vilka 65 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 8 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 11 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (2 600 nights).

Mellan januari och december registrerades 2,6 miljoner bäddnätter (+5,6 %) för inhemska besökare och 371 000 (+4,6 %) för utlänningar i Hallands Län, sammanlagt 2,9 miljoner (+5,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hallands Län av det totala antalet bäddnätter var 2,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,4 % och utländska bäddnätter 1,1 %.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 35,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 35,5 miljoner SEK (+800 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 738,3 miljoner SEK och den ökade med 25,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 1,6 % 1 200 SEK 2,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 480 SEK -0,7 % 250 SEK -1,8 %
Revpar (Registrerade) 450 SEK -3,4 % 680 SEK 1,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

86 inkvarteringsanläggningar (+2)
2 400 rum (+119)
7 000 bäddar (+260)

Rumsbeläggning 41,6 % (-2,1)
Osålda rum 1 400
Bädd beläggning 25,7 % (-1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "halland county + nyckelord"

Google söker efter "halland county" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa