Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hällefors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
25 %
ikon: sweden 3 900
26 %
ikon: foreign 250
17 %
Topp 3:
Tyskland
94
18 %
Norge
32
27 %
Schweiz
24
23 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
10 %
ikon: sweden 3 500
11 %
ikon: foreign 148
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj.
18 %
Genomsnittliga priser:
Natt
810,90 SEK
68,90 SEK
Rum
1 295,70 SEK
147,20 SEK
RevPAR
410,70 SEK
124,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 270
5 %
ikon: bed 480
6 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 100 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 4 100 bäddnätter i Hällefors (-25,1 %), av vilka 3 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 250 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 25 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (94 nights).

1 200 rooms (+17,7 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-46,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 35 100 bäddnätter (-3,4 %) för inhemska besökare och 7 000 (-14,3 %) för utlänningar i Hällefors, sammanlagt 42 100 (-5,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,1 nätter (-0,23) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,33).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 3,3 miljoner SEK (-738 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 27,7 miljoner SEK och den ökade med 111 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 12,8 %  1 300 SEK 3,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 810 SEK 9,3 % 660 SEK 6,2 %
Revpar (Registrerade) 410 SEK -23,3 %  390 SEK -6,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
270 rum (+12)
480 bäddar (-32)

Rumsbeläggning 31,7 % (-15)
Osålda rum 184
Bädd beläggning 27,9 % (-7,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa