Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hällefors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 4 900
7 %
ikon: sweden 4 800
7 %
ikon: foreign 76
15 %
Topp 3:
Tyskland
22
100 %
Frankrike
13
550 %
Nederländerna
8,0
300 %
ikon: star 3 900
8 %
ikon: sweden 3 800
8 %
ikon: foreign 75
53 %
Genomsnittliga priser:
Natt
859,60 SEK
43,40 SEK
Rum
1 176,00 SEK
41,80 SEK
RevPAR
533,80 SEK
17,30 SEK
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 260
0 %
ikon: bed 460
1 %
ikon: room 45 %
0 %
ikon: bed 35 %
7 %

4 900 registrerade gästnätter

Under oktober 2021 upptecknades 4 900 registrerade gästnätter i Hällefors (-6,5 %), var av 4 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 76 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 15 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med sju procent i jämförelse med oktober förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (22 nights).

1 300 rum (-22,0 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rum (+24,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 36 700 registrerade gästnätter (+2,8 %) för inhemska besökare och 6 000 (+267,1 %) för utländska besökare i Hällefors, de vill säga sammanlagt 42 700 (+14,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,9 miljoner registrerade gästnätter (+25,2 %) registrerades i hela landet, var av 3,2 miljoner nätter (+19,8 %) utnyttjades av nationella besökare och 708 000 nätter (+57,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,0 %.

3 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,3 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,0 nätter (-0,33).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,2 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under oktober var 4,2 miljoner SEK (-67 000).

Den registrerade försäljningen för januari-oktober var 23,5 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 2,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2021
Antal
Förändring jan-Oktober 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -3,4 % 1 200 SEK 11,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 860 SEK 5,3 % 550 SEK -4,4 %
Revpar (Registrerade) 530 SEK -3,1 % 320 SEK 12,9 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
260 rum (+1)
460 bäddar (-3)

Rumsbeläggning 45,4 % (+0,14)
Osålda rum 142
Bädd beläggning 35,0 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (september)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i september var 8,65/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa