Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hällefors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 800
50 %
ikon: sweden 1 800
49 %
ikon: foreign 12
89 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
50 %
ikon: sweden 1 500
49 %
ikon: foreign 9,0
77 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. SEK
57 %
Genomsnittliga priser:
Natt
602,00 SEK
101,60 SEK
Rum
931,90 SEK
85,00 SEK
RevPAR
140,70 SEK
196,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 450
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,15
54 %
ikon: bed 0,13
50 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 800 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 800 bäddnätter i Hällefors (-50,1 %), av vilka 1 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 12 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 49 procent och utländska bäddnätter minskade med 89 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 50 procent jämfört med förra årets mars.

710 rooms (-47,2 %) bokades av fritidsresenärer och 460 rooms (-60,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 7 500 bäddnätter (-17,3 %) för inhemska besökare och 110 (-43,0 %) för utlänningar i Hällefors, sammanlagt 7 600 (-17,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 50 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,2 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,3 nätter (-1,4).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,1 miljoner SEK (-1,5 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,5 miljoner SEK och den minskade med 1,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -8,4 % 1 000 SEK -1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 600 SEK -14,4 % 720 SEK -4,5 %
Revpar (Registrerade) 141 SEK -58,2 % 240 SEK -24,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+0)
450 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 15,1 % (-18)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 13,1 % (-13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hällefors + nyckelord"

Google söker efter "hällefors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa