Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hällefors: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 800
1 %
ikon: sweden 3 800
1 %
ikon: foreign 34
21 %
Topp 3:
Norge
20
186 %
Tyskland
9,0
80 %
Spanien
2,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 500
16 %
ikon: sweden 3 500
16 %
ikon: foreign 22
10 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,7 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
715,40 SEK
70,10 SEK
Rum
1 091,40 SEK
82,50 SEK
RevPAR
365,10 SEK
65,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 250
4 %
ikon: bed 450
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 800 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 3 800 bäddnätter i Hällefors (-0,6 %), av vilka 3 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter ökade med 21 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (20 nights).

1 400 rooms (-39,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (+268,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 47 500 bäddnätter (-1,5 %) för inhemska besökare och 7 200 (-14,4 %) för utlänningar i Hällefors, sammanlagt 54 700 (-3,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,4 procent inhemska och 0,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,1 nätter (-0,19) och utländska besökare 1,5 nätter (+0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,7 miljoner SEK (-288 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 37,4 miljoner SEK och den minskade med 215 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK -7,0 % 1 200 SEK 0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK -8,9 % 680 SEK 2,9 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK -15,2 % 400 SEK -7,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+9)
450 bäddar (-9)

Rumsbeläggning 33,5 % (-3,2)
Osålda rum 167
Bädd beläggning 28,8 % (-0,39)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hällefors + nyckelord"

Google söker efter "hällefors" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa