Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2019

Hällefors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 400
1 %
ikon: sweden 5 400
14 %
ikon: foreign 3 000
19 %
Topp 3:
Tyskland
1 600
14 %
Nederländerna
450
20 %
Schweiz
370
4 %
ikon: star 5 300
18 %
ikon: sweden 3 900
23 %
ikon: foreign 1 300
6 %
Genomsnittliga priser:
Natt
445,60 SEK
133,70 SEK
Rum
1 654,80 SEK
257,90 SEK
RevPAR
472,20 SEK
114,00 SEK
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 250
5 %
ikon: bed 460
10 %
ikon: room 29 %
11 %
ikon: bed 58 %
9 %

8 400 registrerade gästnätter

Under juli 2019 upptecknades 8 400 registrerade gästnätter i Hällefors (-0,5 %), var av 5 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 14 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 19 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med en procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 600 nights).

2 200 rum (+27,8 %) bokades av fritidsresenärer och 57 rum (-64,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 25 800 registrerade gästnätter (+1,4 %) för inhemska besökare och 4 700 (-15,7 %) för utländska besökare i Hällefors, de vill säga sammanlagt 30 500 (-1,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 13,5 miljoner registrerade gästnätter (+5,0 %) registrerades i hela landet, var av 9,3 miljoner nätter (+4,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 4,2 miljoner nätter (+5,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

5 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 74,7 procent inhemska och 25,3 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,4 nätter (-0,11) och utländska besökare 2,2 nätter (-0,68).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,7 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 19,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 577 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2019
Antal
Förändring jan-juli 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 700 SEK 18,5 % 1 200 SEK -1,2 %
Revpar (Registrerade) 470 SEK 31,8 % 370 SEK -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 42,8 % 650 SEK 4,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
250 rum (+12)
460 bäddar (-54)

Rumsbeläggning 28,5 % (+2,9)
Osålda rum 182
Bädd beläggning 57,6 % (+4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa