Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Hällefors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 700
29 %
ikon: sweden 3 500
16 %
ikon: foreign 240
79 %
Topp 3:
Tyskland
84
83 %
Estland
68
Schweiz
22
84 %
ikon: star 2 400
36 %
ikon: sweden 2 300
29 %
ikon: foreign 99
82 %
Genomsnittliga priser:
Natt
382,80 SEK
184,10 SEK
Rum
861,00 SEK
481,00 SEK
RevPAR
190,20 SEK
177,60 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 270
0 %
ikon: bed 480
0 %
ikon: room 22 %
19 %
ikon: bed 28 %
23 %

3 700 registrerade gästnätter

Under juni 2020 upptecknades 3 700 registrerade gästnätter i Hällefors (-29,4 %), var av 3 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 240 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 16 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 79 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 29 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (84 nights).

1 200 rum (-30,8 %) bokades av fritidsresenärer och 400 rum (-4,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 14 000 registrerade gästnätter (-31,2 %) för inhemska besökare och 380 (-78,2 %) för utländska besökare i Hällefors, de vill säga sammanlagt 14 400 (-34,9 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (-48,6 %) registrerades i hela landet, var av 3,4 miljoner nätter (-32,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 259 000 nätter (-87,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 36 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,5 nätter (+0,23) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,28).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 1,4 miljoner SEK (-1,5 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 7,9 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 8,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 860 SEK -35,8 % 900 SEK -21,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK -32,5 % 550 SEK -24,3 %
Revpar (Registrerade) 190 SEK -48,3 % 178 SEK -48,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
270 rum (+0)
480 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 22,1 % (-5,3)
Osålda rum 210
Bädd beläggning 27,5 % (-8,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa