Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2020

Hällefors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 700
8 %
ikon: sweden 7 400
36 %
ikon: foreign 320
89 %
ikon: star 5 200
0 %
ikon: sweden 5 100
29 %
ikon: foreign 166
88 %
Genomsnittliga priser:
Natt
449,90 SEK
4,20 SEK
Rum
1 228,10 SEK
426,70 SEK
RevPAR
439,10 SEK
33,10 SEK
ikon: establishment 9,0
0 %
ikon: room 250
0 %
ikon: bed 460
0 %
ikon: room 36 %
25 %
ikon: bed 54 %
7 %

7 700 registrerade gästnätter

Under juli 2020 upptecknades 7 700 registrerade gästnätter i Hällefors (-8,1 %), var av 7 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 36 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 89 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med åtta procent i jämförelse med juli förra året.

2 600 rum (+18,6 %) bokades av fritidsresenärer och 210 rum (+275,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 21 400 registrerade gästnätter (-17,0 %) för inhemska besökare och 700 (-85,1 %) för utländska besökare i Hällefors, de vill säga sammanlagt 22 100 (-27,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 9,4 miljoner registrerade gästnätter (-30,9 %) registrerades i hela landet, var av 8,8 miljoner nätter (-5,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 551 000 nätter (-86,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

5 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med mindre än en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,4 nätter (+0,07) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,29).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,5 miljoner SEK (-267 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 11,3 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 8,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2020
Antal
Förändring jan-juli 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -25,8 % 980 SEK -19,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 1,0 % 510 SEK -20,6 %
Revpar (Registrerade) 440 SEK -7,0 % 220 SEK -41,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
250 rum (+0)
460 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 35,8 % (+7,2)
Osålda rum 163
Bädd beläggning 53,8 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa