Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2020

Hällefors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 600
25 %
ikon: sweden 5 000
8 %
ikon: foreign 600
71 %
Topp 3:
Tyskland
390
64 %
Nederländerna
56
88 %
Schweiz
45
74 %
ikon: star 3 900
30 %
ikon: sweden 3 600
21 %
ikon: foreign 240
74 %
Genomsnittliga priser:
Natt
528,10 SEK
94,70 SEK
Rum
1 274,50 SEK
185,40 SEK
RevPAR
365,00 SEK
204,70 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 270
0 %
ikon: bed 480
0 %
ikon: room 29 %
27 %
ikon: bed 38 %
24 %

5 600 registrerade gästnätter

Under augusti 2020 upptecknades 5 600 registrerade gästnätter i Hällefors (-25,4 %), var av 5 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 71 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 25 procent i jämförelse med augusti förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (390 nights).

1 600 rum (-25,2 %) bokades av fritidsresenärer och 720 rum (-32,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 26 400 registrerade gästnätter (-15,5 %) för inhemska besökare och 1 300 (-80,8 %) för utländska besökare i Hällefors, de vill säga sammanlagt 27 700 (-27,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 6,1 miljoner registrerade gästnätter (-31,8 %) registrerades i hela landet, var av 5,4 miljoner nätter (-10,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 615 000 nätter (-77,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 30 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,4 nätter (+0,19) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 3,0 miljoner SEK (-1,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 14,3 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 10,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2020
Antal
Förändring jan-augusti 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -12,7 % 1 000 SEK -17,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK -15,2 % 520 SEK -19,6 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK -35,9 % 230 SEK -40,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
270 rum (+0)
480 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 28,6 % (-10)
Osålda rum 193
Bädd beläggning 38,3 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa