Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2021

Hällefors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 000
37 %
ikon: sweden 4 500
31 %
ikon: foreign 530
127 %
ikon: star 3 200
33 %
ikon: sweden 3 000
27 %
ikon: foreign 280
179 %
Genomsnittliga priser:
Natt
461,90 SEK
79,00 SEK
Rum
1 141,40 SEK
280,40 SEK
RevPAR
331,30 SEK
141,10 SEK
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 260
4 %
ikon: bed 460
5 %
ikon: room 29 %
31 %
ikon: bed 40 %
47 %

Registrerade gästnätter ökade med 37 procent

Under juni 2021 upptecknades 5 000 registrerade gästnätter i Hällefors (+36,8 %), var av 4 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 530 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 31 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 127 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 37 procent i jämförelse med juni förra året.

1 500 rum (+19,4 %) bokades av fritidsresenärer och 560 rum (+40,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 14 400 registrerade gästnätter (+2,6 %) för inhemska besökare och 790 (+108,4 %) för utländska besökare i Hällefors, de vill säga sammanlagt 15 200 (+5,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,9 miljoner registrerade gästnätter (+34,3 %) registrerades i hela landet, var av 4,5 miljoner nätter (+31,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 456 000 nätter (+76,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

3 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 33 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,5 procent inhemska och 8,5 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,5 nätter (+0,04) och utländska besökare 1,9 nätter (-0,44).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,3 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 2,3 miljoner SEK (+918 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 8,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 726 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2021
Antal
Förändring jan-juni 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 32,6 % 1 100 SEK 26,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 20,6 % 570 SEK 3,6 %
Revpar (Registrerade) 330 SEK 74,2 % 210 SEK 15,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
260 rum (-10)
460 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 29,0 % (+6,9)
Osålda rum 185
Bädd beläggning 40,4 % (+13)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 9,16/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa