Hällefors
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Hällefors: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 700
26 %
ikon: sweden 7 300
1 %
ikon: foreign 2 400
643 %
Topp 3:
Tyskland
1 300
514 %
Nederländerna
540
1 958 %
Schweiz
240
2 611 %
ikon: star 5 900
13 %
ikon: sweden 4 800
5 %
ikon: foreign 1 100
554 %
Genomsnittliga priser:
Natt
396,00 SEK
53,80 SEK
Rum
1 352,40 SEK
124,30 SEK
RevPAR
512,80 SEK
73,80 SEK
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 240
4 %
ikon: bed 440
5 %
ikon: room 38 %
6 %
ikon: bed 73 %
35 %

Registrerade gästnätter ökade med 26 procent

Under juli 2021 upptecknades 9 700 registrerade gästnätter i Hällefors (+25,7 %), var av 7 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 640 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 26 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (1 300 nights).

2 500 rum (-2,3 %) bokades av fritidsresenärer och 290 rum (+35,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 21 700 registrerade gästnätter (+1,3 %) för inhemska besökare och 3 200 (+353,4 %) för utländska besökare i Hällefors, de vill säga sammanlagt 24 800 (+12,4 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hällefors av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

5 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 13 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 81,6 procent inhemska och 18,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hällefors i genomsnitt 1,5 nätter (+0,06) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,26).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 3,8 miljoner SEK (+369 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 12,4 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 1,1 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 10,1 % 1 200 SEK 21,9 %
Revpar (Registrerade) 510 SEK 16,8 % 250 SEK 15,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK -12,0 % 500 SEK -2,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (-10)
440 bäddar (-25)

Rumsbeläggning 37,9 % (+2,2)
Osålda rum 151
Bädd beläggning 72,6 % (+19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa