Hallstahammar
Inkvarterings- och resestatistik

November 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hallstahammar: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 800
108 %
ikon: sweden 3 800
108 %
ikon: foreign 55
129 %
Topp 3:
Tyskland
15
400 %
Norge
13
550 %
Förenta Staterna
13
86 %
ikon: star 1 600
268 %
ikon: sweden 1 600
272 %
ikon: foreign 24
118 %
Genomsnittliga priser:
Natt
373,80 SEK
24,70 SEK
Rum
804,20 SEK
353,70 SEK
RevPAR
363,30 SEK
182,60 SEK
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 132
0 %
ikon: bed 230
0 %
ikon: room 45 %
13 %
ikon: bed 55 %
85 %

Registrerade gästnätter ökade med 108 procent

Under november 2021 upptecknades 3 800 registrerade gästnätter i Hallstahammar (+108,4 %), var av 3 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 55 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 108 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 129 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 108 procent i jämförelse med november förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (15 nights).

460 rum (+310,8 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rum (+1,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 60 500 registrerade gästnätter (+10,9 %) för inhemska besökare och 1 200 (+147,5 %) för utländska besökare i Hallstahammar, de vill säga sammanlagt 61 800 (+12,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,7 miljoner registrerade gästnätter (+134,9 %) registrerades i hela landet, var av 3,1 miljoner nätter (+133,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 575 000 nätter (+145,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hallstahammar av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 270 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,5 procent inhemska och 1,5 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hallstahammar i genomsnitt 2,4 nätter (-1,9) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,11).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,4 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under november var 1,4 miljoner SEK (+794 000).

Den registrerade försäljningen för januari-november var 15,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 2,3 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2021
Antal
Förändring jan-november 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 800 SEK 78,5 % 940 SEK -3,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 370 SEK 7,1 % 260 SEK 4,0 %
Revpar (Registrerade) 360 SEK 101,1 % 360 SEK 13,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
132 rum (+0)
230 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 45,2 % (+5,1)
Osålda rum 72
Bädd beläggning 54,8 % (+25)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa