Hallstahammar
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hallstahammar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 900
13 %
ikon: sweden 3 400
8 %
ikon: foreign 520
64 %
Topp 3:
Estland
260
656 %
Polen
83
44 %
Litauen
68
143 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
9 %
ikon: sweden 1 400
8 %
ikon: foreign 88
42 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
71 %
Genomsnittliga priser:
Natt
377,60 SEK
128,00 SEK
Rum
834,10 SEK
872,30 SEK
RevPAR
357,50 SEK
16,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 138
75 %
ikon: bed 250
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 13 procent

Under september 2019 registrerades 3 900 bäddnätter i Hallstahammar (+13,2 %), av vilka 3 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 520 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 13 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (260 nights).

1 000 rooms (+364,2 %) bokades av fritidsresenärer och 750 rooms (+163,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 51 100 bäddnätter (-3,2 %) för inhemska besökare och 6 200 (+17,0 %) för utlänningar i Hallstahammar, sammanlagt 57 300 (-1,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hallstahammar av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med nio procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,3 procent inhemska och 5,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hallstahammar i genomsnitt 2,3 nätter (+0,0) och utländska besökare 5,9 nätter (+0,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,5 miljoner SEK (+611 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 15,1 miljoner SEK och den ökade med 6,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK -51,1 %  1 100 SEK -11,5 % 
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 51,3 %  260 SEK 78,5 % 
Revpar (Registrerade) 360 SEK -4,3 % 460 SEK 2,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
138 rum (+59)
250 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 42,9 % (+21)
Osålda rum 79
Bädd beläggning 51,9 % (+4,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa