Hallstahammar
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hallstahammar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 400
9 %
ikon: sweden 2 300
4 %
ikon: foreign 32
80 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
6 %
ikon: sweden 980
6 %
ikon: foreign 16
36 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 953 000 SEK
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
401,40 SEK
86,30 SEK
Rum
975,00 SEK
271,30 SEK
RevPAR
222,70 SEK
211,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 138
75 %
ikon: bed 250
4 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 2 400 bäddnätter i Hallstahammar (-9,1 %), av vilka 2 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 32 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 80 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med nio procent jämfört med förra årets december.

540 rooms (+35,7 %) bokades av fritidsresenärer och 430 rooms (+67,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 59 900 bäddnätter (-2,9 %) för inhemska besökare och 6 300 (+5,9 %) för utlänningar i Hallstahammar, sammanlagt 66 200 (-2,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hallstahammar av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,4 procent inhemska och 1,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hallstahammar i genomsnitt 2,4 nätter (+0,03) och utländska besökare 2,0 nätter (-4,5).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 953 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 953 000 SEK (+130 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 19,0 miljoner SEK och den ökade med 7,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -21,8 % 1 100 SEK -14,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 400 SEK 27,4 % 290 SEK 63,3 %
Revpar (Registrerade) 220 SEK -48,7 % 420 SEK -9,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
138 rum (+59)
250 bäddar (-11)

Rumsbeläggning 22,8 % (-12)
Osålda rum 106
Bädd beläggning 30,4 % (-9,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hallstahammar + nyckelord"

Google söker efter "hallstahammar" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa