Hallstahammar
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hallstahammar: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 200
30 %
ikon: sweden 2 100
26 %
ikon: foreign 44
82 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 750
24 %
ikon: sweden 740
21 %
ikon: foreign 16
70 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 847 000 SEK
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
387,00 SEK
70,10 SEK
Rum
831,40 SEK
44,10 SEK
RevPAR
230,20 SEK
130,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
0 %
ikon: room 132
48 %
ikon: bed 230
51 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,28
33 %
ikon: bed 0,34
48 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

2 200 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 2 200 bäddnätter i Hallstahammar (-30,2 %), av vilka 2 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 44 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 26 procent och utländska bäddnätter minskade med 82 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 30 procent jämfört med förra årets mars.

193 rooms (-38,9 %) bokades av fritidsresenärer och 830 rooms (+0,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 6 000 bäddnätter (-17,8 %) för inhemska besökare och 129 (-86,0 %) för utlänningar i Hallstahammar, sammanlagt 6 100 (-25,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hallstahammar av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

750 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hallstahammar i genomsnitt 2,9 nätter (-0,19) och utländska besökare 2,8 nätter (-1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 847 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 847 000 SEK (-147 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,5 miljoner SEK och den ökade med 43 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 830 SEK -5,0 % 890 SEK 4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK 22,1 % 410 SEK 36,6 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK -36,2 % 220 SEK -34,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
132 rum (+43)
230 bäddar (+79)

Rumsbeläggning 27,7 % (-13)
Osålda rum 95
Bädd beläggning 34,0 % (-31)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hallstahammar + nyckelord"

Google söker efter "hallstahammar" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa