Halmstad
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Halmstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 39 200
9 %
ikon: sweden 34 600
5 %
ikon: foreign 4 600
56 %
Topp 3:
Tyskland
930
85 %
Danmark
760
78 %
Norge
650
111 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 22 100
3 %
ikon: sweden 19 700
0 %
ikon: foreign 2 400
44 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 29,9 milj.
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
761,80 SEK
48,70 SEK
Rum
1 344,90 SEK
42,40 SEK
RevPAR
791,90 SEK
4,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 31
0 %
ikon: room 1 300
16 %
ikon: bed 2 800
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,5 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 115 mm
50 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under september 2019 registrerades 39 200 bäddnätter i Halmstad (+9,1 %), av vilka 34 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 56 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (930 nights).

9 200 rooms (+43,8 %) bokades av fritidsresenärer och 13 000 rooms (-2,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 596 000 bäddnätter (+3,1 %) för inhemska besökare och 67 800 (-0,2 %) för utlänningar i Halmstad, sammanlagt 664 000 (+2,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Halmstad av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

22 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,3 procent inhemska och 10,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Halmstad i genomsnitt 1,8 nätter (+0,09) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 29,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 29,9 miljoner SEK (+4,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 300,6 miljoner SEK och den ökade med 51,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 3,3 % 1 600 SEK 9,8 %
Revpar (Registrerade) 790 SEK -0,6 % 870 SEK 1,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK 6,8 % 450 SEK 17,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

31 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 300 rum (+182)
2 800 bäddar (-47)

Rumsbeläggning 58,9 % (-2,3)
Osålda rum 530
Bädd beläggning 46,1 % (+3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,47/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa