Halmstad
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Halmstad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 135 000
13 %
ikon: sweden 126 000
10 %
ikon: foreign 8 600
65 %
ikon: star 56 400
8 %
ikon: sweden 51 700
4 %
ikon: foreign 4 700
78 %
Genomsnittliga priser:
Natt
422,70 SEK
52,10 SEK
Rum
1 776,80 SEK
17,20 SEK
RevPAR
1 132,20 SEK
9,40 SEK
ikon: establishment 36
6 %
ikon: room 1 700
30 %
ikon: bed 3 600
22 %
ikon: room 64 %
2 %
ikon: bed 124 %
5 %
ikon: temperatur 16,2 °C
2,4 °C
ikon: nederbörd 146 mm
103 mm
ikon: Instagram följare 46
-1 %
ikon: Facebook följare 86
0 %

Registrerade gästnätter ökade med 13 procent

Under augusti 2021 upptecknades 135 000 registrerade gästnätter i Halmstad (+12,6 %), var av 126 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 10 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 65 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 13 procent i jämförelse med augusti förra året.

20 200 rum (+35,3 %) bokades av fritidsresenärer och 11 800 rum (+21,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 568 000 registrerade gästnätter (+8,9 %) för inhemska besökare och 25 700 (+5,8 %) för utländska besökare i Halmstad, de vill säga sammanlagt 594 000 (+8,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,6 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Halmstad av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,6 % (-0,4 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,8 % och utländska gästnätter 0,5 %.

56 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med åtta procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 91,6 procent inhemska och 8,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Halmstad i genomsnitt 2,4 nätter (+0,13) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,15).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 56,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 56,9 miljoner SEK (+12,6 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 253,6 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 35,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 800 SEK -1,0 % 1 700 SEK -1,1 %
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK 0,8 % 790 SEK 15,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK 14,0 % 430 SEK 6,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

36 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 700 rum (+380)
3 600 bäddar (+660)

Rumsbeläggning 63,7 % (+1,1)
Osålda rum 600
Bädd beläggning 124,4 % (-6,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juli)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 7,55/10 (+0,19).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa