Halmstad
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Halmstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 23 400
21 %
ikon: sweden 21 800
19 %
ikon: foreign 1 500
45 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 000
28 %
ikon: sweden 12 200
27 %
ikon: foreign 770
45 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,3 milj. SEK
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
653,90 SEK
103,10 SEK
Rum
1 264,80 SEK
3,00 SEK
RevPAR
368,20 SEK
230,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 30
7 %
ikon: room 1 300
8 %
ikon: bed 3 100
12 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,29
39 %
ikon: bed 0,25
30 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,0 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 30 mm
76 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

23 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 23 400 bäddnätter i Halmstad (-21,5 %), av vilka 21 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 21 procent jämfört med förra årets mars.

4 500 rooms (-32,6 %) bokades av fritidsresenärer och 7 500 rooms (-32,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 73 900 bäddnätter (+13,5 %) för inhemska besökare och 7 000 (-10,1 %) för utlänningar i Halmstad, sammanlagt 80 900 (+11,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Halmstad av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

13 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 28 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Halmstad i genomsnitt 1,8 nätter (+0,17) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 15,3 miljoner SEK (-7,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 53,7 miljoner SEK och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK 0,2 % 1 200 SEK 0,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK -13,6 % 660 SEK -12,1 %
Revpar (Registrerade) 370 SEK -38,5 % 450 SEK -11,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

30 inkvarteringsanläggningar (+2)
1 300 rum (+96)
3 100 bäddar (+330)

Rumsbeläggning 29,1 % (-18)
Osålda rum 950
Bädd beläggning 24,8 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "halmstad + nyckelord"

Google söker efter "halmstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 7,65/10 (-0,24).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa