Halmstad
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Halmstad: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 21 000
5 %
ikon: sweden 18 800
2 %
ikon: foreign 2 300
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 11 500
5 %
ikon: sweden 10 500
7 %
ikon: foreign 990
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 14,1 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
671,70 SEK
18,10 SEK
Rum
1 234,90 SEK
45,80 SEK
RevPAR
418,20 SEK
83,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 29
12 %
ikon: room 1 300
13 %
ikon: bed 2 700
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,1 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 78 mm
19 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under december 2019 registrerades 21 000 bäddnätter i Halmstad (+4,6 %), av vilka 18 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter ökade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets december.

4 800 rooms (+0,1 %) bokades av fritidsresenärer och 6 700 rooms (+10,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 675 000 bäddnätter (+3,5 %) för inhemska besökare och 76 700 (+1,1 %) för utlänningar i Halmstad, sammanlagt 752 000 (+3,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Halmstad av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

11 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,4 procent inhemska och 8,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Halmstad i genomsnitt 1,8 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,11).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 14,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 14,1 miljoner SEK (+260 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 363,5 miljoner SEK och den ökade med 53,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -3,6 % 1 500 SEK 7,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 670 SEK -2,6 % 480 SEK 13,6 %
Revpar (Registrerade) 420 SEK -16,7 % 800 SEK -1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

29 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 300 rum (+149)
2 700 bäddar (-31)

Rumsbeläggning 33,9 % (-5,3)
Osålda rum 830
Bädd beläggning 28,1 % (-1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "halmstad + nyckelord"

Google söker efter "halmstad" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,87/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa