Halmstad
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Halmstad: Turismen i ett nötskal

ikon: star 22 500
44 %
ikon: sweden 21 400
46 %
ikon: foreign 1 100
13 %
Topp 3:
Danmark
380
264 %
Tyskland
210
16 %
Slovak
122
ikon: star 10 300
75 %
ikon: sweden 9 900
74 %
ikon: foreign 470
110 %
Genomsnittliga priser:
Natt
550,30 SEK
77,70 SEK
Rum
1 155,50 SEK
192,40 SEK
RevPAR
267,70 SEK
57,30 SEK
ikon: establishment 26
7 %
ikon: room 1 600
26 %
ikon: bed 3 300
22 %
ikon: room 23 %
6 %
ikon: bed 23 %
15 %
ikon: temperatur 2,7 °C
2,8 °C
ikon: nederbörd 60 mm
18 mm
ikon: Instagram följare 161
0 %
ikon: Facebook följare 5,0
-1 %

Registrerade gästnätter ökade med 44 procent

Under januari 2022 upptecknades 22 500 registrerade gästnätter i Halmstad (+44,3 %), var av 21 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 46 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 13 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 44 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (380 nights).

6 300 rum (+72,3 %) bokades av fritidsresenärer och 4 400 rum (+10,1 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Halmstad av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,0 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,3 %.

10 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 75 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Halmstad i genomsnitt 2,2 nätter (-0,41) och utländska besökare 2,3 nätter (-2,0).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 12,4 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 12,4 miljoner SEK (+5,0 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 20,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 550 SEK 16,4 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK 27,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-2)
1 600 rum (+320)
3 300 bäddar (+610)

Rumsbeläggning 23,2 % (+1,3)
Osålda rum 1 200
Bädd beläggning 23,2 % (+3,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Socialblade, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa