Tavastehus-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Tavastehus Region: Turismen i ett nötskal

ikon: star 5 300
29 %
ikon: finland 4 900
33 %
ikon: foreign 390
146 %
ikon: star 2 900
45 %
ikon: finland 2 800
48 %
ikon: foreign 161
360 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,30 €
13,00 €
Rum
91,80 €
11,80 €
RevPAR
16,20 €
0,30 €
ikon: establishment 10
23 %
ikon: room 570
22 %
ikon: bed 1 300
22 %
ikon: room 18 %
11 %
ikon: bed 13 %
23 %
ikon: temperatur -4,6 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 72 mm
10 mm
ikon: Instagram följare 139
0 %
ikon: Twitter följare 19
0 %

5 300 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 5 300 registrerade gästnätter i Tavastehus Region (-29,1 %), var av 4 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 390 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 33 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 146 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 29 procent i jämförelse med januari förra året.

2 800 nights (-47,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 500 nights (+14,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,5 % (-0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,7 % och utländska gästnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 45 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,5 procent inhemska och 5,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus Region i genomsnitt 1,8 nätter (+0,39) och utländska besökare 2,4 nätter (-2,1).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 297 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 297 000 euro (-25 600).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 92 € 14,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 29,9 %
Revpar (Registrerade) 16 € 2,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-3)
570 rum (-159)
1 300 bäddar (-350)

Rumsbeläggning 17,6 % (-2,2)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 12,8 % (-3,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa