Tavastehus-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tavastehus Region: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 6 600
562 %
ikon: finland 6 500
582 %
ikon: foreign 99
125 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 800
836 %
ikon: finland 4 800
838 %
ikon: foreign 37
640 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 319 000 €
375 %
Genomsnittliga priser:
Natt
48,60 €
19,10 €
Rum
88,70 €
4,50 €
RevPAR
18,20 €
3,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
71 %
ikon: room 690
220 %
ikon: bed 1 600
172 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 20 %
15 %
ikon: bed 16 %
104 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,5 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 36 mm
8 mm

Registrerade gästnätter ökade med 560 procent

Under april 2021 upptecknades 6 600 registrerade gästnätter i Tavastehus Region (+562,1 %), var av 6 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 99 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 580 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 125 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 560 procent i jämförelse med april förra året.

4 700 nights (+3 115,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 900 nights (+122,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 29 200 registrerade gästnätter (-11,5 %) för inhemska besökare och 380 (-87,4 %) för utländska besökare i Tavastehus Region, de vill säga sammanlagt 29 600 (-17,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 780 000 registrerade gästnätter (+310,4 %) registrerades i hela landet, var av 727 000 nätter (+319,5 %) utnyttjades av nationella besökare och 53 100 nätter (+216,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus Region av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (+0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,9 % och utländska gästnätter 0,2 %.

4 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 840 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus Region i genomsnitt 1,4 nätter (-0,51) och utländska besökare 2,7 nätter (-6,1).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 319 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 319 000 euro (+252 000).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 1,3 miljoner euro, vilket innebär att det minskade med 784 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 89 € 5,3 % 84 € -13,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 49 € -28,2 % 45 € -23,2 %
Revpar (Registrerade) 18 € 21,3 % 17 € -45,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+5)
690 rum (+470)
1 600 bäddar (+980)

Rumsbeläggning 20,5 % (+2,7)
Osålda rum 550
Bädd beläggning 16,1 % (+8,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa