Tavastehus-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tavastehus Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 990
93 %
ikon: finland 950
93 %
ikon: foreign 44
95 %
Topp 3:
Estland
28
53 %
Italien
16
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 510
95 %
ikon: finland 510
95 %
ikon: foreign 5,0
99 %
Topp 3:
Estland
5,0
85 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 67 100 €
92 %
Genomsnittliga priser:
Natt
67,70 €
11,30 €
Rum
84,30 €
5,90 €
RevPAR
15,00 €
17,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
56 %
ikon: room 220
76 %
ikon: bed 570
71 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,18
51 %
ikon: bed 0,08
71 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 27 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

990 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 990 bäddnätter i Tavastehus Region (-93,5 %), av vilka 950 nätter nyttjades av inhemska besökare och 44 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 93 procent och utländska bäddnätter minskade med 95 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 93 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (28 nights).

146 nights (-98,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 850 nights (-88,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 33 000 bäddnätter (-39,6 %) för inhemska besökare och 3 000 (-43,5 %) för utlänningar i Tavastehus Region, sammanlagt 36 000 (-40,0 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus Region av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,4 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

510 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 95 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus Region i genomsnitt 1,9 nätter (+0,47) och utländska besökare 8,8 nätter (+6,8).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 67 100 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 67 100 euro (-792 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,1 miljoner euro och den minskade med 1,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 84 € -6,6 % 97 € 8,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 68 € 20,0 % 59 € 4,7 %
Revpar (Registrerade) 15 € -53,9 % 31 € -0,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (-9)
220 rum (-670)
570 bäddar (-1 400)

Rumsbeläggning 17,8 % (-18)
Osålda rum 177
Bädd beläggning 7,9 % (-20)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hämeenlinna region + nyckelord"

Google söker efter "hämeenlinna region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa