Tavastehus-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Juni 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tavastehus Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 12 500
51 %
ikon: finland 12 200
48 %
ikon: foreign 320
83 %
Topp 3:
Italien
161
266 %
Danmark
35
56 %
Frankrike
18
79 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 7 900
54 %
ikon: finland 7 900
51 %
ikon: foreign 76
93 %
Topp 3:
Danmark
14
69 %
Italien
13
48 %
Tyskland
7,0
96 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 581 000 €
57 %
Genomsnittliga priser:
Natt
46,30 €
6,50 €
Rum
90,70 €
6,20 €
RevPAR
27,20 €
18,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
11 %
ikon: room 800
16 %
ikon: bed 1 800
20 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 30 %
36 %
ikon: bed 27 %
31 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 18,4 °C
2,3 °C
ikon: nederbörd 96 mm
68 mm

12 500 registrerade bäddnätter

Under juni 2020 upptecknades 12 500 registrerade bäddnätter i Tavastehus Region (-50,5 %), av vilka 12 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 48 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 83 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 51 procent jämfört med förra årets juni.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Italien (161 nights).

9 400 nights (-44,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 100 nights (-62,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 46 600 registrerade bäddnätter (-51,0 %) för inhemska besökare och 3 300 (-61,0 %) för utlänningar i Tavastehus Region, sammanlagt 49 900 (-51,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 1,1 miljoner registrerade bäddnätter (-50,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (-36,1 %) nyttjades av nationella besökare och 50 900 nätter (-91,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus Region av det totala antalet registrerade bäddnätter var 1,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

7 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 54 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus Region i genomsnitt 1,6 nätter (+0,09) och utländska besökare 4,3 nätter (+2,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 581 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juni var 581 000 euro (-759 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juni var 2,8 miljoner euro och den minskade med 2,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2020
Antal
Förändring jan-juni 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 91 € -6,4 % 95 € 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 46 € -12,4 % 56 € 1,5 %
Revpar (Registrerade) 27 € -39,9 % 30 € -13,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (-2)
800 rum (-153)
1 800 bäddar (-430)

Rumsbeläggning 30,0 % (-17)
Osålda rum 560
Bädd beläggning 26,7 % (-12)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hämeenlinna region + nyckelord"

Google söker efter "hämeenlinna region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa