Tavastehus-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tavastehus Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 27 600
4 %
ikon: finland 24 800
7 %
ikon: foreign 2 700
12 %
Topp 3:
Tyskland
850
503 %
Sverige
310
11 %
Estland
146
21 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 200
11 %
ikon: finland 16 800
16 %
ikon: foreign 1 300
27 %
Topp 3:
Tyskland
280
246 %
Sverige
190
9 %
Schweiz
92
119 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj.
16 %
Genomsnittliga priser:
Natt
53,60 €
5,60 €
Rum
94,30 €
8,40 €
RevPAR
46,40 €
2,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
12 %
ikon: room 950
7 %
ikon: bed 2 100
9 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 14,2 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 96 mm
57 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under augusti 2019 registrerades 27 600 bäddnätter i Tavastehus Region (+4,4 %), av vilka 24 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sju procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (850 nights).

18 000 nights (-1,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 600 nights (+17,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 152 000 bed nights (+7,7 %) för inhemska besökare och 13 200 (-15,1 %) för utlänningar i Tavastehus Region, sammanlagt 165 000 (+5,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus Region av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,5 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

18 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,6 procent inhemska och 7,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus Region i genomsnitt 1,5 nätter (-0,13) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 1,5 miljoner euro (+209 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 8,9 miljoner euro och den ökade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 9,8 % 94 € 11,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 54 € 11,6 %  54 € 19,6 % 
Revpar (Registrerade) 46 € 4,5 % 39 € 11,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+2)
950 rum (+59)
2 100 bäddar (+172)

Rumsbeläggning 49,2 % (-2,5)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 39,0 % (-1,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa