Tavastehus-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tavastehus Region: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 700
19 %
ikon: finland 15 400
21 %
ikon: foreign 1 300
3 %
Topp 3:
Tyskland
165
63 %
Storbritannien
157
83 %
Lettland
145
1 712 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 400
18 %
ikon: finland 11 800
20 %
ikon: foreign 560
21 %
Topp 3:
Frankrike
78
7 %
Tyskland
68
39 %
Storbritannien
49
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 965 000 €
27 %
Genomsnittliga priser:
Natt
57,70 €
3,30 €
Rum
100,50 €
7,50 €
RevPAR
41,10 €
8,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 16
0 %
ikon: room 820
4 %
ikon: bed 1 800
4 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,41
16 %
ikon: bed 0,33
18 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -1,8 °C
0,6 °C
ikon: nederbörd 59 mm
15 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 19 procent

Under februari 2020 registrerades 16 700 bäddnätter i Tavastehus Region (+19,4 %), av vilka 15 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 21 procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 19 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (165 nights).

8 700 nights (+4,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 8 000 nights (+42,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 26 700 bäddnätter (+10,9 %) för inhemska besökare och 2 600 (-20,5 %) för utlänningar i Tavastehus Region, sammanlagt 29 400 (+7,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus Region av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

12 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,5 procent inhemska och 4,5 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus Region i genomsnitt 1,3 nätter (+0,01) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 965 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 965 000 euro (+203 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 1,7 miljoner euro och den ökade med 154 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 101 € 8,0 % 95 € 6,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 58 € 6,1 % 57 € 2,9 %
Revpar (Registrerade) 41 € 25,1 % 37 € 24,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

16 inkvarteringsanläggningar (+0)
820 rum (-32)
1 800 bäddar (-68)

Rumsbeläggning 40,9 % (+5,6)
Osålda rum 480
Bädd beläggning 32,7 % (+5,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hämeenlinna region + nyckelord"

Google söker efter "hämeenlinna region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa