Tavastehus
Inkvarterings- och resestatistik

April 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Tavastehus: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 720
95 %
ikon: finland 690
95 %
ikon: foreign 34
96 %
Topp 3:
Estland
18
57 %
Italien
16
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 380
96 %
ikon: finland 380
96 %
ikon: foreign 3,0
99 %
Topp 3:
Estland
3,0
91 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 51 800 €
93 %
Genomsnittliga priser:
Natt
71,70 €
15,70 €
Rum
86,50 €
3,70 €
RevPAR
16,60 €
19,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 4,0
64 %
ikon: room 183
76 %
ikon: bed 410
75 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
52 %
ikon: bed 0,09
70 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,0 °C
3,4 °C
ikon: nederbörd 27 mm
24 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

720 registrerade bäddnätter

Under april 2020 registrerades 720 bäddnätter i Tavastehus (-94,8 %), av vilka 690 nätter nyttjades av inhemska besökare och 34 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 95 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 95 procent jämfört med förra årets april.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (18 nights).

121 nights (-98,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 600 nights (-90,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april registrerades 30 900 bäddnätter (-38,0 %) för inhemska besökare och 2 500 (-44,7 %) för utlänningar i Tavastehus, sammanlagt 33 400 (-38,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 190 000 bäddnätter (-88,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 173 000 nätter (-85,8 %) nyttjades av nationella besökare och 16 800 nätter (-95,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,5 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

380 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 96 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,2 procent inhemska och 0,8 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus i genomsnitt 1,8 nätter (+0,46) och utländska besökare 11 nätter (+9,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 51 800 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 51 800 euro (-733 000).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 2,0 miljoner euro och den minskade med 1,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2020
Antal
Förändring jan-april 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 87 € -4,1 % 98 € 8,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 72 € 28,1 % 59 € 5,2 %
Revpar (Registrerade) 17 € -53,5 % 33 € -4,8 %

Taxfree-försäljning +20,7 % (januari)

Taxfree-försäljning ökade med 21 procent från föregående år.

(Ryssar +30,2 %, Kineser -100,0 %, Japaner -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

4,0 inkvarteringsanläggningar (-7)
183 rum (-580)
410 bäddar (-1 200)

Rumsbeläggning 19,2 % (-20)
Osålda rum 148
Bädd beläggning 9,4 % (-22)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hämeenlinna + nyckelord"

Google söker efter "hämeenlinna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i april var 8,41/10 (+0,24).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa