Tavastehus
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Tavastehus: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 200
14 %
ikon: finland 15 700
14 %
ikon: foreign 1 500
13 %
Topp 3:
Italien
290
122 %
Tyskland
179
17 %
Ryssland
170
60 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 600
14 %
ikon: finland 12 000
16 %
ikon: foreign 620
17 %
Topp 3:
Ryssland
113
88 %
Sverige
81
16 %
Tyskland
57
8 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj. €
33 %
Genomsnittliga priser:
Natt
61,60 €
8,60 €
Rum
94,40 €
7,10 €
RevPAR
45,90 €
9,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 740
4 %
ikon: bed 1 500
6 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
2,0 °C
ikon: nederbörd 81 mm
58 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under november 2019 registrerades 17 200 bäddnätter i Tavastehus (+14,3 %), av vilka 15 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets november.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Italien (290 nights).

7 500 nights (+1,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 9 700 nights (+27,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november registrerades 183 000 bäddnätter (+5,4 %) för inhemska besökare och 14 700 (-18,3 %) för utlänningar i Tavastehus, sammanlagt 198 000 (+3,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,1 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner bäddnätter (+5,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+5,8 %) nyttjades av nationella besökare och 457 000 nätter (+4,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus av det totala antalet bäddnätter var 1,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

12 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,1 procent inhemska och 4,9 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus i genomsnitt 1,3 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,65).

108 gäster på internationella kongresser under 2018

Sammanlagt 5,0 kongresser anordnades (+5,0) under 2018.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,1 miljoner euro (+262 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 11,1 miljoner euro och den ökade med 2,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 94 € 8,2 % 94 € 10,4 % 
Bäddnatt (Registrerade) 62 € 16,2 %  56 € 21,9 % 
Revpar (Registrerade) 46 € 26,3 %  42 € 12,2 % 

Taxfree-försäljning +1,0 %

Taxfree-försäljning ökade med en procent från föregående år.

(Ryssar -3,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
740 rum (-30)
1 500 bäddar (-94)

Rumsbeläggning 48,7 % (+7,0)
Osålda rum 380
Bädd beläggning 37,3 % (+6,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hämeenlinna + nyckelord"

Google söker efter "hämeenlinna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i november var 7,71/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa