Tavastehus
Inkvarterings- och resestatistik

April 2019

Tavastehus: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 000
2 %
ikon: finland 13 200
4 %
ikon: foreign 840
27 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 10 200
4 %
ikon: finland 9 800
6 %
ikon: foreign 420
32 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 785 000 €
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
56,00 €
4,40 €
Rum
90,20 €
7,30 €
RevPAR
35,70 €
2,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
0 %
ikon: room 770
7 %
ikon: bed 1 600
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 40 %
2 %
ikon: bed 31 %
3 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 6,4 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 3 mm
34 mm

Registrerade bäddnätter ökade med två procent

Under april 2019 upptecknades 14 000 registrerade bäddnätter i Tavastehus (+1,7 %), av vilka 13 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 840 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med fyra procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 27 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med två procent jämfört med förra årets april.

7 600 nights (+12,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 400 nights (-9,1 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 49 900 registrerade bäddnätter (+10,0 %) för inhemska besökare och 4 400 (-12,0 %) för utlänningar i Tavastehus, sammanlagt 54 300 (+7,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (+2,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+4,3 %) nyttjades av nationella besökare och 356 000 nätter (-3,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Tavastehus av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

10 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Tavastehus i genomsnitt 1,3 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,0 nätter (+0,14).

108 gäster på internationella kongresser under 2018

Sammanlagt 5,0 kongresser anordnades (+5,0) under 2018.

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 785 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under april var 785 000 euro (+74 100).

Registrerade Försäljningen för januari-april var 3,1 miljoner euro och den ökade med 539 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2019
Antal
Förändring jan-april 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 90 € 8,8 % 90 € 5,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 56 € 8,6 % 56 € 12,7 %
Revpar (Registrerade) 36 € 6,9 % 34 € 9,0 %

Taxfree-försäljning +18,6 %

Taxfree-försäljning ökade med 19 procent från föregående år.

(Ryssar +29,6 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+0)
770 rum (+49)
1 600 bäddar (+98)

Rumsbeläggning 39,6 % (-0,7)
Osålda rum 460
Bädd beläggning 31,1 % (+1,0)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hämeenlinna + nyckelord"

Google söker efter "hämeenlinna" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i april var 8,17/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa