Haninge
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Haninge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 000
17 %
ikon: sweden 8 000
14 %
ikon: foreign 990
49 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 900
3 %
ikon: sweden 4 400
7 %
ikon: foreign 500
50 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 5,1 milj. SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
563,20 SEK
145,90 SEK
Rum
1 155,80 SEK
161,40 SEK
RevPAR
384,90 SEK
90,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
20 %
ikon: room 450
14 %
ikon: bed 950
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 17 procent

Under december 2019 registrerades 9 000 bäddnätter i Haninge (+16,9 %), av vilka 8 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 990 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 14 procent och utländska bäddnätter ökade med 49 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 17 procent jämfört med förra årets december.

2 100 rooms (+18,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (-3,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 138 000 bäddnätter (+1,6 %) för inhemska besökare och 37 100 (+22,3 %) för utlänningar i Haninge, sammanlagt 175 000 (+5,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haninge av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

4 900 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 89,8 procent inhemska och 10,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haninge i genomsnitt 1,8 nätter (+0,34) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,01).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 5,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 5,1 miljoner SEK (-387 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 93,6 miljoner SEK och den ökade med 14,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -12,3 % 1 200 SEK -6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK -20,6 % 540 SEK 12,5 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK -19,1 % 520 SEK -1,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+2)
450 rum (+56)
950 bäddar (+98)

Rumsbeläggning 33,3 % (-2,8)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 32,7 % (+1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "haninge + nyckelord"

Google söker efter "haninge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa