Haninge
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Haninge: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 000
75 %
ikon: sweden 6 200
74 %
ikon: foreign 770
81 %
Topp 3:
Storbritannien
144
658 %
Förenta Staterna
89
207 %
Nederländerna
71
37 %
ikon: star 3 800
205 %
ikon: sweden 3 500
207 %
ikon: foreign 360
184 %
Genomsnittliga priser:
Natt
656,00 SEK
294,60 SEK
Rum
1 446,40 SEK
560,10 SEK
RevPAR
383,50 SEK
190,00 SEK
ikon: establishment 11
22 %
ikon: room 460
41 %
ikon: bed 960
35 %
ikon: room 27 %
21 %
ikon: bed 27 %
14 %

Registrerade gästnätter ökade med 75 procent

Under januari 2022 upptecknades 7 000 registrerade gästnätter i Haninge (+75,0 %), var av 6 200 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 770 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 74 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 81 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 75 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Storbritannien (144 nights).

1 500 rum (+124,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rum (+74,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haninge av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,2 %.

3 800 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 200 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 90,5 procent inhemska och 9,5 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haninge i genomsnitt 1,8 nätter (-1,4) och utländska besökare 2,1 nätter (-1,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,6 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 4,6 miljoner SEK (+3,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 63,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 81,5 %
Revpar (Registrerade) 380 SEK 98,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+2)
460 rum (+133)
960 bäddar (+250)

Rumsbeläggning 26,5 % (+4,7)
Osålda rum 340
Bädd beläggning 27,4 % (+3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa