Haninge
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Haninge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 600
22 %
ikon: sweden 4 900
18 %
ikon: foreign 700
45 %
Topp 3:
Förenta Staterna
260
146 %
Nederländerna
210
119 %
Tyskland
59
37 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 400
43 %
ikon: sweden 2 100
40 %
ikon: foreign 310
57 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,3 milj. SEK
22 %
Genomsnittliga priser:
Natt
591,00 SEK
3,60 SEK
Rum
1 033,80 SEK
41,00 SEK
RevPAR
316,80 SEK
14,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 380
10 %
ikon: bed 820
5 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
1 %
ikon: bed 0,24
12 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

5 600 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 5 600 bäddnätter i Haninge (-22,3 %), av vilka 4 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 18 procent och utländska bäddnätter minskade med 45 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 22 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Förenta Staterna (260 nights).

1 200 rooms (-13,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (-21,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 17 700 bäddnätter (+8,2 %) för inhemska besökare och 2 900 (-14,7 %) för utlänningar i Haninge, sammanlagt 20 600 (+4,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haninge av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 400 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 43 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 86,9 procent inhemska och 13,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haninge i genomsnitt 2,3 nätter (+0,63) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,47).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 3,3 miljoner SEK (-928 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 10,0 miljoner SEK och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -3,8 % 980 SEK -9,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 0,6 % 480 SEK -18,2 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK -4,5 % 330 SEK 3,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
380 rum (-40)
820 bäddar (-40)

Rumsbeläggning 30,6 % (-0,21)
Osålda rum 260
Bädd beläggning 24,2 % (-3,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "haninge + nyckelord"

Google söker efter "haninge" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa