Haninge
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Haninge: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 14 200
5 %
ikon: sweden 11 800
3 %
ikon: foreign 2 300
15 %
Topp 3:
Tyskland
370
14 %
Nederländerna
270
27 %
Förenta Staterna
210
26 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 700
7 %
ikon: sweden 7 700
4 %
ikon: foreign 1 000
43 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 10,8 milj.
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
762,10 SEK
53,30 SEK
Rum
1 325,90 SEK
195,70 SEK
RevPAR
625,80 SEK
50,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 18
6 %
ikon: room 590
25 %
ikon: bed 1 500
5 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under september 2019 registrerades 14 200 bäddnätter i Haninge (+4,6 %), av vilka 11 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 300 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med tre procent och utländska bäddnätter ökade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (370 nights).

2 600 rooms (+23,5 %) bokades av fritidsresenärer och 5 500 rooms (+31,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 114 000 bäddnätter (-0,0 %) för inhemska besökare och 32 900 (+18,1 %) för utlänningar i Haninge, sammanlagt 147 000 (+3,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haninge av det totala antalet bäddnätter var 0,3 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,4 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

8 700 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 88,5 procent inhemska och 11,5 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haninge i genomsnitt 1,5 nätter (-0,02) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 10,8 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 10,8 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 76,1 miljoner SEK och den ökade med 14,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -12,9 %  1 200 SEK -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK 7,5 % 520 SEK 19,5 % 
Revpar (Registrerade) 630 SEK -7,5 % 540 SEK 2,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

18 inkvarteringsanläggningar (+1)
590 rum (+118)
1 500 bäddar (+72)

Rumsbeläggning 47,2 % (+2,7)
Osålda rum 310
Bädd beläggning 33,6 % (+1,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa