Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 000
48 %
ikon: finland 900
45 %
ikon: foreign 115
64 %
Topp 3:
Ryssland
37
Estland
27
350 %
Japan
9,0
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 720
39 %
ikon: finland 660
41 %
ikon: foreign 57
27 %
Topp 3:
Ryssland
13
Estland
12
500 %
Japan
5,0
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 77 900 €
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
76,40 €
11,90 €
Rum
112,90 €
19,00 €
RevPAR
24,70 €
3,70 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 5,0
17 %
ikon: room 95
25 %
ikon: bed 220
24 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,22
28 %
ikon: bed 0,13
37 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 2,6 °C
1,8 °C
ikon: nederbörd 53 mm
8 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 1 000 bäddnätter i Hangö (-47,9 %), av vilka 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 115 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 45 procent och utländska bäddnätter minskade med 64 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (37 nights).

690 nights (-52,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 330 nights (-36,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 500 bäddnätter (-13,0 %) för inhemska besökare och 250 (-76,6 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 3 800 (-26,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

720 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 39 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,1 procent inhemska och 7,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,4 nätter (-0,09) och utländska besökare 2,0 nätter (-5,0).

8,0 passagerare via färjor

Totalt anlände 8,0 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar minskade med 27 procent. Antal avresande passagerare var 7,0 (-76,7 %). De flesta ankomsterna var från Estland (8,0 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 77 900 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 77 900 euro (-48 400).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 264 000 euro och den minskade med 65 800 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 113 € 20,2 % 106 € 15,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 76 € 18,4 % 70 € 8,4 %
Revpar (Registrerade) 25 € -13,1 % 26 € 2,2 %

Taxfree-försäljning -100,0 % (december 2019)

Taxfree-försäljning minskade med 100 procent från föregående år.

(Ryssar -100,0 %)

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

5,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
95 rum (-32)
220 bäddar (-70)

Rumsbeläggning 21,9 % (-8,4)
Osålda rum 74
Bädd beläggning 12,8 % (-7,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hanko + nyckelord"

Google söker efter "hanko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (september 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,59/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa