Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
10 %
ikon: finland 1 400
9 %
ikon: foreign 42
19 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 100
6 %
ikon: finland 1 100
6 %
ikon: foreign 32
6 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 116 000 €
21 %
Genomsnittliga priser:
Natt
81,60 €
20,90 €
Rum
131,20 €
45,80 €
RevPAR
31,00 €
1,20 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 128
36 %
ikon: bed 270
21 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 3,6 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 73 mm
23 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 1 400 bäddnätter i Hangö (-9,7 %), av vilka 1 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 42 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med nio procent och utländska bäddnätter minskade med 19 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 10 procent jämfört med förra årets december.

1 000 nights (+16,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 410 nights (-42,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 49 600 bäddnätter (-2,6 %) för inhemska besökare och 4 700 (+25,9 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 54 300 (-0,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+1,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 988 000 nätter (+2,2 %) nyttjades av nationella besökare och 789 000 nätter (-0,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sex procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,1 procent inhemska och 2,9 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,3 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,3 nätter (-0,22).

178 passagerare via färjor

Totalt anlände 178 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 1 400 procent. Antal avresande passagerare var 61 (+408,3 %). De flesta ankomsterna var från Estland (178 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 116 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 116 000 euro (+20 400).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 5,0 miljoner euro och den ökade med 172 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 131 € 53,5 % 134 € 8,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 82 € 34,4 % 92 € 4,2 %
Revpar (Registrerade) 31 € -3,6 % 55 € 0,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
128 rum (+34)
270 bäddar (+48)

Rumsbeläggning 23,6 % (-14)
Osålda rum 98
Bädd beläggning 16,8 % (-5,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hanko + nyckelord"

Google söker efter "hanko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,59/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa