Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2022

Hangö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 1 800
21 %
ikon: finland 1 700
22 %
ikon: foreign 36
57 %
ikon: star 1 200
24 %
ikon: finland 1 200
25 %
ikon: foreign 33
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
77,80 €
2,00 €
Rum
152,70 €
7,30 €
RevPAR
41,40 €
5,30 €
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 117
10 %
ikon: bed 270
15 %
ikon: room 27 %
16 %
ikon: bed 18 %
12 %
ikon: temperatur 9,8 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 1 mm
93 mm
ikon: Instagram följare 45
0 %
ikon: Facebook följare 31
ikon: Twitter följare 0,0

1 800 registrerade gästnätter

Under oktober 2022 upptecknades 1 800 registrerade gästnätter i Hangö (-21,4 %), var av 1 700 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 36 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 22 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 57 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 21 procent i jämförelse med oktober förra året.

1 500 nights (-20,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 230 nights (-25,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och oktober upptecknades 47 000 registrerade gästnätter (-4,1 %) för inhemska besökare och 930 (+17,3 %) för utländska besökare i Hangö, de vill säga sammanlagt 47 900 (-3,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner registrerade gästnätter (+0,7 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (-6,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 305 000 nätter (+52,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,3 procent inhemska och 2,7 procent från utlandet.

Under oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,4 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,1 nätter (+0,09).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

340 passagerare via färjor (september)

Totalt anlände 340 passagerare via färjor. Antal avresande passagerare var 250.

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 227 000 euro

Total försäljning av inkvartering under oktober var 227 000 euro (+1 700). Andelen från Airbnb och Vrbo var 39,6 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 137 000 euro (-32 900) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 89 800 euro (+34 600).

Totalt försäljningen för januari-oktober var 4,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 422 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2022
Antal
Förändring jan-Oktober 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 153 € 5,0 % 146 € -10,8 %
Adr (Icke-Registrerade) 136 € 1,4 % 167 € 7,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 2,6 % 59 € 9,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 50 € 19,3 % 81 € 0,4 %
Revpar (Registrerade) 41 € -11,4 % 69 € -6,7 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
117 rum (-13)
270 bäddar (-48)

Rumsbeläggning 27,1 % (-5,0)
Osålda rum 85
Bädd beläggning 17,9 % (-2,5)

Airbnb och Vrbo

94 inkvarteringsanläggningar (+27)
89 lägenheter (+28)
161 rum (+51)

Lägenhetsbeläggning 37,2 % (+5,6)
Osålda lägenheter 56

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,25/10 (-0,16).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Finska Meteorologiska Institutet, Meteostat, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående