Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

8 100 registrerade gästnätter (juni)

Under juni 2022 upptecknades 8 100 registrerade gästnätter i Hangö (-10,7 %), var av 8 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 25 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med 11 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 26 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med 11 procent i jämförelse med juni förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Sverige (7,0 nights).

6 900 nights (-21,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (+371,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 19 000 registrerade gästnätter (+9,8 %) för inhemska besökare och 500 (-14,8 %) för utländska besökare i Hangö, de vill säga sammanlagt 19 500 (+9,0 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,4 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,5 % och utländska gästnätter 0,0 %.

4 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,6 procent inhemska och 0,4 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,7 nätter (+0,06) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,12).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

520 passagerare via färjor (juni)

Totalt anlände 520 passagerare via färjor. Antal avresande passagerare var 370. De flesta ankomsterna var från Sverige (520 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 726 000 euro (juni)

Total försäljning av inkvartering under juni var 726 000 euro (+163 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 33,0 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 486 000 euro (+110 000) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 240 000 euro (+53 000).

Totalt försäljningen för januari-juni var 1,8 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 351 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 182 € 14,2 % 152 € 6,0 %
Adr (Registrerade) 169 € -2,1 % 130 € -5,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 104 € -1,3 % 66 € -6,3 %
Revpar (Registrerade) 95 € -0,7 % 58 € 6,5 %
Bäddnatt (Registrerade) 60 € 45,0 % 65 € 18,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
169 rum (-13)
420 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 56,2 % (+0,8)
Osålda rum 74
Bädd beläggning 39,0 % (+2,8)

Airbnb och Vrbo

104 inkvarteringsanläggningar (+17)
98 lägenheter (+19)
167 rum (+26)

Lägenhetsbeläggning 56,8 % (-9,0)
Osålda lägenheter 42

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 8,25/10 (-0,16).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående