Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter (november)
ikon: star 1 600
3 %
ikon: finland 1 500
1 %
ikon: foreign 30
329 %
Besökare ikon
Besökare (november)
ikon: star 1 100
14 %
ikon: finland 1 000
16 %
ikon: foreign 25
525 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering (november)
ikon: star 104 000 €
30 %
Genomsnittliga priser:
Natt
66,80 €
31,00 €
Rum
115,70 €
37,10 €
RevPAR
29,80 €
6,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet (november)
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 130
6 %
ikon: bed 310
16 %
Utländska besökare konsumtion ikon
Utländska besökare konsumtion (november)
ikon: finland 721 000 €
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,7 °C
5,3 °C
ikon: nederbörd 28 mm
27 mm

Registrerade bäddnätter ökade med tre procent (november)

Under november 2021 upptecknades 1 600 registrerade bäddnätter i Hangö (+2,8 %), av vilka 1 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 30 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför ökade med en procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med 330 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med tre procent jämfört med förra årets november.

1 200 nights (-11,8 %) nyttjades av fritidsresenärer och 400 nights (+98,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 50 500 registrerade bäddnätter (+0,0 %) för inhemska besökare och 820 (-26,3 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 51 400 (-0,5 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent (november)

Sammanlagt 1,4 miljoner registrerade bäddnätter (+70,7 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,1 miljoner nätter (+52,8 %) nyttjades av nationella besökare och 279 000 nätter (+221,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,1 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (november)

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 14 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,5 nätter (+0,25) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,55).

Färjeankomster från olika hamnar

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 139 € 6,0 % 154 € -1,4 %
Revpar (Icke-Registrerade) 51 € 12,0 % 78 € -5,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Airbnb och Vrbo

54 inkvarteringsanläggningar (+7)
51 lägenheter (+11)
100 rum (+26)

Lägenhetsbeläggning 36,8 % (+2,0)
Osålda lägenheter 32

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "hanko + nyckelord"

Google söker efter "hanko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (november)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,62/10 (-0,09).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående