Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2018

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 500
6 %
ikon: finland 8 800
1 %
ikon: foreign 720
42 %
Topp 3:
Tyskland
310
6 %
Sverige
137
33 %
Frankrike
55
13 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 800
20 %
ikon: finland 6 200
18 %
ikon: foreign 600
40 %
Topp 3:
Tyskland
280
1 %
Sverige
82
4 %
Frankrike
55
0 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 957 000
29 %
Genomsnittliga priser:
Natt
100,70 €
27,30 €
Rum
143,10 €
28,50 €
RevPAR
85,00 €
27,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 210
8 %
ikon: bed 520
4 %
Tax Free ikon
Tax Free
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 18,5 °C
2,2 °C
ikon: nederbörd 34 mm
39 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 500 registrerade bäddnätter

Under augusti 2018 registrerades 9 500 bäddnätter i Hangö (-5,9 %), av vilka 8 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 720 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 42 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (310 nights).

8 400 nights (+6,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 100 nights (-48,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 42 700 bäddnätter (+4,6 %) för inhemska besökare och 3 400 (-38,3 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 46 100 (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,3 miljoner bäddnätter (+0,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+2,5 %) nyttjades av nationella besökare och 755 000 nätter (-2,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,6 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

6 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 20 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,4 nätter (+0,24) och utländska besökare 1,2 nätter (-0,05).

12 passagerare via färjor

Totalt anlände 12 passagerare via färjor. Antal avresande passagerare var 32. De flesta ankomsterna var från Estland (12 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 957 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 957 000 euro (+216 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,2 miljoner euro och den ökade med 833 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2018
Antal
Förändring jan-augusti 2018
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 143 € 24,9 %  128 € 25,1 % 
Bäddnatt (Registrerade) 101 € 37,2 %  90 € 25,7 % 
Revpar (Registrerade) 85 € 47,8 %  62 € 32,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (-18)
520 bäddar (-22)

Rumsbeläggning 59,4 % (+9,2)
Osålda rum 86
Bädd beläggning 39,1 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Navigera

föregående
nästa