Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2019

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 17 600
4 %
ikon: finland 16 600
4 %
ikon: foreign 1 000
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 000
4 %
ikon: finland 12 200
1 %
ikon: foreign 810
305 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. €
0 %
Genomsnittliga priser:
Natt
96,80 €
3,90 €
Rum
162,70 €
11,20 €
RevPAR
119,30 €
2,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 210
0 %
ikon: bed 510
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,3 °C
3,0 °C
ikon: nederbörd 30 mm
10 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

17 600 registrerade bäddnätter

Under juli 2019 registrerades 17 600 bäddnätter i Hangö (-3,7 %), av vilka 16 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med fyra procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets juli.

17 100 nights (-3,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 510 nights (+3,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli registrerades 33 800 bäddnätter (-0,3 %) för inhemska besökare och 3 100 (+14,3 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 36 900 (+0,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,5 procent

Sammanlagt 3,3 miljoner bäddnätter (+5,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,5 miljoner nätter (+7,9 %) nyttjades av nationella besökare och 794 000 nätter (-0,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet bäddnätter var 0,5 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

13 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fyra procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,8 procent inhemska och 6,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,4 nätter (-0,05) och utländska besökare 1,3 nätter (-3,7).

9,0 passagerare via färjor

Totalt anlände 9,0 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 350 procent. De flesta ankomsterna var från Estland (9,0 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner euro

Registrerad försäljning av inkvartering under juli var 1,7 miljoner euro (+6 000).

Registrerade Försäljningen för januari-juli var 3,3 miljoner euro och den ökade med 130 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2019
Antal
Förändring jan-juli 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 163 € 7,4 % 132 € 6,3 %
Revpar (Registrerade) 119 € 1,7 % 59 € 2,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 97 € 4,2 % 90 € 3,3 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (+1)
510 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 73,3 % (-4,1)
Osålda rum 57
Bädd beläggning 61,8 % (-3,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hanko + nyckelord"

Google söker efter "hanko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i juli var 8,19/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa