Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 9 000
6 %
ikon: finland 7 700
12 %
ikon: foreign 1 200
72 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
11 %
ikon: finland 5 300
15 %
ikon: foreign 790
33 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 961 000 €
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
107,10 €
6,40 €
Rum
156,10 €
13,00 €
RevPAR
86,00 €
1,00 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 210
0 %
ikon: bed 510
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,55
7 %
ikon: bed 0,38
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 17,7 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 36 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

9 000 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 9 000 bäddnätter i Hangö (-5,5 %), av vilka 7 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 12 procent och utländska bäddnätter ökade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med sex procent jämfört med förra årets augusti.

8 300 nights (-0,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 660 nights (-41,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 41 600 bäddnätter (-2,7 %) för inhemska besökare och 4 300 (+26,5 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 45 900 (-0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,4 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet bäddnätter var 0,4 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,5 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 11 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,0 procent inhemska och 13,0 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,5 nätter (+0,05) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,35).

48 passagerare via färjor

Totalt anlände 48 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 300 procent. De flesta ankomsterna var från Estland (48 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 961 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 961 000 euro (+4 800).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,3 miljoner euro och den ökade med 135 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 156 € 9,1 % 137 € 6,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 107 € 6,4 % 94 € 3,8 %
Revpar (Registrerade) 86 € 1,2 % 64 € 2,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
210 rum (+1)
510 bäddar (-8)

Rumsbeläggning 55,1 % (-4,3)
Osålda rum 96
Bädd beläggning 38,5 % (-0,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hanko + nyckelord"

Google söker efter "hanko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 8,84/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa