Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 300
11 %
ikon: finland 3 100
10 %
ikon: foreign 186
29 %
Topp 3:
Estland
53
342 %
Tyskland
42
75 %
Norge
30
3 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
2 %
ikon: finland 2 000
3 %
ikon: foreign 135
286 %
Topp 3:
Tyskland
42
2 000 %
Estland
24
700 %
Ryssland
22
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 304 000
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
91,70 €
2,90 €
Rum
128,60 €
2,10 €
RevPAR
49,50 €
9,60 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 168
14 %
ikon: bed 370
20 %
Tax Free ikon
Tax Free (augusti)
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,2 °C
0,5 °C
ikon: nederbörd 86 mm
40 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 11 procent

Under september 2019 registrerades 3 300 bäddnätter i Hangö (+10,8 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 186 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 10 procent och utländska bäddnätter ökade med 29 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 11 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Estland (53 nights).

2 400 nights (+11,6 %) nyttjades av fritidsresenärer och 960 nights (+8,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 44 700 bäddnätter (-1,9 %) för inhemska besökare och 4 500 (+26,6 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 49 200 (+0,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner bäddnätter (+5,2 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,3 miljoner nätter (+3,0 %) nyttjades av nationella besökare och 516 000 nätter (+11,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,6 procent inhemska och 6,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,6 nätter (+0,18) och utländska besökare 1,4 nätter (-2,7).

11 passagerare via färjor

Totalt anlände 11 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 1 000 procent. Antal avresande passagerare var 19. De flesta ankomsterna var från Estland (11 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 304 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 304 000 euro (+21 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 4,6 miljoner euro och den ökade med 156 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 129 € -1,6 % 136 € 6,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 92 € -3,0 % 93 € 3,4 %
Revpar (Registrerade) 50 € 24,2 %  62 € 4,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
168 rum (-27)
370 bäddar (-91)

Rumsbeläggning 38,5 % (+8,0)
Osålda rum 103
Bädd beläggning 24,3 % (+6,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,59/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Navigera

föregående
nästa