Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Hangö: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 000
7 %
ikon: finland 1 900
5 %
ikon: foreign 106
54 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 300
5 %
ikon: finland 1 200
4 %
ikon: foreign 55
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 178 000 €
4 %
Genomsnittliga priser:
Natt
87,20 €
2,10 €
Rum
132,00 €
12,50 €
RevPAR
31,30 €
5,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 7,0
0 %
ikon: room 143
4 %
ikon: bed 310
2 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 7,6 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 110 mm
58 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med sju procent

Under Oktober 2019 registrerades 2 000 bäddnätter i Hangö (+6,8 %), av vilka 1 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 106 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fem procent och utländska bäddnätter ökade med 54 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med sju procent jämfört med förra årets Oktober.

1 500 nights (+22,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 550 nights (-20,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 46 600 bäddnätter (-1,6 %) för inhemska besökare och 4 600 (+27,1 %) för utlänningar i Hangö, sammanlagt 51 200 (+0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,6 nätter (+0,01) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,46).

11 passagerare via färjor

Totalt anlände 11 passagerare via färjor. Totalt antal ankomster till hamnar ökade med 38 procent. Antal avresande passagerare var 21 (-44,7 %). De flesta ankomsterna var från Estland (11 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 178 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 178 000 euro (+7 300).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 4,8 miljoner euro och den ökade med 163 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 132 € 10,5 %  136 € 6,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 87 € -2,3 % 93 € 3,1 %
Revpar (Registrerade) 31 € -14,7 %  59 € 3,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
143 rum (+6)
310 bäddar (+6)

Rumsbeläggning 23,7 % (-7,0)
Osålda rum 109
Bädd beläggning 19,4 % (+1,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hanko + nyckelord"

Google söker efter "hanko" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,59/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Global Blue, Statistik Finland, Trafiksledverket

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa