Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2022

Hangö: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 600
149 %
ikon: finland 2 300
122 %
ikon: foreign 320
2 331 %
ikon: star 1 400
133 %
ikon: finland 1 400
121 %
ikon: foreign 85
2 733 %
Genomsnittliga priser:
Natt
59,20 €
7,50 €
Rum
85,80 €
30,70 €
RevPAR
45,30 €
20,60 €
ikon: establishment 6,0
20 %
ikon: room 114
18 %
ikon: bed 250
15 %
ikon: room 53 %
149 %
ikon: bed 33 %
122 %
ikon: temperatur 1,0 °C
0,7 °C
ikon: nederbörd 3 mm
21 mm

Registrerade gästnätter ökade med 149 procent

Under mars 2022 upptecknades 2 600 registrerade gästnätter i Hangö (+149,1 %), var av 2 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 122 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 2 300 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 149 procent i jämförelse med mars förra året.

1 700 nights (+98,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 880 nights (+405,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars upptecknades 4 700 registrerade gästnätter (+21,8 %) för inhemska besökare och 410 (+183,3 %) för utländska besökare i Hangö, de vill säga sammanlagt 5 100 (+27,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade gästnätter (+104,4 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+70,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 377 000 nätter (+700,4 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 133 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,7 nätter (+0,01) och utländska besökare 3,7 nätter (-0,62).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

50 passagerare via färjor

Totalt anlände 50 passagerare via färjor. Antal avresande passagerare var 29.

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 188 000 euro

Total försäljning av inkvartering under mars var 188 000 euro (+70 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 18,1 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 154 000 euro (+84 300) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 34 100 euro (-14 300).

Totalt försäljningen för januari-mars var 428 000 euro, vilket innebär att det ökade med 46 100 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2022
Antal
Förändring jan-mars 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 109 € -14,3 % 111 € -10,3 %
Adr (Registrerade) 86 € -26,3 % 94 € -18,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 59 € -11,3 % 64 € -4,2 %
Revpar (Registrerade) 45 € 83,4 % 36 € 10,8 %
Revpar (Icke-Registrerade) 34 € -34,2 % 34 € -24,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
114 rum (+17)
250 bäddar (+34)

Rumsbeläggning 52,8 % (+32)
Osålda rum 54
Bädd beläggning 32,9 % (+18)

Airbnb och Vrbo

62 inkvarteringsanläggningar (+6)
58 lägenheter (+9)
98 rum (+7)

Lägenhetsbeläggning 30,9 % (-9,4)
Osålda lägenheter 40

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Finska Meteorologiska Institutet, Socialblade, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa