Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

April 2022

Registrerade gästnätter ökade med 25 procent

Under april 2022 upptecknades 2 600 registrerade gästnätter i Hangö (+25,0 %), var av 2 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 8,0 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 53 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 98 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 25 procent i jämförelse med april förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Estland (4,0 nights).

2 000 nights (+6,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 580 nights (+213,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 7 300 registrerade gästnätter (+31,3 %) för inhemska besökare och 420 (-21,4 %) för utländska besökare i Hangö, de vill säga sammanlagt 7 800 (+26,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade gästnätter (+104,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,4 miljoner nätter (+89,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 219 000 nätter (+313,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 49 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 99,6 procent inhemska och 0,4 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,6 nätter (-0,07) och utländska besökare 1,3 nätter (-3,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

67 passagerare via färjor

Totalt anlände 67 passagerare via färjor. Antal avresande passagerare var 31. De flesta ankomsterna var från Sverige (67 arrivals).

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 233 000 euro

Total försäljning av inkvartering under april var 233 000 euro (+24 900). Andelen från Airbnb och Vrbo var 27,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 170 000 euro (+28 700) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 63 700 euro (-3 800).

Totalt försäljningen för januari-april var 662 000 euro, vilket innebär att det ökade med 71 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2022
Antal
Förändring jan-april 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 142 € 2,2 % 121 € -6,0 %
Adr (Registrerade) 131 € 34,4 % 104 € -3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 65 € -3,8 % 64 € -4,1 %
Revpar (Icke-Registrerade) 53 € -25,2 % 40 € -24,2 %
Revpar (Registrerade) 49 € 2,3 % 40 € 9,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
123 rum (+28)
290 bäddar (+76)

Rumsbeläggning 37,9 % (-12)
Osålda rum 76
Bädd beläggning 25,3 % (-2,9)

Airbnb och Vrbo

67 inkvarteringsanläggningar (+3)
63 lägenheter (+6)
114 rum (+6)

Lägenhetsbeläggning 37,2 % (-14)
Osålda lägenheter 40

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (november 2021)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,62/10 (-0,09).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Business Finland, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa