Hangö
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2022

Registrerade gästnätter ökade med 36 procent

Under maj 2022 upptecknades 3 600 registrerade gästnätter i Hangö (+36,2 %), var av 3 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 54 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 35 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 200 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 36 procent i jämförelse med maj förra året.

2 400 nights (-1,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 1 200 nights (+542,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och maj upptecknades 10 900 registrerade gästnätter (+32,5 %) för inhemska besökare och 470 (-14,1 %) för utländska besökare i Hangö, de vill säga sammanlagt 11 400 (+29,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,5 miljoner registrerade gästnätter (+81,8 %) registrerades i hela landet, var av 1,2 miljoner nätter (+57,6 %) utnyttjades av nationella besökare och 319 000 nätter (+344,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hangö av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,3 % och utländska gästnätter 0,0 %.

2 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 21 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hangö i genomsnitt 1,5 nätter (+0,16) och utländska besökare 1,3 nätter (+0,32).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

220 passagerare via färjor

Totalt anlände 220 passagerare via färjor. Antal avresande passagerare var 176.

Ankomster

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 405 000 euro

Total försäljning av inkvartering under maj var 405 000 euro (+117 000). Andelen från Airbnb och Vrbo var 30,3 procent. Därmed var försäljningen av registrerad inkvartering 282 000 euro (+90 300) och försäljning av icke-registrerad inkvartering var 123 000 euro (+26 300).

Totalt försäljningen för januari-maj var 1,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 188 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2022
Antal
Förändring jan-Maj 2022
Antal
Förändring
Adr (Icke-Registrerade) 155 € 5,6 % 134 € -0,7 %
Adr (Registrerade) 137 € -2,0 % 115 € -1,9 %
Revpar (Icke-Registrerade) 78 € 12,1 % 50 € -12,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 78 € 8,0 % 69 € 0,1 %
Revpar (Registrerade) 73 € 39,8 % 48 € 19,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
144 rum (+21)
350 bäddar (+53)

Rumsbeläggning 53,2 % (+16)
Osålda rum 67
Bädd beläggning 31,2 % (+7,0)

Airbnb och Vrbo

76 inkvarteringsanläggningar (+3)
71 lägenheter (+7)
132 rum (+15)

Lägenhetsbeläggning 50,3 % (+2,9)
Osålda lägenheter 35

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Statistik Finland, Tak Research, Trafiksledverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa