Haparanda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Haparanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 000
70 %
ikon: sweden 3 500
71 %
ikon: foreign 4 400
69 %
Topp 3:
Frankrike
1 600
1 923 %
Finland
580
23 %
Tyskland
510
54 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 4 100
169 %
ikon: sweden 1 700
182 %
ikon: foreign 2 400
160 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 3,1 milj. SEK
63 %
Genomsnittliga priser:
Natt
393,80 SEK
16,20 SEK
Rum
821,80 SEK
858,80 SEK
RevPAR
274,80 SEK
259,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
25 %
ikon: room 370
202 %
ikon: bed 870
79 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,7 °C
3,2 °C
ikon: nederbörd 74 mm
3 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 70 procent

Under december 2019 registrerades 8 000 bäddnätter i Haparanda (+69,9 %), av vilka 3 500 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 71 procent och utländska bäddnätter ökade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 70 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (1 600 nights).

2 600 rooms (+239,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (+221,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 52 100 bäddnätter (+22,0 %) för inhemska besökare och 32 900 (+17,3 %) för utlänningar i Haparanda, sammanlagt 85 000 (+20,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haparanda av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,6 %.

4 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 169 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 41,8 procent inhemska och 58,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haparanda i genomsnitt 2,1 nätter (-1,3) och utländska besökare 1,9 nätter (-1,0).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 3,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 3,1 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 32,0 miljoner SEK och den ökade med 10,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 820 SEK -51,1 %  970 SEK -46,0 % 
Bäddnatt (Registrerade) 390 SEK -4,0 % 380 SEK 22,9 % 
Revpar (Registrerade) 270 SEK -48,6 %  360 SEK -27,4 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+2)
370 rum (+250)
870 bäddar (+380)

Rumsbeläggning 33,4 % (+1,7)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 29,7 % (-2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "haparanda + nyckelord"

Google söker efter "haparanda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,73/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa