Haparanda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2022

Haparanda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 27 200
94 %
ikon: sweden 13 400
7 %
ikon: foreign 13 800
789 %
Topp 3:
Norge
10 900
4 230 %
Finland
940
321 %
Tyskland
590
159 %
ikon: star 12 700
63 %
ikon: sweden 6 900
2 %
ikon: foreign 5 800
647 %
Genomsnittliga priser:
Natt
346,90 SEK
27,80 SEK
Rum
1 523,20 SEK
389,70 SEK
RevPAR
795,30 SEK
351,70 SEK
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 380
0 %
ikon: bed 880
0 %
ikon: room 52 %
33 %
ikon: bed 99 %
94 %
ikon: temperatur 8,3 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 32 mm
24 mm

Registrerade gästnätter ökade med 94 procent (juli)

Under juli 2022 upptecknades 27 200 registrerade gästnätter i Haparanda (+93,7 %), var av 13 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 13 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med sju procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 790 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 94 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (10 900 nights).

5 300 rum (+44,6 %) bokades av fritidsresenärer och 870 rum (-9,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 44 300 registrerade gästnätter (+32,7 %) för inhemska besökare och 27 300 (+402,6 %) för utländska besökare i Haparanda, de vill säga sammanlagt 71 600 (+84,5 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent (juli)

Sammanlagt 12,9 miljoner registrerade gästnätter (+5,8 %) registrerades i hela landet, var av 9,3 miljoner nätter (-12,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 3,5 miljoner nätter (+133,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haparanda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,4 %.

12 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juli)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 63 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 54,6 procent inhemska och 45,4 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haparanda i genomsnitt 1,9 nätter (+0,16) och utländska besökare 2,4 nätter (+0,38).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 9,4 miljoner euro (juli)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 9,4 miljoner euro (+4,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 31,6 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 15,8 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2022
Antal
Förändring jan-juli 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK 34,4 % 1 100 SEK 29,5 %
Revpar (Registrerade) 800 SEK 79,3 % 390 SEK 91,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 350 SEK -7,4 % 440 SEK 8,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juli)

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
380 rum (+0)
880 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 52,2 % (+13)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 99,2 % (+48)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (juni)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juni var 7,38/10 (-0,33).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Airdna, Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Tak Research

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående