Haparanda
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Haparanda: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 4 400
91 %
ikon: sweden 3 600
83 %
ikon: foreign 700
144 %
Topp 3:
Finland
124
328 %
Litauen
75
Nederländerna
74
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 700
233 %
ikon: sweden 1 300
205 %
ikon: foreign 340
417 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,0 mn SEK
160 %
Genomsnittliga priser:
Natt
455,30 SEK
122,00 SEK
Rum
719,20 SEK
69,60 SEK
RevPAR
180,50 SEK
111,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 9,0
10 %
ikon: room 380
4 %
ikon: bed 880
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 25 %
137 %
ikon: bed 17 %
95 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 1,3 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 57 mm
24 mm

Registrerade gästnätter ökade med 91 procent

Under april 2021 upptecknades 4 400 registrerade gästnätter i Haparanda (+90,5 %), var av 3 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 700 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 83 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 144 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 91 procent i jämförelse med april förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Finland (124 nights).

960 rum (+484,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rum (+78,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 11 900 registrerade gästnätter (-10,5 %) för inhemska besökare och 2 500 (-63,9 %) för utländska besökare i Haparanda, de vill säga sammanlagt 14 500 (-28,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,6 miljoner registrerade gästnätter (+102,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,3 miljoner nätter (+103,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 218 000 nätter (+90,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haparanda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,3 %.

1 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 230 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 80,0 procent inhemska och 20,0 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haparanda i genomsnitt 2,7 nätter (-1,8) och utländska besökare 2,1 nätter (-2,3).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 2,0 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 6,7 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 2,2 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 720 SEK 10,7 % 700 SEK -18,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 460 SEK 36,6 % 460 SEK 5,4 %
Revpar (Registrerade) 181 SEK 162,5 % 159 SEK -20,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

9,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
380 rum (+14)
880 bäddar (+18)

Rumsbeläggning 25,1 % (+15)
Osålda rum 290
Bädd beläggning 17,1 % (+8,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (Oktober 2020)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i oktober var 7,89/10 (-0,22).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet, Tillväxtverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa