Haparanda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Haparanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 500
11 %
ikon: sweden 3 100
6 %
ikon: foreign 1 400
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 100
7 %
ikon: sweden 1 400
9 %
ikon: foreign 710
27 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,9 milj. SEK
13 %
Genomsnittliga priser:
Natt
431,50 SEK
9,70 SEK
Rum
874,30 SEK
77,10 SEK
RevPAR
170,30 SEK
165,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
11 %
ikon: room 370
72 %
ikon: bed 870
68 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,19
54 %
ikon: bed 0,17
47 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -2,9 °C
1,1 °C
ikon: nederbörd 43 mm
49 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 500 bäddnätter i Haparanda (-11,0 %), av vilka 3 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med sex procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets mars.

1 100 rooms (-8,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-30,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 11 400 bäddnätter (+51,7 %) för inhemska besökare och 6 700 (+27,1 %) för utlänningar i Haparanda, sammanlagt 18 000 (+41,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haparanda av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

2 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med sju procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 65,7 procent inhemska och 34,3 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haparanda i genomsnitt 2,3 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,0 nätter (-0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,9 miljoner SEK (-289 000).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 8,1 miljoner SEK och den ökade med 2,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 870 SEK 9,7 % 890 SEK 11,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 430 SEK -2,2 % 450 SEK 5,6 %
Revpar (Registrerade) 170 SEK -49,3 % 240 SEK -13,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+1)
370 rum (+154)
870 bäddar (+350)

Rumsbeläggning 19,5 % (-23)
Osålda rum 300
Bädd beläggning 16,8 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "haparanda + nyckelord"

Google söker efter "haparanda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (december 2019)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 7,73/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa