Haparanda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Haparanda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 200
26 %
ikon: sweden 4 200
30 %
ikon: foreign 2 000
17 %
Topp 3:
Finland
680
11 %
Norge
350
17 %
Tyskland
320
131 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 800
18 %
ikon: sweden 1 600
6 %
ikon: foreign 1 200
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,9 milj.
69 %
Genomsnittliga priser:
Natt
471,00 SEK
121,00 SEK
Rum
913,90 SEK
694,10 SEK
RevPAR
452,40 SEK
24,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 220
76 %
ikon: bed 520
0 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 8,7 °C
1,2 °C
ikon: nederbörd 88 mm
43 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 26 procent

Under september 2019 registrerades 6 200 bäddnätter i Haparanda (+25,7 %), av vilka 4 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 30 procent och utländska bäddnätter ökade med 17 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 26 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (680 nights).

980 rooms (+117,7 %) bokades av fritidsresenärer och 2 200 rooms (+254,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 42 100 bäddnätter (+17,7 %) för inhemska besökare och 26 100 (+10,3 %) för utlänningar i Haparanda, sammanlagt 68 200 (+14,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Haparanda av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

2 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 18 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 58,3 procent inhemska och 41,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Haparanda i genomsnitt 2,6 nätter (+0,49) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,35).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 2,9 miljoner SEK (+1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 25,0 miljoner SEK och den ökade med 8,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 910 SEK -43,2 %  1 000 SEK -41,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK 34,6 %  370 SEK 29,1 % 
Revpar (Registrerade) 450 SEK -5,2 % 420 SEK -18,3 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
220 rum (+93)
520 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 49,5 % (+20)
Osålda rum 109
Bädd beläggning 39,9 % (+7,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i augusti var 7,85/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa