Härjedalen
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Härjedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 77 900
15 %
ikon: sweden 75 900
13 %
ikon: foreign 2 000
53 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 18 000
16 %
ikon: sweden 17 500
14 %
ikon: foreign 470
56 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 29,3 milj. SEK
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
376,10 SEK
2,60 SEK
Rum
1 530,10 SEK
73,00 SEK
RevPAR
705,00 SEK
103,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 57
7 %
ikon: room 1 400
7 %
ikon: bed 6 200
7 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,46
9 %
ikon: bed 0,41
10 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

77 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 77 900 bäddnätter i Härjedalen (-15,2 %), av vilka 75 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 53 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 15 procent jämfört med förra årets mars.

15 100 rooms (-13,6 %) bokades av fritidsresenärer och 4 000 rooms (+3,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 234 000 bäddnätter (-8,9 %) för inhemska besökare och 13 100 (-22,7 %) för utlänningar i Härjedalen, sammanlagt 247 000 (-9,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,8 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härjedalen av det totala antalet bäddnätter var 2,8 % (+0,7 procentandelar), av inhemska bäddnätter 3,2 % och utländska bäddnätter 0,5 %.

18 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härjedalen i genomsnitt 4,3 nätter (+0,01) och utländska besökare 4,3 nätter (+0,27).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 29,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 29,3 miljoner SEK (-5,0 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 97,0 miljoner SEK och den minskade med 3,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 500 SEK -4,6 % 1 600 SEK -1,3 %
Revpar (Registrerade) 700 SEK -12,8 % 800 SEK -4,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 380 SEK 0,7 % 390 SEK 7,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

57 inkvarteringsanläggningar (-4)
1 400 rum (-102)
6 200 bäddar (-440)

Rumsbeläggning 46,1 % (-4,4)
Osålda rum 750
Bädd beläggning 41,5 % (-4,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "härjedalen + nyckelord"

Google söker efter "härjedalen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa