Härjedalen
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Härjedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 57 300
11 %
ikon: sweden 54 800
11 %
ikon: foreign 2 500
13 %
Topp 3:
Norge
700
12 %
Tyskland
360
292 %
Storbritannien
290
158 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 800
0 %
ikon: sweden 13 200
1 %
ikon: foreign 600
17 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 23,5 milj. SEK
1 %
Genomsnittliga priser:
Natt
409,90 SEK
41,90 SEK
Rum
1 642,30 SEK
207,80 SEK
RevPAR
645,10 SEK
113,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 57
6 %
ikon: room 1 400
22 %
ikon: bed 6 100
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

57 300 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 57 300 bäddnätter i Härjedalen (-10,9 %), av vilka 54 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 11 procent och utländska bäddnätter minskade med 13 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 11 procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (700 nights).

11 900 rooms (+10,5 %) bokades av fritidsresenärer och 2 400 rooms (+18,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 548 000 bäddnätter (+0,8 %) för inhemska besökare och 84 300 (-13,0 %) för utlänningar i Härjedalen, sammanlagt 632 000 (-1,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,7 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härjedalen av det totala antalet bäddnätter var 1,7 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 2,0 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

13 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,7 procent inhemska och 4,3 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härjedalen i genomsnitt 4,1 nätter (-0,57) och utländska besökare 4,1 nätter (+0,19).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 23,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 23,5 miljoner SEK (-188 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 195,9 miljoner SEK och den ökade med 20,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 600 SEK -11,2 % 1 400 SEK -6,2 %
Revpar (Registrerade) 650 SEK -14,9 % 490 SEK -10,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 410 SEK 11,4 % 310 SEK 12,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

57 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 400 rum (+260)
6 100 bäddar (-170)

Rumsbeläggning 39,3 % (-1,7)
Osålda rum 850
Bädd beläggning 33,6 % (-3,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "härjedalen + nyckelord"

Google söker efter "härjedalen" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa