Härjedalen
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Härjedalen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 25 200
2 %
ikon: sweden 22 000
2 %
ikon: foreign 3 200
25 %
Topp 3:
Norge
1 500
29 %
Tyskland
890
15 %
Nederländerna
126
78 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 600
5 %
ikon: sweden 7 200
4 %
ikon: foreign 1 400
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 7,2 milj.
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
285,50 SEK
42,40 SEK
Rum
977,70 SEK
195,40 SEK
RevPAR
273,50 SEK
26,00 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 59
5 %
ikon: room 1 400
28 %
ikon: bed 6 100
1 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

25 200 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 25 200 bäddnätter i Härjedalen (-2,3 %), av vilka 22 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 3 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med två procent och utländska bäddnätter minskade med 25 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med två procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Norge (1 500 nights).

5 100 rooms (+39,4 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (+34,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 461 000 bäddnätter (+2,3 %) för inhemska besökare och 77 500 (-13,3 %) för utlänningar i Härjedalen, sammanlagt 539 000 (-0,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,6 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härjedalen av det totala antalet bäddnätter var 0,6 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,7 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

8 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med fem procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 83,6 procent inhemska och 16,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härjedalen i genomsnitt 3,1 nätter (+0,19) och utländska besökare 2,3 nätter (-0,56).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 7,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 7,2 miljoner SEK (+929 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 162,3 miljoner SEK och den ökade med 19,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -16,7 %  1 400 SEK -4,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 290 SEK 17,4 %  300 SEK 13,8 % 
Revpar (Registrerade) 270 SEK -8,7 % 540 SEK -10,0 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

59 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 400 rum (+300)
6 100 bäddar (+58)

Rumsbeläggning 28,0 % (+2,4)
Osålda rum 990
Bädd beläggning 25,8 % (+0,69)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa