Härjedalen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Härjedalen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 74 400
4 %
ikon: sweden 70 500
8 %
ikon: foreign 3 900
314 %
Topp 3:
Danmark
1 000
3 880 %
Norge
520
299 %
Tyskland
450
90 %
ikon: star 15 500
0 %
ikon: sweden 14 600
4 %
ikon: foreign 910
316 %
Genomsnittliga priser:
Natt
333,50 SEK
41,70 SEK
Rum
1 398,90 SEK
121,00 SEK
RevPAR
711,50 SEK
138,20 SEK
ikon: establishment 57
6 %
ikon: room 1 200
3 %
ikon: bed 5 200
10 %
ikon: room 51 %
13 %
ikon: bed 47 %
12 %

74 400 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 74 400 registrerade gästnätter i Härjedalen (-4,2 %), var av 70 500 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 3 900 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna minskade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 310 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med fyra procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (1 000 nights).

14 700 rum (-4,9 %) bokades av fritidsresenärer och 3 000 rum (+33,3 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 3,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härjedalen av det totala antalet registrerade gästnätter var 3,2 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 3,6 % och utländska gästnätter 1,0 %.

15 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med mindre än en procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 94,1 procent inhemska och 5,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härjedalen i genomsnitt 4,8 nätter (-0,21) och utländska besökare 4,3 nätter (-0,02).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 24,8 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 24,8 miljoner SEK (+2,1 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 9,5 %
Revpar (Registrerade) 710 SEK 24,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 330 SEK 14,3 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

57 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 200 rum (-39)
5 200 bäddar (-590)

Rumsbeläggning 50,9 % (+6,0)
Osålda rum 600
Bädd beläggning 47,3 % (+5,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa