Härnösand
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Härnösand: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 700
84 %
ikon: sweden 2 100
53 %
ikon: foreign 560
760 %
ikon: star 1 300
52 %
ikon: sweden 1 200
39 %
ikon: foreign 162
338 %
Genomsnittliga priser:
Natt
641,70 SEK
45,90 SEK
Rum
994,00 SEK
174,10 SEK
RevPAR
234,60 SEK
104,10 SEK
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 240
5 %
ikon: bed 440
4 %
ikon: room 24 %
48 %
ikon: bed 20 %
95 %
ikon: temperatur -3,0 °C
3,7 °C
ikon: nederbörd 56 mm
142 mm

Registrerade gästnätter ökade med 84 procent

Under januari 2022 upptecknades 2 700 registrerade gästnätter i Härnösand (+84,5 %), var av 2 100 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 560 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 53 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 760 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 84 procent i jämförelse med januari förra året.

1 100 rum (+151,9 %) bokades av fritidsresenärer och 620 rum (-20,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härnösand av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 52 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 88,0 procent inhemska och 12,0 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härnösand i genomsnitt 1,8 nätter (+0,16) och utländska besökare 3,5 nätter (+1,7).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 1,7 miljoner SEK (+722 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK 21,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK -6,7 %
Revpar (Registrerade) 230 SEK 79,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
240 rum (-13)
440 bäddar (-19)

Rumsbeläggning 23,6 % (+7,7)
Osålda rum 183
Bädd beläggning 20,3 % (+9,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa