Härnösand
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Härnösand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 000
17 %
ikon: sweden 2 900
13 %
ikon: foreign 71
72 %
Topp 3:
Finland
15
44 %
Förenta Staterna
13
7 %
Tyskland
10
84 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 000
52 %
ikon: sweden 960
51 %
ikon: foreign 41
68 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,3 milj. SEK
50 %
Genomsnittliga priser:
Natt
423,40 SEK
284,30 SEK
Rum
482,70 SEK
430,60 SEK
RevPAR
146,20 SEK
181,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 290
15 %
ikon: bed 540
16 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,3
16 %
ikon: bed 0,19
27 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 0,4 °C
1,0 °C
ikon: nederbörd 60 mm
20 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

3 000 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 3 000 bäddnätter i Härnösand (-16,9 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 71 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 13 procent och utländska bäddnätter minskade med 72 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 17 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Finland (15 nights).

1 400 rooms (+83,3 %) bokades av fritidsresenärer och 1 200 rooms (-39,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 9 500 bäddnätter (+3,6 %) för inhemska besökare och 310 (-46,9 %) för utlänningar i Härnösand, sammanlagt 9 900 (+0,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härnösand av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,9 procent inhemska och 4,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härnösand i genomsnitt 3,1 nätter (+1,3) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,21).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 1,3 miljoner SEK (-1,3 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 5,4 miljoner SEK och den minskade med 1,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 480 SEK -47,1 % 680 SEK -25,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 420 SEK -40,2 % 550 SEK -24,2 %
Revpar (Registrerade) 146 SEK -55,4 % 210 SEK -34,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+38)
540 bäddar (+76)

Rumsbeläggning 30,3 % (-5,6)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 18,7 % (-6,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "härnösand + nyckelord"

Google söker efter "härnösand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 6,88/10 (-1,6).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa