Härnösand
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Härnösand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
4 %
ikon: sweden 2 600
4 %
ikon: foreign 103
12 %
Topp 3:
Nederländerna
19
533 %
Förenta Staterna
18
0 %
Norge
16
20 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 800
16 %
ikon: sweden 1 700
18 %
ikon: foreign 66
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,7 milj. SEK
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
645,70 SEK
57,60 SEK
Rum
925,90 SEK
174,90 SEK
RevPAR
193,20 SEK
19,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
14 %
ikon: room 290
15 %
ikon: bed 540
16 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur -0,4 °C
1,4 °C
ikon: nederbörd 94 mm
26 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fyra procent

Under december 2019 registrerades 2 700 bäddnätter i Härnösand (+3,6 %), av vilka 2 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 103 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med fyra procent och utländska bäddnätter minskade med 12 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (19 nights).

1 100 rooms (+24,0 %) bokades av fritidsresenärer och 790 rooms (-31,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 60 800 bäddnätter (+1,7 %) för inhemska besökare och 9 900 (+3,2 %) för utlänningar i Härnösand, sammanlagt 70 700 (+1,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härnösand av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 16 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,3 procent inhemska och 3,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härnösand i genomsnitt 1,5 nätter (-0,19) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,15).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,7 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,7 miljoner SEK (+209 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 39,3 miljoner SEK och den ökade med 5,5 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK 23,3 %  960 SEK 10,2 % 
Bäddnatt (Registrerade) 650 SEK 9,8 % 560 SEK 14,3 % 
Revpar (Registrerade) 193 SEK -9,4 % 380 SEK 1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
290 rum (+39)
540 bäddar (+76)

Rumsbeläggning 20,9 % (-7,5)
Osålda rum 230
Bädd beläggning 16,2 % (-3,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "härnösand + nyckelord"

Google söker efter "härnösand" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i Oktober var 8,32/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa