Härnösand
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Härnösand: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 600
14 %
ikon: sweden 5 100
8 %
ikon: foreign 590
120 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 000
10 %
ikon: sweden 2 700
6 %
ikon: foreign 260
93 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,1 milj.
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
723,60 SEK
66,70 SEK
Rum
983,20 SEK
141,80 SEK
RevPAR
434,90 SEK
6,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 320
25 %
ikon: bed 590
15 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 10,1 °C
1,3 °C
ikon: nederbörd 90 mm
71 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 14 procent

Under september 2019 registrerades 5 600 bäddnätter i Härnösand (+13,9 %), av vilka 5 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 590 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med åtta procent och utländska bäddnätter ökade med 120 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 14 procent jämfört med förra årets september.

2 100 rooms (+19,1 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (-2,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 50 100 bäddnätter (+2,5 %) för inhemska besökare och 8 900 (-2,0 %) för utlänningar i Härnösand, sammanlagt 59 000 (+1,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härnösand av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 10 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 91,3 procent inhemska och 8,7 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härnösand i genomsnitt 1,9 nätter (+0,04) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,28).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,1 miljoner SEK (+830 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 31,0 miljoner SEK och den ökade med 4,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK 16,9 %  980 SEK 8,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 720 SEK 10,1 %  520 SEK 15,5 % 
Revpar (Registrerade) 430 SEK 1,4 % 400 SEK 3,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
320 rum (+64)
590 bäddar (+76)

Rumsbeläggning 44,2 % (-6,7)
Osålda rum 177
Bädd beläggning 32,0 % (+0,23)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,11/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa