Härryda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Härryda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 8 400
306 %
ikon: sweden 6 800
322 %
ikon: foreign 1 600
250 %
ikon: star 7 300
395 %
ikon: sweden 6 000
454 %
ikon: foreign 1 400
239 %
Genomsnittliga priser:
Natt
763,40 SEK
46,60 SEK
Rum
1 158,60 SEK
185,90 SEK
RevPAR
338,10 SEK
208,10 SEK
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 660
48 %
ikon: bed 1 100
62 %
ikon: room 29 %
118 %
ikon: bed 28 %
161 %
ikon: nederbörd 44 mm
83 mm

Registrerade gästnätter ökade med 310 procent

Under december 2021 upptecknades 8 400 registrerade gästnätter i Härryda (+306,1 %), var av 6 800 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 600 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 320 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 250 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 310 procent i jämförelse med december förra året.

1 900 rum (+139,0 %) bokades av fritidsresenärer och 3 600 rum (+295,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 61 700 registrerade gästnätter (+86,9 %) för inhemska besökare och 15 900 (+121,8 %) för utländska besökare i Härryda, de vill säga sammanlagt 77 600 (+93,1 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,4 miljoner registrerade gästnätter (+85,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,8 miljoner nätter (+74,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 553 000 nätter (+166,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härryda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,3 %.

7 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 400 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 81,2 procent inhemska och 18,8 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härryda i genomsnitt 1,1 nätter (-0,36) och utländska besökare 1,1 nätter (+0,04).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,4 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under december var 6,4 miljoner SEK (+4,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-december var 56,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 21,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2021
Antal
Förändring jan-december 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK 19,1 % 1 000 SEK -7,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 760 SEK -5,7 % 730 SEK -17,8 %
Revpar (Registrerade) 340 SEK 160,1 % 280 SEK 19,8 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
660 rum (+210)
1 100 bäddar (+410)

Rumsbeläggning 29,2 % (+16)
Osålda rum 470
Bädd beläggning 28,1 % (+17)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa