Härryda
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Härryda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 600
4 %
ikon: sweden 5 200
1 %
ikon: foreign 1 400
15 %
Topp 3:
Frankrike
320
5 %
Storbritannien
179
9 %
Polen
167
35 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 6 100
2 %
ikon: sweden 4 700
1 %
ikon: foreign 1 300
12 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 6,3 milj. SEK
2 %
Genomsnittliga priser:
Natt
947,80 SEK
18,90 SEK
Rum
1 247,20 SEK
32,10 SEK
RevPAR
553,50 SEK
33,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 440
7 %
ikon: bed 660
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 169 mm
96 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 600 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 6 600 bäddnätter i Härryda (-4,1 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med en procent och utländska bäddnätter minskade med 15 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (320 nights).

2 800 rooms (+50,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 300 rooms (-28,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 85 200 bäddnätter (+1,0 %) för inhemska besökare och 27 300 (+5,7 %) för utlänningar i Härryda, sammanlagt 112 000 (+2,1 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härryda av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

6 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 77,8 procent inhemska och 22,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härryda i genomsnitt 1,1 nätter (-0,02) och utländska besökare 1,0 nätter (-0,04).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,3 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 6,3 miljoner SEK (-137 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 106,4 miljoner SEK och den ökade med 785 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -2,5 % 1 200 SEK -7,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 950 SEK 2,0 % 950 SEK -1,3 %
Revpar (Registrerade) 550 SEK -5,7 % 720 SEK -6,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (+28)
660 bäddar (-112)

Rumsbeläggning 44,4 % (-1,5)
Osålda rum 250
Bädd beläggning 39,8 % (-0,05)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "härryda + nyckelord"

Google söker efter "härryda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa