Härryda
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Härryda: Turismen i ett nötskal

ikon: star 9 800
216 %
ikon: sweden 7 300
170 %
ikon: foreign 2 500
540 %
ikon: star 7 700
219 %
ikon: sweden 5 600
171 %
ikon: foreign 2 100
504 %
Genomsnittliga priser:
Natt
664,70 SEK
133,70 SEK
Rum
990,40 SEK
33,70 SEK
RevPAR
324,00 SEK
138,30 SEK
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 660
48 %
ikon: bed 1 100
62 %
ikon: room 33 %
80 %
ikon: bed 30 %
93 %
ikon: nederbörd 108 mm
51 mm

Registrerade gästnätter ökade med 220 procent

Under augusti 2021 upptecknades 9 800 registrerade gästnätter i Härryda (+216,2 %), var av 7 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 500 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 170 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 540 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 220 procent i jämförelse med augusti förra året.

3 300 rum (+251,7 %) bokades av fritidsresenärer och 3 300 rum (+122,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti upptecknades 31 700 registrerade gästnätter (+34,0 %) för inhemska besökare och 8 800 (+77,5 %) för utländska besökare i Härryda, de vill säga sammanlagt 40 600 (+41,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 8,4 miljoner registrerade gästnätter (+39,1 %) registrerades i hela landet, var av 6,8 miljoner nätter (+25,4 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,6 miljoner nätter (+160,6 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härryda av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,1 % (+0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,1 % och utländska gästnätter 0,2 %.

7 700 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 220 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 72,6 procent inhemska och 27,4 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härryda i genomsnitt 1,3 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,2 nätter (+0,07).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 6,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under augusti var 6,5 miljoner SEK (+4,0 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-augusti var 26,8 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 705 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2021
Antal
Förändring jan-augusti 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 990 SEK -3,3 % 940 SEK -18,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK -16,8 % 660 SEK -27,5 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK 74,4 % 210 SEK -19,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
660 rum (+210)
1 100 bäddar (+410)

Rumsbeläggning 32,7 % (+15)
Osålda rum 440
Bädd beläggning 30,1 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa