Härryda
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Härryda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 400
43 %
ikon: sweden 3 600
35 %
ikon: foreign 770
63 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 600
49 %
ikon: sweden 2 900
44 %
ikon: foreign 690
63 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,4 milj. SEK
45 %
Genomsnittliga priser:
Natt
987,40 SEK
36,00 SEK
Rum
1 179,80 SEK
51,40 SEK
RevPAR
318,10 SEK
327,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 440
0 %
ikon: bed 660
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,27
49 %
ikon: bed 0,22
41 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 94 mm
68 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 400 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 400 bäddnätter i Härryda (-43,0 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 770 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 35 procent och utländska bäddnätter minskade med 63 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets mars.

1 700 rooms (-17,3 %) bokades av fritidsresenärer och 2 000 rooms (-54,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 16 100 bäddnätter (-6,8 %) för inhemska besökare och 3 900 (-34,0 %) för utlänningar i Härryda, sammanlagt 20 000 (-13,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härryda av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

3 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 49 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,5 procent inhemska och 19,5 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härryda i genomsnitt 1,3 nätter (+0,17) och utländska besökare 1,1 nätter (-0,02).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 4,4 miljoner SEK (-3,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 19,7 miljoner SEK och den minskade med 3,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 200 SEK -4,2 % 1 200 SEK -0,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 990 SEK -3,5 % 990 SEK -2,2 %
Revpar (Registrerade) 320 SEK -50,7 % 510 SEK -22,7 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (+0)
660 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 27,0 % (-25)
Osålda rum 320
Bädd beläggning 21,5 % (-15)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "härryda + nyckelord"

Google söker efter "härryda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa