Härryda
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Härryda: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 11 000
1 %
ikon: sweden 8 800
1 %
ikon: foreign 2 200
1 %
Topp 3:
Frankrike
330
7 %
Tjeckien
220
1 %
Norge
220
24 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 9 500
2 %
ikon: sweden 7 600
1 %
ikon: foreign 1 900
5 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 11,4 milj. SEK
3 %
Genomsnittliga priser:
Natt
1 033,80 SEK
28,30 SEK
Rum
1 312,10 SEK
40,50 SEK
RevPAR
924,20 SEK
49,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 6,0
0 %
ikon: room 440
7 %
ikon: bed 660
14 %
Väder ikon
Väder
ikon: nederbörd 184 mm
36 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med en procent

Under september 2019 registrerades 11 000 bäddnätter i Härryda (+0,5 %), av vilka 8 800 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med en procent och utländska bäddnätter minskade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Frankrike (330 nights).

2 600 rooms (+9,6 %) bokades av fritidsresenärer och 6 100 rooms (+5,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 65 900 bäddnätter (+2,4 %) för inhemska besökare och 22 100 (+10,7 %) för utlänningar i Härryda, sammanlagt 88 000 (+4,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Härryda av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,3 % och utländska bäddnätter 0,2 %.

9 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,4 procent inhemska och 19,6 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Härryda i genomsnitt 1,2 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,2 nätter (+0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 11,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 11,4 miljoner SEK (+369 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 81,6 miljoner SEK och den ökade med 1,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 300 SEK -3,0 % 1 200 SEK -8,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 1 000 SEK 2,8 % 930 SEK -2,1 %
Revpar (Registrerade) 920 SEK -5,1 % 740 SEK -5,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

6,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
440 rum (+28)
660 bäddar (-112)

Rumsbeläggning 70,4 % (-1,6)
Osålda rum 131
Bädd beläggning 59,9 % (-2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "härryda + nyckelord"

Google söker efter "härryda" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa