Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 700
29 %
ikon: sweden 4 100
28 %
ikon: foreign 580
34 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 000
44 %
ikon: sweden 1 900
41 %
ikon: foreign 147
65 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,2 milj. SEK
34 %
Genomsnittliga priser:
Natt
473,90 SEK
35,30 SEK
Rum
886,70 SEK
50,70 SEK
RevPAR
303,30 SEK
87,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
24 %
ikon: room 270
12 %
ikon: bed 510
21 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,34
18 %
ikon: bed 0,34
8 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

4 700 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 4 700 bäddnätter i Hässleholm (-29,1 %), av vilka 4 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 580 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 28 procent och utländska bäddnätter minskade med 34 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 29 procent jämfört med förra årets mars.

860 rooms (-27,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 700 rooms (-31,6 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 12 200 bäddnätter (-20,1 %) för inhemska besökare och 1 600 (-7,9 %) för utlänningar i Hässleholm, sammanlagt 13 800 (-18,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 000 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 44 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 92,8 procent inhemska och 7,2 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 2,2 nätter (+0,4) och utländska besökare 4,0 nätter (+1,9).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,2 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 2,2 miljoner SEK (-1,2 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 7,1 miljoner SEK och den minskade med 1,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK -5,4 % 970 SEK 1,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 470 SEK -6,9 % 520 SEK 0,5 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK -22,5 % 330 SEK -10,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (-4)
270 rum (-37)
510 bäddar (-138)

Rumsbeläggning 34,2 % (-7,5)
Osålda rum 178
Bädd beläggning 34,4 % (-2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hässleholm + nyckelord"

Google söker efter "hässleholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet (februari)

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i februari var 8,75/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa