Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

ikon: star 3 600
21 %
ikon: sweden 3 300
18 %
ikon: foreign 320
78 %
Topp 3:
Danmark
26
1 200 %
Tyskland
20
400 %
Norge
17
ikon: star 1 600
55 %
ikon: sweden 1 400
55 %
ikon: foreign 194
55 %
Genomsnittliga priser:
Natt
541,30 SEK
92,70 SEK
Rum
1 030,40 SEK
68,90 SEK
RevPAR
303,40 SEK
95,70 SEK
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 230
0 %
ikon: bed 400
0 %
ikon: room 29 %
36 %
ikon: bed 32 %
21 %

Registrerade gästnätter ökade med 21 procent

Under januari 2022 upptecknades 3 600 registrerade gästnätter i Hässleholm (+21,4 %), var av 3 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 320 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 18 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 78 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 21 procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Danmark (26 nights).

780 rum (+48,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rum (+29,7 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,1 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 55 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 87,7 procent inhemska och 12,3 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 2,4 nätter (-0,75) och utländska besökare 1,6 nätter (+0,21).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 2,0 miljoner SEK (+624 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 7,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 20,7 %
Revpar (Registrerade) 300 SEK 46,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
230 rum (+0)
400 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 29,4 % (+7,8)
Osålda rum 162
Bädd beläggning 31,8 % (+5,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa