Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 600
5 %
ikon: sweden 3 600
6 %
ikon: foreign 1 100
75 %
Topp 3:
Japan
210
Ryssland
133
13 200 %
Slovak
116
262 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 500
3 %
ikon: sweden 2 000
3 %
ikon: foreign 480
40 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,4 milj. SEK
15 %
Genomsnittliga priser:
Natt
527,30 SEK
44,80 SEK
Rum
942,00 SEK
9,10 SEK
RevPAR
331,30 SEK
59,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 13
7 %
ikon: room 240
16 %
ikon: bed 470
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med fem procent

Under december 2019 registrerades 4 600 bäddnätter i Hässleholm (+5,4 %), av vilka 3 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 100 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med sex procent och utländska bäddnätter ökade med 75 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med fem procent jämfört med förra årets december.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Japan (210 nights).

1 300 rooms (+52,2 %) bokades av fritidsresenärer och 1 300 rooms (-4,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 97 600 bäddnätter (+1,9 %) för inhemska besökare och 21 200 (+3,8 %) för utlänningar i Hässleholm, sammanlagt 119 000 (+2,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,1 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet bäddnätter var 0,1 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 500 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 80,8 procent inhemska och 19,2 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 1,8 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,45).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,4 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 2,4 miljoner SEK (+322 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 49,2 miljoner SEK och den ökade med 7,4 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -1,0 % 990 SEK -10,0 %
Bäddnatt (Registrerade) 530 SEK 9,3 % 410 SEK 15,1 % 
Revpar (Registrerade) 330 SEK -15,1 %  460 SEK -14,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

13 inkvarteringsanläggningar (-1)
240 rum (+33)
470 bäddar (-15)

Rumsbeläggning 35,2 % (-5,9)
Osålda rum 158
Bädd beläggning 32,8 % (-2,6)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hässleholm + nyckelord"

Google söker efter "hässleholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa