Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

November 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 3 100
48 %
ikon: sweden 2 900
45 %
ikon: foreign 230
69 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 500
55 %
ikon: sweden 1 400
54 %
ikon: foreign 159
62 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,6 milj. SEK
60 %
Genomsnittliga priser:
Natt
517,20 SEK
162,60 SEK
Rum
926,10 SEK
79,00 SEK
RevPAR
246,70 SEK
335,50 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
8 %
ikon: room 230
3 %
ikon: bed 400
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 27 %
54 %
ikon: bed 27 %
41 %

3 100 registrerade bäddnätter

Under november 2020 upptecknades 3 100 registrerade bäddnätter i Hässleholm (-47,9 %), av vilka 2 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 230 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 45 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 69 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 48 procent jämfört med förra årets november.

680 rooms (-52,5 %) bokades av fritidsresenärer och 1 100 rooms (-59,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 77 000 registrerade bäddnätter (-18,1 %) för inhemska besökare och 7 600 (-62,0 %) för utlänningar i Hässleholm, sammanlagt 84 700 (-25,8 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,6 miljoner registrerade bäddnätter (-56,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,4 miljoner nätter (-53,4 %) nyttjades av nationella besökare och 232 000 nätter (-68,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

1 500 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 55 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 89,6 procent inhemska och 10,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 2,1 nätter (+0,35) och utländska besökare 1,4 nätter (-0,31).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 1,6 miljoner SEK (-2,4 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 30,4 miljoner SEK och den minskade med 16,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2020
Antal
Förändring jan-november 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -7,9 % 980 SEK -0,7 %
Bäddnatt (Registrerade) 520 SEK -23,9 % 360 SEK -12,3 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -57,6 % 330 SEK -30,1 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-1)
230 rum (-8)
400 bäddar (-38)

Rumsbeläggning 26,6 % (-31)
Osålda rum 169
Bädd beläggning 27,3 % (-19)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "hässleholm + nyckelord"

Google söker efter "hässleholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,46/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa