Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

April 2021

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Gästnätter ikon
Gästnätter
ikon: star 6 400
43 %
ikon: sweden 5 400
46 %
ikon: foreign 1 000
28 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 600
66 %
ikon: sweden 2 400
61 %
ikon: foreign 270
139 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,9 mn SEK
65 %
Genomsnittliga priser:
Natt
448,10 SEK
60,10 SEK
Rum
891,90 SEK
57,20 SEK
RevPAR
352,10 SEK
153,10 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 17
6 %
ikon: room 290
7 %
ikon: bed 580
8 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 39 %
66 %
ikon: bed 39 %
55 %

Registrerade gästnätter ökade med 43 procent

Under april 2021 upptecknades 6 400 registrerade gästnätter i Hässleholm (+42,8 %), var av 5 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 1 000 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 46 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 28 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 43 procent i jämförelse med april förra året.

1 400 rum (+123,6 %) bokades av fritidsresenärer och 1 800 rum (+23,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och april upptecknades 15 100 registrerade gästnätter (-5,3 %) för inhemska besökare och 1 800 (-24,0 %) för utländska besökare i Hässleholm, de vill säga sammanlagt 16 800 (-7,7 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,3 procent

Sammanlagt 2,6 miljoner registrerade gästnätter (+102,2 %) registrerades i hela landet, var av 2,3 miljoner nätter (+103,3 %) utnyttjades av nationella besökare och 218 000 nätter (+90,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,3 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,2 % och utländska gästnätter 0,5 %.

2 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 66 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,7 procent inhemska och 10,3 procent från utlandet.

Under april övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 2,3 nätter (-0,24) och utländska besökare 3,7 nätter (-3,2).

Visitor days

Visitor days by region

Visitor days by city

Visitor days by postal code

Visitor nights

Visitor nights by region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,9 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under april var 2,9 miljoner SEK (+1,1 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-april var 7,8 miljoner SEK, vilket innebär att det minskade med 1,0 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
april 2021
Antal
Förändring jan-april 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 890 SEK 6,8 % 910 SEK -3,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 450 SEK 15,5 % 470 SEK -4,1 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK 76,9 % 290 SEK -2,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

17 inkvarteringsanläggningar (-1)
290 rum (-21)
580 bäddar (-47)

Rumsbeläggning 39,5 % (+16)
Osålda rum 176
Bädd beläggning 39,3 % (+14)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (november 2020)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,46/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Tillväxtverket

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa