Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 8 800
1 %
ikon: sweden 7 400
2 %
ikon: foreign 1 400
3 %
Topp 3:
Tyskland
210
15 %
Nederländerna
200
296 %
Danmark
133
62 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 200
1 %
ikon: sweden 4 600
2 %
ikon: foreign 640
18 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,9 milj.
17 %
Genomsnittliga priser:
Natt
555,70 SEK
83,80 SEK
Rum
1 011,70 SEK
87,70 SEK
RevPAR
507,20 SEK
170,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 21
5 %
ikon: room 340
63 %
ikon: bed 730
15 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

8 800 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 8 800 bäddnätter i Hässleholm (-1,0 %), av vilka 7 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 400 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med tre procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (210 nights).

2 000 rooms (+49,1 %) bokades av fritidsresenärer och 2 800 rooms (+14,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 82 900 bäddnätter (+3,4 %) för inhemska besökare och 18 300 (+0,9 %) för utlänningar i Hässleholm, sammanlagt 101 000 (+2,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 87,8 procent inhemska och 12,2 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 1,6 nätter (-0,05) och utländska besökare 2,2 nätter (+0,44).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,9 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 4,9 miljoner SEK (+694 000).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 38,7 miljoner SEK och den ökade med 6,6 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -8,0 % 990 SEK -11,9 % 
Bäddnatt (Registrerade) 560 SEK 17,8 %  380 SEK 17,0 % 
Revpar (Registrerade) 510 SEK -25,2 %  460 SEK -13,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

21 inkvarteringsanläggningar (+1)
340 rum (+132)
730 bäddar (+97)

Rumsbeläggning 50,1 % (-12)
Osålda rum 171
Bädd beläggning 42,8 % (-9,8)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa