Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

November 2019

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 6 000
4 %
ikon: sweden 5 200
5 %
ikon: foreign 730
4 %
Topp 3:
Tyskland
160
264 %
Danmark
74
15 %
Storbritannien
27
50 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 3 400
2 %
ikon: sweden 3 000
3 %
ikon: foreign 420
7 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 4,0 milj. SEK
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
679,70 SEK
86,80 SEK
Rum
1 005,20 SEK
45,40 SEK
RevPAR
582,20 SEK
17,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
14 %
ikon: room 240
13 %
ikon: bed 440
9 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 58 %
1 %
ikon: bed 46 %
1 %

6 000 registrerade bäddnätter

Under november 2019 upptecknades 6 000 registrerade bäddnätter i Hässleholm (-4,4 %), av vilka 5 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 730 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med fem procent och utländska registrerade bäddnätter ökade med fyra procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med fyra procent jämfört med förra årets november.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Tyskland (160 nights).

1 400 rooms (-6,2 %) bokades av fritidsresenärer och 2 600 rooms (+30,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och november upptecknades 94 100 registrerade bäddnätter (+2,2 %) för inhemska besökare och 20 100 (+1,6 %) för utlänningar i Hässleholm, sammanlagt 114 000 (+2,1 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,6 miljoner registrerade bäddnätter (+3,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,9 miljoner nätter (+5,9 %) nyttjades av nationella besökare och 731 000 nätter (-6,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

3 400 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med två procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 87,6 procent inhemska och 12,4 procent från utlandet.

Under november övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 1,8 nätter (-0,04) och utländska besökare 1,7 nätter (-0,05).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 4,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under november var 4,0 miljoner SEK (+355 000).

Registrerade Försäljningen för januari-november var 46,8 miljoner SEK och den ökade med 7,1 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
november 2019
Antal
Förändring jan-november 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK -4,3 % 990 SEK -10,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 680 SEK 14,6 % 410 SEK 15,4 %
Revpar (Registrerade) 580 SEK -3,0 % 470 SEK -14,4 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (-2)
240 rum (+27)
440 bäddar (-45)

Rumsbeläggning 57,9 % (+0,81)
Osålda rum 100
Bädd beläggning 46,4 % (+0,67)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "hässleholm + nyckelord"

Google söker efter "hässleholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa