Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2020

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 5 700
20 %
ikon: sweden 5 400
10 %
ikon: foreign 290
74 %
Topp 3:
Danmark
90
53 %
Rumänien
77
40 %
Tyskland
48
70 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 2 900
33 %
ikon: sweden 2 800
26 %
ikon: foreign 111
81 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 2,5 milj. SEK
38 %
Genomsnittliga priser:
Natt
442,90 SEK
129,80 SEK
Rum
844,30 SEK
93,90 SEK
RevPAR
272,50 SEK
179,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 15
6 %
ikon: room 300
3 %
ikon: bed 610
6 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 32 %
33 %
ikon: bed 30 %
20 %

5 700 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2020 upptecknades 5 700 registrerade bäddnätter i Hässleholm (-20,3 %), av vilka 5 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 290 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 10 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 74 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 20 procent jämfört med förra årets Oktober.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Danmark (90 nights).

1 500 rooms (-10,9 %) bokades av fritidsresenärer och 1 500 rooms (-44,3 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober upptecknades 74 200 registrerade bäddnätter (-16,5 %) för inhemska besökare och 7 400 (-61,7 %) för utlänningar i Hässleholm, sammanlagt 81 600 (-24,6 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 3,1 miljoner registrerade bäddnätter (-23,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (-14,5 %) nyttjades av nationella besökare och 449 000 nätter (-52,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

2 900 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 33 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 96,2 procent inhemska och 3,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 1,9 nätter (+0,34) och utländska besökare 2,6 nätter (+0,64).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 2,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 2,5 miljoner SEK (-1,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 28,8 miljoner SEK och den minskade med 13,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2020
Antal
Förändring jan-Oktober 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 840 SEK -10,0 % 990 SEK -0,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 440 SEK -22,7 % 350 SEK -10,5 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -39,7 % 330 SEK -27,5 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

15 inkvarteringsanläggningar (-1)
300 rum (-9)
610 bäddar (-40)

Rumsbeläggning 32,3 % (-16)
Osålda rum 200
Bädd beläggning 30,3 % (-7,7)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "hässleholm + nyckelord"

Google söker efter "hässleholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i Oktober var 8,35/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa