Hässleholm
Inkvarterings- och resestatistik

December 2020

Hässleholm: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 2 700
41 %
ikon: sweden 2 700
24 %
ikon: foreign 46
96 %
Topp 3:
Danmark
26
32 %
Tyskland
7,0
79 %
Polen
3,0
57 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 200
53 %
ikon: sweden 1 200
42 %
ikon: foreign 25
95 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,5 milj. SEK
40 %
Genomsnittliga priser:
Natt
536,00 SEK
8,70 SEK
Rum
940,80 SEK
1,20 SEK
RevPAR
253,10 SEK
78,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
15 %
ikon: room 230
6 %
ikon: bed 400
14 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 27 %
24 %
ikon: bed 27 %
18 %

2 700 registrerade bäddnätter

Under december 2020 upptecknades 2 700 registrerade bäddnätter i Hässleholm (-40,6 %), av vilka 2 700 nätter nyttjades av inhemska besökare och 46 av utländska besökare. Registrerade inhemska bäddnätter var därför minskade med 24 procent och utländska registrerade bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 41 procent jämfört med förra årets december.

De flesta registrerade utländska bäddnätterna upptecknades för besökare från Danmark (26 nights).

550 rooms (-56,4 %) bokades av fritidsresenärer och 1 000 rooms (-23,8 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december upptecknades 79 700 registrerade bäddnätter (-18,3 %) för inhemska besökare och 7 700 (-63,7 %) för utlänningar i Hässleholm, sammanlagt 87 400 (-26,4 %) registrerade nätter.

Registrerade bäddnätter

Registrerade bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,2 procent

Sammanlagt 1,8 miljoner registrerade bäddnätter (-47,5 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (-41,2 %) nyttjades av nationella besökare och 230 000 nätter (-70,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hässleholm av det totala antalet registrerade bäddnätter var 0,2 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,2 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

1 200 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 53 procent jämfört med föregående år. Av alla registrerade ankomster var 97,9 procent inhemska och 2,1 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hässleholm i genomsnitt 2,3 nätter (+0,57) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,39).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 1,5 miljoner SEK (-967 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 31,9 miljoner SEK och den minskade med 17,3 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2020
Antal
Förändring jan-december 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 940 SEK -0,1 % 980 SEK -0,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 540 SEK 1,6 % 370 SEK -11,9 %
Revpar (Registrerade) 250 SEK -23,6 % 320 SEK -29,8 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (-2)
230 rum (-14)
400 bäddar (-68)

Rumsbeläggning 26,9 % (-8,3)
Osålda rum 168
Bädd beläggning 26,8 % (-6,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Globala Google söker efter "hässleholm + nyckelord"

Google söker efter "hässleholm" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Boende plats kundnöjdhet (november)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i november var 8,46/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa