Hedemora
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Hedemora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 990
23 %
ikon: sweden 940
19 %
ikon: foreign 48
61 %
Topp 3:
Tyskland
36
260 %
Norge
3,0
0 %
Storbritannien
2,0
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 460
27 %
ikon: sweden 450
24 %
ikon: foreign 11
76 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 652 000 SEK
7 %
Genomsnittliga priser:
Natt
656,40 SEK
112,30 SEK
Rum
758,80 SEK
40,80 SEK
RevPAR
150,20 SEK
10,80 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 140
0 %
ikon: bed 290
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,2
12 %
ikon: bed 0,11
22 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

990 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 990 bäddnätter i Hedemora (-22,7 %), av vilka 940 nätter nyttjades av inhemska besökare och 48 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 19 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 23 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (36 nights).

460 rooms (-23,9 %) bokades av fritidsresenärer och 400 rooms (+8,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 3 000 bäddnätter (-0,9 %) för inhemska besökare och 260 (+6,7 %) för utlänningar i Hedemora, sammanlagt 3 300 (-0,4 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hedemora av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

460 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,6 procent inhemska och 2,4 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hedemora i genomsnitt 2,1 nätter (+0,13) och utländska besökare 4,4 nätter (+1,6).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 652 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 652 000 SEK (-46 800).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 2,1 miljoner SEK och den ökade med 254 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 760 SEK 5,7 % 780 SEK 1,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 660 SEK 20,6 % 620 SEK 14,5 %
Revpar (Registrerade) 150 SEK -6,7 % 162 SEK 12,6 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
140 rum (+0)
290 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 19,8 % (-2,6)
Osålda rum 112
Bädd beläggning 10,9 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hedemora + nyckelord"

Google söker efter "hedemora" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa