Hedemora
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hedemora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
23 %
ikon: sweden 1 200
16 %
ikon: foreign 94
292 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 670
3 %
ikon: sweden 650
1 %
ikon: foreign 24
200 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 747 000 SEK
25 %
Genomsnittliga priser:
Natt
589,40 SEK
8,80 SEK
Rum
767,50 SEK
321,90 SEK
RevPAR
178,20 SEK
13,60 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 140
28 %
ikon: bed 290
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 23 procent

Under december 2019 registrerades 1 300 bäddnätter i Hedemora (+22,8 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 94 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 16 procent och utländska bäddnätter ökade med 290 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 23 procent jämfört med förra årets december.

450 rooms (+149,2 %) bokades av fritidsresenärer och 520 rooms (+41,5 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 15 800 bäddnätter (-13,2 %) för inhemska besökare och 1 700 (-6,1 %) för utlänningar i Hedemora, sammanlagt 17 500 (-12,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hedemora av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

670 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med tre procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 96,4 procent inhemska och 3,6 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hedemora i genomsnitt 1,8 nätter (+0,24) och utländska besökare 3,9 nätter (+0,92).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 747 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 747 000 SEK (+148 000).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 10,3 miljoner SEK och den ökade med 1,0 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 770 SEK -29,5 %  830 SEK -28,7 % 
Bäddnatt (Registrerade) 590 SEK 1,5 % 590 SEK 27,1 % 
Revpar (Registrerade) 178 SEK -7,1 % 200 SEK -20,8 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
140 rum (+31)
290 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 23,2 % (+5,6)
Osålda rum 107
Bädd beläggning 14,4 % (+2,3)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hedemora + nyckelord"

Google söker efter "hedemora" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa