Hedemora
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hedemora: Turismen i ett nötskal

ikon: star 2 300
5 %
ikon: sweden 2 300
4 %
ikon: foreign 72
76 %
Topp 3:
Norge
15
114 %
Nederländerna
14
1 300 %
Danmark
10
400 %
ikon: star 1 600
6 %
ikon: sweden 1 500
5 %
ikon: foreign 41
128 %
Genomsnittliga priser:
Natt
640,90 SEK
89,20 SEK
Rum
1 067,10 SEK
168,00 SEK
RevPAR
346,00 SEK
65,30 SEK
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 139
1 %
ikon: bed 290
2 %
ikon: room 32 %
4 %
ikon: bed 26 %
8 %

Registrerade gästnätter ökade med fem procent

Under juli 2021 upptecknades 2 300 registrerade gästnätter i Hedemora (+5,3 %), var av 2 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 72 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med fyra procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 76 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fem procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Norge (15 nights).

850 rum (-12,0 %) bokades av fritidsresenärer och 550 rum (+40,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 7 000 registrerade gästnätter (-5,5 %) för inhemska besökare och 210 (-43,4 %) för utländska besökare i Hedemora, de vill säga sammanlagt 7 200 (-7,3 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hedemora av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

1 600 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med sex procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 97,4 procent inhemska och 2,6 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hedemora i genomsnitt 1,5 nätter (-0,01) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,52).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,5 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 1,5 miljoner SEK (+272 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 4,9 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 338 000 euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 SEK 18,7 % 980 SEK 27,6 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 16,2 % 670 SEK 16,0 %
Revpar (Registrerade) 350 SEK 23,2 % 164 SEK 8,0 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
139 rum (-1)
290 bäddar (-7)

Rumsbeläggning 32,4 % (+1,2)
Osålda rum 94
Bädd beläggning 26,1 % (+1,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa