Hedemora
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Hedemora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 400
18 %
ikon: sweden 1 100
31 %
ikon: foreign 250
415 %
Topp 3:
Tyskland
200
1 592 %
Frankrike
23
1 050 %
Italien
4,0
33 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 770
33 %
ikon: sweden 720
35 %
ikon: foreign 46
59 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 1,1 milj.
10 %
Genomsnittliga priser:
Natt
752,90 SEK
193,10 SEK
Rum
970,50 SEK
160,30 SEK
RevPAR
250,20 SEK
61,20 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
11 %
ikon: room 140
28 %
ikon: bed 290
0 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

1 400 registrerade bäddnätter

Under september 2019 registrerades 1 400 bäddnätter i Hedemora (-18,4 %), av vilka 1 100 nätter nyttjades av inhemska besökare och 250 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 31 procent och utländska bäddnätter ökade med 420 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (200 nights).

520 rooms (+106,4 %) bokades av fritidsresenärer och 570 rooms (-5,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 12 000 bäddnätter (-19,2 %) för inhemska besökare och 1 300 (-23,3 %) för utlänningar i Hedemora, sammanlagt 13 300 (-19,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hedemora av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

770 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 33 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 94,0 procent inhemska och 6,0 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hedemora i genomsnitt 1,6 nätter (+0,09) och utländska besökare 5,4 nätter (+3,7).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 1,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 1,1 miljoner SEK (+93 200).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 7,7 miljoner SEK och den ökade med 336 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 970 SEK -14,2 %  830 SEK -29,8 % 
Bäddnatt (Registrerade) 750 SEK 34,5 %  580 SEK 30,1 % 
Revpar (Registrerade) 250 SEK -19,7 %  200 SEK -26,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (-1)
140 rum (+31)
290 bäddar (-1)

Rumsbeläggning 25,8 % (-1,8)
Osålda rum 104
Bädd beläggning 15,8 % (-4,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Navigera

föregående
nästa