Hedemora
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Hedemora: Turismen i ett nötskal

ikon: star 580
1 %
ikon: sweden 560
9 %
ikon: foreign 21
71 %
Topp 3:
Nederländerna
4,0
300 %
Tyskland
3,0
95 %
Danmark
3,0
200 %
ikon: star 310
12 %
ikon: sweden 300
13 %
ikon: foreign 10
23 %
Genomsnittliga priser:
Natt
772,60 SEK
86,40 SEK
Rum
1 048,90 SEK
123,40 SEK
RevPAR
103,50 SEK
10,40 SEK
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 140
1 %
ikon: bed 290
0 %
ikon: room 10 %
2 %
ikon: bed 6 %
1 %

580 registrerade gästnätter

Under januari 2022 upptecknades 580 registrerade gästnätter i Hedemora (-1,2 %), var av 560 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 21 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med nio procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 71 procent. Sammanlagt antal gästnätter minskade med en procent i jämförelse med januari förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (4,0 nights).

230 rum (-4,6 %) bokades av fritidsresenärer och 199 rum (+1,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner registrerade gästnätter (+6,0 %) registrerades i hela landet, var av 2,0 miljoner nätter (-3,7 %) utnyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (+108,0 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hedemora av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,0 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 0,0 % och utländska gästnätter 0,0 %.

310 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 12 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,8 procent inhemska och 3,2 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hedemora i genomsnitt 1,8 nätter (-0,08) och utländska besökare 2,1 nätter (-3,4).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 446 000 SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 446 000 SEK (+45 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 000 SEK 13,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 770 SEK 12,6 %
Revpar (Registrerade) 103 SEK 11,2 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
140 rum (+1)
290 bäddar (+1)

Rumsbeläggning 9,9 % (-0,19)
Osålda rum 126
Bädd beläggning 6,5 % (-0,06)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistikmyndigheten Scb

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa