Hedemora
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Hedemora: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 1 300
27 %
ikon: sweden 1 200
29 %
ikon: foreign 87
1 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 590
1 %
ikon: sweden 560
1 %
ikon: foreign 27
21 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 849 000 SEK
39 %
Genomsnittliga priser:
Natt
638,30 SEK
57,20 SEK
Rum
848,10 SEK
18,30 SEK
RevPAR
209,10 SEK
53,30 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 8,0
0 %
ikon: room 140
0 %
ikon: bed 290
0 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,25
37 %
ikon: bed 0,16
23 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 27 procent

Under februari 2020 registrerades 1 300 bäddnätter i Hedemora (+26,5 %), av vilka 1 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 87 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 29 procent och utländska bäddnätter ökade med en procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 27 procent jämfört med förra årets februari.

660 rooms (+54,8 %) bokades av fritidsresenärer och 350 rooms (+22,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 2 100 bäddnätter (+9,8 %) för inhemska besökare och 210 (+78,4 %) för utlänningar i Hedemora, sammanlagt 2 300 (+13,7 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,0 procent

Sammanlagt 4,4 miljoner bäddnätter (+2,4 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,5 miljoner nätter (+3,9 %) nyttjades av nationella besökare och 928 000 nätter (-2,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Hedemora av det totala antalet bäddnätter var 0,0 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,0 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

590 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,4 procent inhemska och 4,6 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Hedemora i genomsnitt 2,2 nätter (+0,48) och utländska besökare 3,2 nätter (+0,69).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 849 000 SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 849 000 SEK (+238 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 1,4 miljoner SEK och den ökade med 301 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 850 SEK -2,1 % 790 SEK -1,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 640 SEK 9,8 % 610 SEK 11,9 %
Revpar (Registrerade) 210 SEK 34,2 % 168 SEK 24,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

8,0 inkvarteringsanläggningar (+0)
140 rum (+0)
290 bäddar (+0)

Rumsbeläggning 24,7 % (+6,7)
Osålda rum 105
Bädd beläggning 15,6 % (+2,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "hedemora + nyckelord"

Google söker efter "hedemora" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Sverige

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa