Heinola-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Februari 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Heinola-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 16 000
26 %
ikon: finland 14 300
20 %
ikon: foreign 1 700
121 %
Topp 3:
Tyskland
700
597 %
Ryssland
390
143 %
Sverige
81
3 950 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 8 800
48 %
ikon: finland 8 400
47 %
ikon: foreign 420
64 %
Topp 3:
Tyskland
153
292 %
Ryssland
70
19 %
Sverige
30
1 400 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 377 000 €
77 %
Genomsnittliga priser:
Natt
23,60 €
6,80 €
Rum
102,40 €
RevPAR
36,50 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 11
10 %
ikon: room 760
5 %
ikon: bed 1 800
13 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,36
7 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med 26 procent

Under februari 2020 registrerades 16 000 bäddnätter i Heinola-Regionen (+25,9 %), av vilka 14 300 nätter nyttjades av inhemska besökare och 1 700 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med 20 procent och utländska bäddnätter ökade med 121 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med 26 procent jämfört med förra årets februari.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (700 nights).

9 100 nights (+31,7 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 900 nights (+19,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och februari registrerades 27 600 bäddnätter (+15,6 %) för inhemska besökare och 3 800 (-31,7 %) för utlänningar i Heinola-Regionen, sammanlagt 31 400 (+6,6 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 1,9 miljoner bäddnätter (+7,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+10,2 %) nyttjades av nationella besökare och 611 000 nätter (+1,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Heinola-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

8 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 48 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 95,2 procent inhemska och 4,8 procent från utlandet.

Under februari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Heinola-Regionen i genomsnitt 1,7 nätter (-0,39) och utländska besökare 4,1 nätter (+1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 377 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under februari var 377 000 euro (+165 000).

Registrerade Försäljningen för januari-februari var 737 000 euro och den ökade med 147 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
februari 2020
Antal
Förändring jan-februari 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 102 € 97 €
Revpar (Registrerade) 36 € 33 €
Bäddnatt (Registrerade) 24 € 40,8 % 23 € 17,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

11 inkvarteringsanläggningar (+1)
760 rum (+36)
1 800 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 35,6 % (+2,3)
Osålda rum 490

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "heinola region + nyckelord"

Google söker efter "heinola region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa