Heinola-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Maj 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Heinola-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 4 100
78 %
ikon: finland 4 000
76 %
ikon: foreign 72
96 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 1 600
83 %
ikon: finland 1 500
82 %
ikon: foreign 30
94 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 73 500 €
84 %
Genomsnittliga priser:
Natt
18,00 €
7,40 €
Rum
59,40 €
37,20 €
RevPAR
9,30 €
24,10 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 10
17 %
ikon: room 310
60 %
ikon: bed 890
49 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 16 %
55 %

4 100 registrerade bäddnätter

Under Maj 2020 registrerades 4 100 bäddnätter i Heinola-Regionen (-77,7 %), av vilka 4 000 nätter nyttjades av inhemska besökare och 72 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 76 procent och utländska bäddnätter minskade med 96 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 78 procent jämfört med förra årets Maj.

3 400 nights (-66,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 730 nights (-91,2 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Maj registrerades 40 400 bäddnätter (-38,1 %) för inhemska besökare och 4 000 (-55,3 %) för utlänningar i Heinola-Regionen, sammanlagt 44 400 (-40,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 300 000 bäddnätter (-81,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 280 000 nätter (-74,7 %) nyttjades av nationella besökare och 19 500 nätter (-95,8 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Heinola-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 0,4 %.

1 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 83 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 98,1 procent inhemska och 1,9 procent från utlandet.

Under Maj övernattade besökare i registrerad inkvartering i Heinola-Regionen i genomsnitt 2,6 nätter (+0,66) och utländska besökare 2,4 nätter (-1,1).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 73 500 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Maj var 73 500 euro (-392 000).

Registrerade Försäljningen för januari-Maj var 892 000 euro och den minskade med 1,2 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Maj 2020
Antal
Förändring jan-Maj 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 59 € -38,5 % 93 €
Bäddnatt (Registrerade) 18 € -29,2 % 20 € -28,2 %
Revpar (Registrerade) 9,3 € -72,2 % 24 €

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (-2)
310 rum (-460)
890 bäddar (-840)

Rumsbeläggning 15,6 % (-19)
Osålda rum 260

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "heinola region + nyckelord"

Google söker efter "heinola region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa