Heinola-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Oktober 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Heinola-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 13 700
18 %
ikon: finland 13 200
15 %
ikon: foreign 540
52 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 5 800
24 %
ikon: finland 5 600
22 %
ikon: foreign 160
53 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 365 000 €
Genomsnittliga priser:
Natt
26,70 €
Rum
105,60 €
RevPAR
35,40 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
9 %
ikon: room 750
2 %
ikon: bed 1 700
2 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

13 700 registrerade bäddnätter

Under Oktober 2019 registrerades 13 700 bäddnätter i Heinola-Regionen (-17,7 %), av vilka 13 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 540 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 15 procent och utländska bäddnätter minskade med 52 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 18 procent jämfört med förra årets Oktober.

7 700 nights (-22,0 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 000 nights (-11,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och Oktober registrerades 169 000 bäddnätter (-20,6 %) för inhemska besökare och 16 300 (-2,2 %) för utlänningar i Heinola-Regionen, sammanlagt 186 000 (-19,2 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,7 miljoner bäddnätter (+7,1 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,2 miljoner nätter (+5,3 %) nyttjades av nationella besökare och 436 000 nätter (+12,5 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Heinola-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,8 % (-0,2 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,1 % och utländska bäddnätter 0,1 %.

5 800 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 24 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 97,2 procent inhemska och 2,8 procent från utlandet.

Under Oktober övernattade besökare i registrerad inkvartering i Heinola-Regionen i genomsnitt 2,3 nätter (+0,19) och utländska besökare 3,4 nätter (+0,09).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 365 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under Oktober var 365 000 euro.

Registrerade Försäljningen för januari-Oktober var 5,8 miljoner euro och den ökade med 239 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
Oktober 2019
Antal
Förändring jan-Oktober 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 106 €  €
Revpar (Registrerade) 35 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 27 € 31 € 29,2 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+1)
750 rum (-12)
1 700 bäddar (-30)

Rumsbeläggning 33,5 % (+0,8)
Osålda rum 500

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "heinola region + nyckelord"

Google söker efter "heinola region" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa