Heinola-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Heinola-Regionen: Turismen i ett nötskal

ikon: star 7 800
12 %
ikon: finland 7 600
13 %
ikon: foreign 196
12 %
ikon: star 4 000
53 %
ikon: finland 3 900
60 %
ikon: foreign 158
24 %
Genomsnittliga priser:
Natt
41,10 €
10,80 €
Rum
61,70 €
19,60 €
RevPAR
17,40 €
2,30 €
ikon: establishment 10
0 %
ikon: room 660
39 %
ikon: bed 1 700
31 %
ikon: temperatur -4,8 °C
ikon: nederbörd 67 mm

Registrerade gästnätter ökade med 12 procent

Under januari 2022 upptecknades 7 800 registrerade gästnätter i Heinola-Regionen (+12,3 %), var av 7 600 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 196 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 13 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 12 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 12 procent i jämförelse med januari förra året.

7 000 nights (+10,5 %) nyttjades av fritidsresenärer och 860 nights (+28,6 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter ökade med 14 procent (Heinola)

Under januari 2022 upptecknades 7 600 registrerade gästnätter i Heinola (+13,9 %), var av 7 400 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 157 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 15 procent och de utländska registrerade gästnätterna minskade med 25 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 14 procent i jämförelse med januari förra året.

6 800 nights (+11,9 %) nyttjades av fritidsresenärer och 810 nights (+34,0 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Registrerade gästnätter enligt ankomstland (Heinola)

Marknadsandel 0,8 procent

Sammanlagt 1,0 miljoner registrerade gästnätter (+50,7 %) registrerades i hela landet, var av 690 000 nätter (+9,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 342 000 nätter (+558,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Heinola-Regionen av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,8 % (-0,3 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

4 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 53 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 96,1 procent inhemska och 3,9 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Heinola-Regionen i genomsnitt 2,0 nätter (-0,81) och utländska besökare 1,2 nätter (+0,16).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 322 000 euro

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 322 000 euro (+110 000).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 62 € -24,1 %
Bäddnatt (Registrerade) 41 € 35,6 %
Revpar (Registrerade) 17 € 15,1 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

10 inkvarteringsanläggningar (+0)
660 rum (+183)
1 700 bäddar (+390)

Rumsbeläggning 28,2 % (+9,6)
Osålda rum 470

Kapacitet och beläggning (Heinola)

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
630 rum (+210)
1 600 bäddar (+440)

Rumsbeläggning 29,1 % (+8,7)
Osålda rum 450
Bädd beläggning 16,7 % (+1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti) , sales(at)lahtiregion.fi , visitlahti.fi

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa