Heinola-Regionen
Inkvarterings- och resestatistik

Augusti 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Heinola-Regionen: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 22 800
19 %
ikon: finland 20 600
20 %
ikon: foreign 2 200
5 %
Topp 3:
Ryssland
470
70 %
Tyskland
300
42 %
Sverige
200
217 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 12 600
19 %
ikon: finland 11 800
19 %
ikon: foreign 850
17 %
Topp 3:
Tyskland
165
41 %
Ryssland
153
53 %
Sverige
102
200 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 570 000
32 %
Genomsnittliga priser:
Natt
25,00 €
9,70 €
Rum
104,20 €
RevPAR
41,30 €
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 12
0 %
ikon: room 790
2 %
ikon: bed 1 800
3 %

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

22 800 registrerade bäddnätter

Under augusti 2019 registrerades 22 800 bäddnätter i Heinola-Regionen (-19,1 %), av vilka 20 600 nätter nyttjades av inhemska besökare och 2 200 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 20 procent och utländska bäddnätter minskade med fem procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 19 procent jämfört med förra årets augusti.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Ryssland (470 nights).

16 800 nights (-17,2 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 000 nights (-24,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och augusti registrerades 138 000 bed nights (-21,5 %) för inhemska besökare och 15 000 (+5,2 %) för utlänningar i Heinola-Regionen, sammanlagt 153 000 (-19,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent

Sammanlagt 2,4 miljoner bäddnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, av vilka 1,6 miljoner nätter (+3,7 %) nyttjades av nationella besökare och 786 000 nätter (+4,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Heinola-Regionen av det totala antalet bäddnätter var 0,9 % (-0,3 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,3 % och utländska bäddnätter 0,3 %.

12 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 19 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 93,2 procent inhemska och 6,8 procent från utlandet.

Under augusti övernattade besökare i registrerad inkvartering i Heinola-Regionen i genomsnitt 1,8 nätter (-0,03) och utländska besökare 2,5 nätter (+0,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 570 000 euro

Registrerad försäljning av inkvartering under augusti var 570 000 euro (+139 000).

Registrerade Försäljningen för januari-augusti var 4,3 miljoner euro och den minskade med 516 000 euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
augusti 2019
Antal
Förändring jan-augusti 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 104 €  €
Revpar (Registrerade) 41 €  €
Bäddnatt (Registrerade) 25 € 63,4 %  28 € 10,9 % 

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

12 inkvarteringsanläggningar (+0)
790 rum (-18)
1 800 bäddar (-55)

Rumsbeläggning 39,6 % (-5,2)
Osålda rum 480

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Statistik Finland

Navigera

föregående
nästa