Heinola
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

6 500 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 6 500 bäddnätter i Heinola (-42,9 %), av vilka 6 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 92 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 40 procent och utländska bäddnätter minskade med 87 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 43 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Nederländerna (21 nights).

3 100 nights (-54,1 %) nyttjades av fritidsresenärer och 3 400 nights (-26,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 33 400 bäddnätter (-1,5 %) för inhemska besökare och 3 900 (-38,4 %) för utlänningar i Heinola, sammanlagt 37 300 (-7,3 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,7 procent

Sammanlagt 996 000 bäddnätter (-46,6 %) registrerades i hela landet, av vilka 730 000 nätter (-43,7 %) nyttjades av nationella besökare och 265 000 nätter (-53,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Heinola av det totala antalet bäddnätter var 0,7 % (0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 0,9 % och utländska bäddnätter 0,0 %.

3 300 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 27 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 99,0 procent inhemska och 1,0 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Heinola i genomsnitt 2,0 nätter (-0,48) och utländska besökare 2,8 nätter (-1,3).

Färjeankomster från olika hamnar

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
710 rum (+36)
1 700 bäddar (+210)

Rumsbeläggning 18,7 % (-8,7)
Osålda rum 580
Bädd beläggning 11,8 % (-11)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "heinola + nyckelord"

Google söker efter "heinola" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Business Finland, Statistik Finland

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa