Heinola
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2022

Heinola: Turismen i ett nötskal

ikon: star 20 300
21 %
ikon: finland 19 900
19 %
ikon: foreign 400
361 %
ikon: star 12 100
37 %
ikon: finland 11 900
36 %
ikon: foreign 210
172 %
Genomsnittliga priser:
Natt
44,20 €
7,90 €
Rum
95,50 €
0,70 €
RevPAR
43,60 €
2,00 €
ikon: establishment 7,0
17 %
ikon: room 660
39 %
ikon: bed 1 600
43 %
ikon: room 46 %
4 %
ikon: bed 39 %
6 %
ikon: temperatur 18,3 °C
ikon: nederbörd 55 mm

Registrerade gästnätter ökade med 21 procent (juni)

Under juni 2022 upptecknades 20 300 registrerade gästnätter i Heinola (+21,2 %), var av 19 900 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 400 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med 19 procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 360 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 21 procent i jämförelse med juni förra året.

17 700 nights (+10,4 %) nyttjades av fritidsresenärer och 2 600 nights (+260,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juni upptecknades 83 900 registrerade gästnätter (+67,2 %) för inhemska besökare och 1 500 (+94,5 %) för utländska besökare i Heinola, de vill säga sammanlagt 85 400 (+67,6 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 0,9 procent (juni)

Sammanlagt 2,1 miljoner registrerade gästnätter (+24,5 %) registrerades i hela landet, var av 1,8 miljoner nätter (+8,2 %) utnyttjades av nationella besökare och 367 000 nätter (+357,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Heinola av det totala antalet registrerade gästnätter var 0,9 % (-0,0 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 0,1 %.

Jämförelse av de registrerade gästnätterna inom de olika regionerna

12 100 turister som ankommit till registrerat inkvartering (juni)

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 37 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 98,3 procent inhemska och 1,7 procent från utlandet.

Under juni övernattade besökare i registrerad inkvartering i Heinola i genomsnitt 1,7 nätter (-0,24) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,79).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 895 000 euro (juni)

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juni var 895 000 euro (+288 000).

Den registrerade försäljningen för januari-juni var 4,1 miljoner euro, vilket innebär att det ökade med 2,4 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juni 2022
Antal
Förändring jan-juni 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 96 € 0,7 % 86 € 2,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 44 € 21,7 % 48 € 40,8 %
Revpar (Registrerade) 44 € 4,9 % 34 € 47,5 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning (juni)

Registrerad inkvartering

7,0 inkvarteringsanläggningar (+1)
660 rum (+185)
1 600 bäddar (+490)

Rumsbeläggning 45,6 % (+1,8)
Osålda rum 360
Bädd beläggning 38,8 % (-2,5)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet (mars)

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i mars var 8,24/10.

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Jämförelse av kundnöjdhet mellan regioner

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Business Finland, Finska Meteorologiska Institutet, Statistik Finland

Lahden seutu - Lahti Region Oy
Salpausselänkatu 7, 15110 Lahti
Puh. 0207 281 760 (ryhmämyynti) , sales(at)lahtiregion.fi , visitlahti.fi

heinola logo

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående