Helgeland
Inkvarterings- och resestatistik

Januari 2022

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Helgeland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 15 400
4 %
ikon: norway 13 300
0 %
ikon: foreign 2 100
35 %
ikon: star 7 300
19 %
ikon: norway 6 500
11 %
ikon: foreign 790
161 %
Genomsnittliga priser:
Natt
578,80 kr
91,90 kr
Rum
896,00 kr
33,90 kr
RevPAR
173,20 kr
36,60 kr
ikon: establishment 65
25 %
ikon: room 1 700
7 %
ikon: bed 4 000
14 %
ikon: room 19 %
21 %
ikon: bed 9 %
26 %

Registrerade gästnätter ökade med fyra procent

Under januari 2022 upptecknades 15 400 registrerade gästnätter i Helgeland (+3,9 %), var av 13 300 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 2 100 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med mindre än en procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 35 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med fyra procent i jämförelse med januari förra året.

4 100 nights (+61,3 %) nyttjades av fritidsresenärer och 6 100 nights (-36,5 %) av affärsresenärer.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,3 procent

Sammanlagt 1,2 miljoner registrerade gästnätter (+51,5 %) registrerades i hela landet, var av 888 000 nätter (+35,9 %) utnyttjades av nationella besökare och 292 000 nätter (+132,7 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helgeland av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,3 % (-0,6 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,5 % och utländska gästnätter 0,7 %.

7 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 19 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 89,2 procent inhemska och 10,8 procent från utlandet.

Under januari övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helgeland i genomsnitt 2,0 nätter (-0,22) och utländska besökare 2,7 nätter (-2,5).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 8,9 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under januari var 8,9 miljoner kronor (-1,0 miljoner).

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
januari 2022
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 kr 3,9 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 kr -13,7 %
Revpar (Registrerade) 173 kr -17,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

65 inkvarteringsanläggningar (+13)
1 700 rum (+102)
4 000 bäddar (+500)

Rumsbeläggning 19,3 % (-5,0)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 8,9 % (-3,1)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa