Helgeland
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Helgeland: Turismen i ett nötskal

ikon: star 163 000
ikon: norway 146 000
ikon: foreign 16 800
ikon: star 110 000
ikon: norway 102 000
ikon: foreign 7 600
Genomsnittliga priser:
Natt
257,80 kr
Rum
1 140,00 kr
RevPAR
625,40 kr
ikon: establishment 93
ikon: room 2 200
ikon: bed 5 500

163 000 registrerade gästnätter

Under juli 2021 upptecknades 163 000 registrerade gästnätter i Helgeland, var av 146 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 16 800 av utländska besökare.

49 000 nights nyttjades av fritidsresenärer och 18 500 nights av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 294 000 registrerade gästnätter för inhemska besökare och 23 900 för utländska besökare i Helgeland, de vill säga sammanlagt 318 000 registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 2,5 procent

Sammanlagt 6,6 miljoner registrerade gästnätter (+3,9 %) registrerades i hela landet, var av 6,1 miljoner nätter (+3,0 %) utnyttjades av nationella besökare och 549 000 nätter (+14,2 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helgeland av det totala antalet registrerade gästnätter var 2,5 % (+1,2 procentandelar), av inhemska gästnätter 2,4 % och utländska gästnätter 3,1 %.

110 000 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Utav alla registrerade ankomster var 93,1 procent inhemska och 6,9 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helgeland i genomsnitt 1,4 nätter och utländska besökare 2,2 nätter.

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 42,0 miljoner kronor

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 42,0 miljoner kronor.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 100 kr 1 000 kr
Revpar (Registrerade) 630 kr 330 kr
Bäddnatt (Registrerade) 260 kr 380 kr

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

93 inkvarteringsanläggningar
2 200 rum
5 500 bäddar

Rumsbeläggning 54,9 %
Osålda rum 980
Bädd beläggning 39,9 %

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Statistik Norge

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa