Helsingborg
Inkvarterings- och resestatistik

September 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Helsingborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 65 300
9 %
ikon: sweden 46 400
0 %
ikon: foreign 18 900
39 %
Topp 3:
Tyskland
1 700
10 %
Danmark
1 500
6 %
Förenta Staterna
1 400
97 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 34 100
1 %
ikon: sweden 25 800
7 %
ikon: foreign 8 300
24 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 40,1 milj.
14 %
Genomsnittliga priser:
Natt
613,70 SEK
27,10 SEK
Rum
975,30 SEK
38,10 SEK
RevPAR
715,80 SEK
16,90 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 25
0 %
ikon: room 1 900
10 %
ikon: bed 3 900
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 13,9 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 84 mm
61 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Registrerade bäddnätter ökade med nio procent

Under september 2019 registrerades 65 300 bäddnätter i Helsingborg (+9,0 %), av vilka 46 400 nätter nyttjades av inhemska besökare och 18 900 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter ökade med mindre än en procent och utländska bäddnätter ökade med 39 procent. Sammanlagt antal bäddnätter ökade med nio procent jämfört med förra årets september.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Tyskland (1 700 nights).

21 200 rooms (+31,8 %) bokades av fritidsresenärer och 19 900 rooms (+7,0 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och september registrerades 501 000 bäddnätter (+2,6 %) för inhemska besökare och 139 000 (-5,2 %) för utlänningar i Helsingborg, sammanlagt 640 000 (+0,8 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,4 procent

Sammanlagt 4,5 miljoner bäddnätter (+2,0 %) registrerades i hela landet, av vilka 3,4 miljoner nätter (+3,2 %) nyttjades av nationella besökare och 1,2 miljoner nätter (-1,1 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingborg av det totala antalet bäddnätter var 1,4 % (+0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,4 % och utländska bäddnätter 1,6 %.

34 100 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 75,6 procent inhemska och 24,4 procent från utlandet.

Under september övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingborg i genomsnitt 1,8 nätter (+0,14) och utländska besökare 2,3 nätter (+0,24).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 40,1 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under september var 40,1 miljoner SEK (+4,9 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-september var 328,5 miljoner SEK och den ökade med 5,9 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
september 2019
Antal
Förändring jan-september 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 980 SEK -3,8 % 980 SEK -4,7 %
Revpar (Registrerade) 720 SEK 2,4 % 650 SEK -8,2 %
Bäddnatt (Registrerade) 610 SEK 4,6 % 510 SEK 1,0 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

25 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 900 rum (+163)
3 900 bäddar (-46)

Rumsbeläggning 73,4 % (+4,4)
Osålda rum 500
Bädd beläggning 55,2 % (+3,9)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i september var 8,27/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Navigera

föregående
nästa