Helsingborg
Inkvarterings- och resestatistik

December 2019

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten <klicka>, eller kontakta oss på <premium@visitory.io>

Helsingborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 42 800
1 %
ikon: sweden 33 200
2 %
ikon: foreign 9 600
2 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 25 200
1 %
ikon: sweden 20 000
3 %
ikon: foreign 5 200
20 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 25,0 milj. SEK
12 %
Genomsnittliga priser:
Natt
583,60 SEK
69,60 SEK
Rum
926,40 SEK
7,30 SEK
RevPAR
451,30 SEK
2,40 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 24
0 %
ikon: room 1 800
9 %
ikon: bed 3 900
1 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,5 °C
0,9 °C
ikon: nederbörd 65 mm
2 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

42 800 registrerade bäddnätter

Under december 2019 registrerades 42 800 bäddnätter i Helsingborg (-1,2 %), av vilka 33 200 nätter nyttjades av inhemska besökare och 9 600 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med två procent och utländska bäddnätter ökade med två procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med en procent jämfört med förra årets december.

14 500 rooms (+26,1 %) bokades av fritidsresenärer och 12 400 rooms (+0,9 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och december registrerades 618 000 bäddnätter (+1,6 %) för inhemska besökare och 173 000 (-3,3 %) för utlänningar i Helsingborg, sammanlagt 791 000 (+0,5 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 3,5 miljoner bäddnätter (+0,3 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,7 miljoner nätter (+1,3 %) nyttjades av nationella besökare och 764 000 nätter (-2,9 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingborg av det totala antalet bäddnätter var 1,2 % (-0,0 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,2 % och utländska bäddnätter 1,3 %.

25 200 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med en procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 79,3 procent inhemska och 20,7 procent från utlandet.

Under december övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingborg i genomsnitt 1,7 nätter (+0,02) och utländska besökare 1,8 nätter (-0,32).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 25,0 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under december var 25,0 miljoner SEK (+2,7 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-december var 420,0 miljoner SEK och den ökade med 13,7 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
december 2019
Antal
Förändring jan-december 2019
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 930 SEK -0,8 % 970 SEK -4,3 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 13,6 %  530 SEK 2,9 %
Revpar (Registrerade) 450 SEK -0,5 % 620 SEK -6,9 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

24 inkvarteringsanläggningar (+0)
1 800 rum (+145)
3 900 bäddar (-46)

Rumsbeläggning 48,7 % (+0,13)
Osålda rum 950
Bädd beläggning 36,5 % (-1,2)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsingborg + nyckelord"

Google söker efter "helsingborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i december var 8,29/10.

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns i dashboard

Navigera

föregående
nästa