Helsingborg
Inkvarterings- och resestatistik

Juli 2021

Meddelande

Detta är en icke-Premium-rapport vilket innebär begränsad data.

För mer information eller prenumeration för Premiumrapporten klicka här eller kontakta oss på premium@visitory.io

Vad är en icke-Premiumrapport? - Läs mer i vår Vanliga frågor

Helsingborg: Turismen i ett nötskal

ikon: star 145 000
18 %
ikon: sweden 122 000
8 %
ikon: foreign 22 800
136 %
Topp 3:
Nederländerna
4 700
3 592 %
Förenta Staterna
4 100
326 %
Tyskland
2 400
460 %
ikon: star 73 300
23 %
ikon: sweden 61 400
13 %
ikon: foreign 11 800
112 %
Genomsnittliga priser:
Natt
489,00 SEK
71,70 SEK
Rum
1 364,20 SEK
204,00 SEK
RevPAR
1 092,70 SEK
210,70 SEK
ikon: establishment 26
4 %
ikon: room 2 100
11 %
ikon: bed 4 300
9 %
ikon: room 80 %
5 %
ikon: bed 109 %
8 %
ikon: temperatur 19,7 °C
3,6 °C
ikon: nederbörd 87 mm
34 mm

Registrerade gästnätter ökade med 18 procent

Under juli 2021 upptecknades 145 000 registrerade gästnätter i Helsingborg (+18,0 %), var av 122 000 nätter utnyttjades av inhemska besökare och 22 800 av utländska besökare. De registrerade inhemska gästnätterna ökade med åtta procent och de utländska registrerade gästnätterna ökade med 136 procent. Sammanlagt antal gästnätter ökade med 18 procent i jämförelse med juli förra året.

De flesta registrerade utländska gästnätterna upptecknades för besökare från Nederländerna (4 700 nights).

39 600 rum (+10,2 %) bokades av fritidsresenärer och 12 400 rum (+49,4 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och juli upptecknades 309 000 registrerade gästnätter (+9,9 %) för inhemska besökare och 52 500 (+17,0 %) för utländska besökare i Helsingborg, de vill säga sammanlagt 362 000 (+10,8 %) registrerade nätter.

Registrerade gästnätter

Registrerade gästnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,2 procent

Sammanlagt 12,2 miljoner registrerade gästnätter (+30,2 %) registrerades i hela landet, var av 10,7 miljoner nätter (+21,1 %) utnyttjades av nationella besökare och 1,5 miljoner nätter (+175,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingborg av det totala antalet registrerade gästnätter var 1,2 % (-0,1 procentandelar), av inhemska gästnätter 1,1 % och utländska gästnätter 1,5 %.

73 300 turister som ankommit till registrerat inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering ökade med 23 procent i jämförelse med föregående år. Utav alla registrerade ankomster var 83,8 procent inhemska och 16,2 procent från utlandet.

Under juli övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingborg i genomsnitt 2,0 nätter (-0,1) och utländska besökare 1,9 nätter (+0,2).

Dagsbesök

Dagsbesök per region

Dagsbesökper stad

Dagsbesök efter postnummer

Kvällsbesök

Kvällsbesök per region

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 71,0 miljoner SEK

Den registrerade försäljningen av inkvartering under juli var 71,0 miljoner SEK (+19,7 miljoner).

Den registrerade försäljningen för januari-juli var 171,7 miljoner SEK, vilket innebär att det ökade med 18,9 miljoner euro i jämförelse med föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
juli 2021
Antal
Förändring jan-juli 2021
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 1 400 SEK 17,6 % 1 100 SEK 11,8 %
Revpar (Registrerade) 1 100 SEK 23,9 % 400 SEK 2,8 %
Bäddnatt (Registrerade) 490 SEK 17,2 % 470 SEK 1,4 %

Den registrerade försäljningen av inkvartering

Icke-registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

26 inkvarteringsanläggningar (-1)
2 100 rum (+220)
4 300 bäddar (+360)

Rumsbeläggning 80,1 % (+4,1)
Osålda rum 420
Bädd beläggning 108,7 % (+8,4)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Boende plats kundnöjdhet

Den genomsnittliga kundnöjdhetspoängen på Booking.com som gavs av boende hos kunder i juli var 8,3/10 (+0,83).

Boende placerar kundnöjdhet efter nationalitet

Nyckelindikatorer

Gästnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistikmyndigheten Scb, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa