Helsingborg
Inkvarterings- och resestatistik

Mars 2020

Meddelande

Detta är en icke-premiumrapport och visar inte data från de senaste 12 månaderna.

För mer information eller prenumeration för premiumrapporten < klicka >, eller kontakta oss på < premium@visitory.io >

Helsingborg: Turismen i ett nötskal

Bäddnätter ikon
Bäddnätter
ikon: star 26 900
45 %
ikon: sweden 22 900
41 %
ikon: foreign 4 000
61 %
Topp 3:
Danmark
570
62 %
Polen
310
50 %
Förenta Staterna
290
43 %
Besökare ikon
Besökare
ikon: star 13 600
52 %
ikon: sweden 11 700
50 %
ikon: foreign 1 900
60 %
Försäljning av inkvartering ikon
Försäljning av inkvartering
ikon: star 15,6 milj. SEK
43 %
Genomsnittliga priser:
Natt
579,00 SEK
22,30 SEK
Rum
896,90 SEK
55,70 SEK
RevPAR
273,90 SEK
199,70 SEK
Kapacitet ikon
Kapacitet
ikon: establishment 27
12 %
ikon: room 1 900
2 %
ikon: bed 4 000
2 %
utnyttjande ikon
Utnyttjande
ikon: room 0,31
46 %
ikon: bed 0,22
45 %
Väder ikon
Väder
ikon: temperatur 4,5 °C
0,8 °C
ikon: nederbörd 26 mm
94 mm

Nyckelindikatorer

Bäddnätter

Ankomster

Försäljning

Nyckelreseindikatorer: ju mörkare fyrkanten är desto större är värdet.

Mörka fyrkanter i mitten (vertikalt) betyder att högsäsongen är på sommaren. Mörka fyrkanter längst upp och längst ned innebär att högsäsongen är på vintern. Gradvis mörknande fyrkanter från vänster till höger betyder tillväxt under åren.

Det är viktigt att lägga märke till att de största värdena (mörkaste fyrkanterna) inte nödvändigtvis inträffar under samma månader mellan olika statistik eftersom det kan avslöja intressanta detaljer om resor och boende trender.

Temperatur

Nederbörd

26 900 registrerade bäddnätter

Under mars 2020 registrerades 26 900 bäddnätter i Helsingborg (-44,9 %), av vilka 22 900 nätter nyttjades av inhemska besökare och 4 000 av utländska besökare. Inhemska bäddnätter minskade med 41 procent och utländska bäddnätter minskade med 61 procent. Sammanlagt antal bäddnätter minskade med 45 procent jämfört med förra årets mars.

De flesta utländska bäddnätterna registrerades för besökare från Danmark (570 nights).

9 000 rooms (-41,3 %) bokades av fritidsresenärer och 8 300 rooms (-50,7 %) av affärsresenärer.

Mellan januari och mars registrerades 91 600 bäddnätter (-5,3 %) för inhemska besökare och 24 400 (-12,3 %) för utlänningar i Helsingborg, sammanlagt 116 000 (-6,9 %) nätter.

Registrerade bäddnätter

Bäddnätter enligt ankomstland

Marknadsandel 1,0 procent

Sammanlagt 2,8 miljoner bäddnätter (-37,8 %) registrerades i hela landet, av vilka 2,4 miljoner nätter (-33,7 %) nyttjades av nationella besökare och 405 000 nätter (-54,3 %) av utländska besökare.

Marknadsandelen av Helsingborg av det totala antalet bäddnätter var 1,0 % (-0,1 procentandelar), av inhemska bäddnätter 1,0 % och utländska bäddnätter 1,0 %.

13 600 turister som ankommit till inkvartering

Ankomster till registrerad inkvartering minskade med 52 procent jämfört med föregående år. Av alla ankomster var 85,9 procent inhemska och 14,1 procent från utlandet.

Under mars övernattade besökare i registrerad inkvartering i Helsingborg i genomsnitt 2,0 nätter (+0,3) och utländska besökare 2,1 nätter (-0,06).

Färjeankomster från olika hamnar

Försäljning av inkvartering 15,6 miljoner SEK

Registrerad försäljning av inkvartering under mars var 15,6 miljoner SEK (-11,6 miljoner).

Registrerade Försäljningen för januari-mars var 65,3 miljoner SEK och den minskade med 3,8 miljoner euro från föregående år.

Genomsnittliga priser

= ändra minst 10 %
mars 2020
Antal
Förändring jan-mars 2020
Antal
Förändring
Adr (Registrerade) 900 SEK 6,6 % 880 SEK 6,4 %
Bäddnatt (Registrerade) 580 SEK 4,0 % 560 SEK 1,4 %
Revpar (Registrerade) 270 SEK -42,2 % 390 SEK -8,2 %

Registrerad försäljning av inkvartering

Genomsnittligt registrerat rumspris (ADR)

Kapacitet och beläggning

Registrerad inkvartering

27 inkvarteringsanläggningar (+3)
1 900 rum (+29)
4 000 bäddar (+73)

Rumsbeläggning 30,5 % (-26)
Osålda rum 1 300
Bädd beläggning 22,4 % (-18)

Registrerad rumsbeläggning för anläggningar

Användarsessioner på webbplatsen enligt språk

Globala Google söker efter "helsingborg + nyckelord"

Google söker efter "helsingborg" efter sökregion

Förekomsten av hashtags på Instagram

Antalet likes för inlägg med hashtag på Instagram

Hotellkunders nöjdhet

Genomsnittlig poäng för kundnöjdheten på Booking.com som gavs av hotellkunder i mars var 8,34/10 (-0,47).

Hotellkunders nöjdhet av nationaliteter

Dela denna rapport

Källor: Booking.Com, Statistik Sverige, Svenska Meteorologiska Och Hydrologiska Institutet

Mer information finns på dashboard

Navigera

föregående
nästa